(advertentie)
(advertentie)
MR. VELDMAN Lees ook:
(advertentie)

Dat RollingStoned als nieuwbakken klant is geweigerd bij de Rabobank is niet vreemd in Cannabisland. Banken slaan al sinds jaar en dag de deur dicht voor coffeeshophouders en andere cannabisondernemers. De Rabobank is één van de lastigste banken, wars van al wat te maken heeft met cannabis. Maar waarom eigenlijk?

Banken staan al jaren huiverig tegenover ondernemers die hun brood verdienen met cannabis en daarmee gerelateerde activiteiten. Enkele jaren geleden heeft de Nederlandse Bank bedacht dat banken liefst helemaal geen diensten meer mogen verlenen aan cannabisondernemers. Dit besluit is ingegeven op instigatie van de Amerikaanse monetaire toezichthouders.

De meeste banken toonden zich gewillig voor deze instructie, met als gevolg dat coffeeshopexploitanten de deur werden gewezen. Banken doen onderzoek in het handelsregister van de Kamer van Koophandel naar de aard van de bedrijven aan wie zij financiële diensten verlenen. Als blijkt dat dit een coffeeshop is, gaat er een brief uit met de mededeling dat de bank geen zaken wenst te doen met ondernemers uit deze branche. Voor witwassen wordt gevreesd.

Wat vindt de rechter?

Rechters oordeelden dat banken ondernemers niet onder alle omstandigheden in algemene zin mogen weigeren omdat zij werkzaam zijn in een bepaalde branche. Slechts als een bank bezwaren heeft tegen een concrete persoon mag de bank weigeren om financiële dienstverlening te geven. Als een ondernemer aannemelijk maakt dat banken hem weigeren (door brieven met afwijzingen), met als gevolg dat deze ondernemer geen bancaire dienstverlening kan krijgen, dan moet een bank met bezwaren komen die deze ondernemer persoonlijk treffen om hem de deur te wijzen.

Bezwaren tegen een bepaalde branche zijn ontoereikend om een weigering in stand te laten. Ondernemers hebben immers een wezenlijk en zwaarwegend maatschappelijk belang dat zij toegang hebben tot het bancaire systeem en kunnen niet zomaar verstoken blijven van bancaire diensten.

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat in een coffeeshop geld wordt witgewassen zolang de regels van het gedoogbeleid strikt worden nageleefd. Dát deze regels in acht worden genomen bij de exploitatie van coffeeshops, wordt in de praktijk alras duidelijk als je ziet dat coffeeshops met dezelfde grote precisie worden gedreven als ze door overheidsdiensten worden gecontroleerd.

Banken misbruiken hun machtspositie door deze opstelling

De gedachte dat een digitaal medium als RollingStoned.nl betrokken zou zijn bij witwassen is natuurlijk een gotspe. Desondanks wordt RollingStoned beschouwd als onderneming met ontoelaatbare risico- en veiligheidsaspecten waardoor acceptatie als klant uitgesloten is.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de banken hun machtspositie misbruiken door deze opstelling. Bij RollingStoned is het nota bene de Rabobank, een instelling die op grond van de Wet Bibob onmiddellijk zou worden gesloten als deze wet van toepassing zou zijn op de bancaire wereld. Een schikking treffen van € 774 miljoen wegens verdenkingen van fraude leidt onverbiddelijk tot intrekking van vergunningen op grond van de Wet Bibob. Dat leidt geen twijfel.

De Rabobank hield jarenlang met veel sponsorgeld gedrogeerde wielrenners in het zadel. Nu misbruikt deze bank haar machtige maatschappelijke positie door burgers met een onberispelijke levensloop zonder opgave van redenen te weigeren en pleegt de bank intussen met het grootste gemak fraude met gelden van haar eigen klanten. Het is bijzonder spijtig te moeten beseffen dat andere banken geen haar beter zijn.

(advertentie)