(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Het is een groot probleem voor coffeeshops: volgens het gedoogbeleid is de maximum toegestane handelsvoorraad 500 gram wiet en/of hasj. Niet alleen is het aanhouden van een (grotere) stash volgens de letter van de wet illegaal, het voortdurend transporteren van softdrugs levert ook veiligheidsproblemen op. In Breda willen de coffeeshops dat nu veranderen!

Gereguleerde cannabisketen

Donderdagavond wordt in de gemeentelijke commissie van Breda het softdrugsbeleid besproken. En dan met name de door burgemeester Paul Depla – die we nog kennen als voorvechter van het Joint Regulation-plan toen hij nog eerste burger in Heerlen was – opgestelde notitie ‘Herijking softdrugsbeleid Breda‘. Die komt er in het kort gezegd op neer dat men in de Brabantse stad naar een volledig gesloten cannabisketen toe wil, dus van teelt tot verkoop. Al het andere, straathandel en ‘illegale hennepteelt’, wordt harder aangepakt.

shutterstock_352526921

Een verdubbeling van de hoeveelheid wiet, dat zien de acht coffeeshops in Breda graag

De acht coffeeshops in Breda willen graag dat er ook een wijziging komt in de toegestane handelsvoorraad. Net als in Haarlem dus, waar shops met het gemeentelijke keurmerk 1 kilo mogen hebben in plaats van de 500 gram die in de Opiumwet staat vermeld.

Onveilig en ingewikkeld

Tegenover het Brabants Nieuwsblad licht Margriet van der Wal, voorzitter van de Vereniging Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (VABC) het voorstel voor verdubbeling toe: “Het zou qua logistiek veiliger zijn als een coffeeshop een handelsvoorraad van 1.000 gram mag hebben.”

In een brief aan de commissie Bestuur reppen de 8 coffeeshops van een ‘risicovolle en redelijk ingewikkelde’ logistiek. En omdat alle acht de shops zijn aangesloten bij de VABC beschouwt de branchevereniging dit ook als een feitelijk ‘keurmerk’.

Logische beslissing

Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de gemeente Breda hiermee akkoord gaat, zeker in het licht van de inmiddels meer dan 45 rechtszaken waarin coffeeshophouders NIET zijn gestraft voor het aanhouden van een flinke stash met wiet en hasj, soms zelfs meer dan 100 kilo groot…

[foto’s: Doug Shutter/Shutterstock]
(advertenties)