(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Volgens een rapport van Statistics Canada spendeerden de cannabis consumenten aldaar  in 2017 voor 3.73 miljard euro aan cannabis. Per persoon komt dat neer op bijna achthonderd euro. Opmerkelijk is dat het meeste nog steeds op de grijze en zwarte markt wordt gekocht.

Legalisering funwiet in 2018

Vorige donderdag maakte Statistics Canada de actuele cannabiscijfers bekend in het rapport ‘Cannabis Economic Account, 1961 to 2017’. Met een beetje geluk zijn het ook de laatste cijfers – die over 2017 dan – waarin sprake is van een volledig illegale recreatieve wietmarkt, aangezien de regering van plan is om per juli 2018 tot legalisering van funwiet over te gaan. Dat het zoden aan de dijk zal zetten, blijkt dus ook wel uit het feit dat nu nog heel veel wordt geshopt op de grijze en zwarte markten, aldus het rapport.

Wietprijs piekte in 1989

Met het rapport wil StatsCan sowieso in kaart brengen wat de (illegale) cannabisindustrie in Canada bijdraagt en kan bijdragen aan het Bruto Nationale Product van het G7-land. Vandaar dat men ook naar de lange termijn kijkt en wiet over 6 decennia heeft bestudeerd. Eén van de interessante conclusies die daaruit voortvloeien is bijvoorbeeld dat de wietprijs op zijn hoogst was in… 1989!

Sinds 1990 is de prijs van cannabis in Canada gestaag gedaald en vandaag de dag kost een gram wiet er gemiddeld 4,90 euro.

Cannabis is populair onder alle leeftijden en zo hoort het ook… [foto: Canna Obscura/Shutterstock]

Uit het rapport blijkt ook dat sinds de eeuwwisseling bijna 1 op de 5 wietaankopen (18%) werd gedaan door jongeren van 15 tot 17 jaar. Een derde van alle transacties kwam op naam van de groep 18 tot 24 jaar en 40% van de pot consumers bestond uit mensen van 25 tot 44 jaar. De snelst groeiende groep zijn echter de oudere consumenten. In 1975 consumeerde slechts 4% van de 45 tot 64-jarigen cannabis, terwijl dat in 2017 gestegen is tot 23%!

Recreatief 90%, medicinaal 10%

Vorig jaar gaven de Canadezen dus 5,7 miljard dollar uit aan wiet. Ter vergelijking; aan bier en wijn spendeerden ze 22,3 miljard en aan tabak 16 miljard Canadese dollars. Veruit het grootste deel van de  cannabisuitgaven was voor niet-medicinale doeleinden (meer dan 90%). Voor de goede orde: die consumptie is op dit moment niet legaal in Canada.

De uitgaven aan wiet stijgen echter wel gestaag sinds 1961, het eerste jaar dat dit bijgehouden is. Van 1961 tot 2017 stegen de wietuitgaven gemiddeld met 6% per jaar, terwijl de ‘domestic production’ gemiddeld met 7% steeg. ‘De meeste cannabis die in Canada wordt geconsumeerd is ook in Canada geproduceerd’, concludeert het rapport dan ook. De Canadezen kochten vorig jaar slechts voor 196 miljoen euro aan illegale cannabis van over de grens. In de jaren zestig was nog ongeveer 40% van alles wat de Canadezen roken afkomstig uit het buitenland…

[openingsfoto:  bastinda18/Shutterstock]
(advertentie)