(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

De politiek in Leiden besloot in 2010 – onder aanvoering van de christelijke CDA-fatsoensrakkers – om het aantal coffeeshops in de sleutelstad te verminderen. Slecht voor de jeugd en zo… Na vier jaar en de daadwerkelijke sluiting van 2 shops is dit minder-minder-minder  in Leiden voorbij. Het uitsterfbeleid is nu namelijk zelf gesneuveld 🙂

Eigenlijk zijn er nog maar 2 politieke partijen met enige macht die daadwerkelijk geloven dat het hard aanpakken en zo mogelijk compleet verbieden van softdrugs zinvol is: de VVD van minister Opstelten van Justitie en het CDA. Bij laatstgenoemde mensen leeft het idee nog sterk dat alle cannabis rotzooi is en dat je er linea recta van aan de harddrugs raakt, dus willen de christelijken ’t liefst ook alle coffeeshops de nek omdraaien. In Leiden leek ze dat zelfs tot op zekere hoogte te gaan lukken ook, nadat het CDA er in 2010 een breekpunt van maakte tijdens de college-onderhandelingen. Er werd besloten dat het aantal coffeeshops in Leiden zou worden verminderd van 12 naar 8, maar dat mocht dan wel op de ‘natuurlijke’ manier gaan of via ‘bestuurlijke handhaving’. Denk bij dit laatste aan het gebruik van de Wet Bibob en het straffen na het overtreden van de gedoogregels of het kopen van wiet en hasj in grote hoeveelheden.

Het CDA-coffeeshopbeleid in Leiden gesymboliseerd... [foto:  Mr.TinDC/Flickr]

Het CDA-coffeeshopbeleid in Leiden gesymboliseerd… [foto: Mr.TinDC/Flickr]

CDA is uitgekakt in 2014

Inmiddels is het 2014 en speelt het CDA nauwelijks nog een rol in de politiek, ook in Leiden niet. Het nieuwe college van B &W is er dan ook een zonder het CDA. Wel aan boord zijn D66 (de grootste partij), SP, PvdA en VVD (de laatste 2 vormen ook de landelijke regering, die zo anti-cannabis is, weet je). En omdat de nieuwe gemeenteraad van Leiden niks ziet in het uitsterfbeleid van het CDA, is die regeling nu per ommegaande afgeschaft tijdens een commissievergadering ‘Leefbaarheid en Bereikbaarheid’, vorige week donderdagavond. Het definitief afschieten van dit dwaze CDA-gedrocht door een stemming in de gemeenteraad is een formaliteit gezien de steun van een meerderheid.

Mooi zo. Het roemloze einde van dit coffeeshop-pesten-beleid is ook te danken aan de Leidse coffeeshops zelf (LVCD), die de grootste partij D66 een notitie stuurden, waarin ze duidelijk maakten dat Leiden zich met 10 coffeeshops prima aan de richtlijnen houdt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: één coffeeshop per 15.000 tot 25.000 inwoners. Volgens Wikipedia heeft Leiden nu namelijk 121.249 inwoners. Uiteraard zint dit het CDA helemaal niet. Niet dat dat verder iets uitmaakt, want zoals gezegd hebben ze de macht niet meer. Maar net als bij een rechtszaak gunnen wij uit piëteit (en een beetje leedvermaak) toch het laatste woord aan CDA-raadslid Roeland Storm: “Met vijftien procent THC is een Leidse joint gewoon harddrugs. We moeten juist alles doen om dat een halt toe te roepen.”

(advertentie)