(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Donderdag 19 november is D-day voor de Mambo Social Club, de wietkweekvereniging in het Belgische Hasselt. In het hoger beroep staat het voortbestaan van deze cannabis social club op het spel. Voorzitter Michel Degens is vol goede moed dat de rechters zullen inzien dat MSC ‘een veiliger, gezonder en non-profit model voor de productie en verdeling van cannabis voor volwassenen’.

“Cannabis Social Clubs zijn de oplossing, niet het probleem!”

Michel Degens is op 11 december 2014 veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt voor het kweken en het bezit van cannabis. Op 19 november komt zijn zaak voor het Hof van Beroep in Antwerpen. De Mambo Social Club is een van de vele cannabis social clubs die momenteel in Europa actief zijn. Cannabis social clubs (CSC’s) zijn organisaties die collectief cannabis telen en verdelen om zo te voorzien in het persoonlijk gebruik van hun volwassen leden.

DSC00150-e1434371671685

Voorzitter Michel Degens van Mambo Social Club – en gewaardeerd RollingStoned-columnist – met hondje Mambo op de afgelopen Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam

Michel, voorzitter van Mambo zegt: “CSC’s zijn ontstaan in Europa als een veilig en geloofwaardig alternatief om criminalisering van de consument en een door winstbejag gedreven zwarte markt tegen te gaan. Ondanks een onduidelijk juridisch kader dat niet meer van deze tijd is tracht Mambo haar leden, allen volwassen cannabisconsumenten die goed meedraaien in de maatschappij, te voorzien van gecontroleerde cannabis.  De Hasseltse rechtbank van eerste aanleg heeft ons dan wel geen straf gegeven, maar we zijn wel schuldig bevonden aan een misdrijf. Die uitspraak vechten wij aan. CSC’s zijn deel van de oplossing, niet het probleem.”

Geen winstoogmerk en veilige cannabis

Mambo Social Club is een non-profit organisatie met als doelstelling het beperken van de risico’s en de gevaren die eigen zijn aan de verkoop van cannabis op de zwarte markt. Mambo moedigt het gebruik van cannabis niet aan, houdt toezicht en beperkt het gebruik. Michel: “De organisatie neemt alle mogelijke voorzorgen om zeker te zijn van de geschiktheid van de leden en van een zuiver eindproduct. Mambo verbiedt de herverdeling aan niet-leden, overtreders worden uit de club gezet en kunnen niet meer toetreden”, verklaart Degens.

In België en elders in Europa is er een groeiende wens van zowel politici als de wetenschappelijke wereld om de deugden en kansen die CSC’s bieden beter te begrijpen. In de ogen van veel deskundigen bieden CSCs een veiliger alternatief voor modellen die uiteindelijk enkel de belangen van de georganiseerde misdaad beschermen.

Social clubs goed tegen zwarte markt

Voor professor Tom Decorte (Universiteit Gent), criminoloog en drug-beleidsexpert, “Het valt redelijkerwijs te verwachten dat het aantal CSC’s in België de komende jaren zal toenemen. Als de CSC-beweging in België uitdeint, en als de clubs een gereguleerd alternatief worden, kan een significant effect op de zwarte markt worden verwacht.” Decorte voegt nog toe dat “De clubs kunnen bovendien bijdragen tot een reductie van de problemen met betrekking tot de illegale markt, zoals bijvoorbeeld de stijging van het THC-gehalte, de versnijding en vervuiling van cannabis, de prijzen, het systemisch geweld, de straathandel en andere vormen van illegale handel. ”

Steun Mambo Social Club

Volledige wettelijke erkenning in België wacht nog steeds, maar de leden van Mambo hebben goede hoop dat het Hof van Beroep, dat in een gelijkaardige zaak de vzw Trekt uw Plant tot tweemaal toe vrijsprak (in 2008 en 2010) ook nu de noodzaak zal erkennen om het model dat wordt geïllustreerd door de Cannabis Social Club ruimte te geven, en de ontwikkeling en verbetering ervan niet te belemmeren.

Wil jij bij de rechtszaak aanwezig zijn om de MSC te steunen? Dan moet je hier zijn:

Rechtszaak voor Hof Van Beroep

Openbaar Ministerie vs. Mambo Social Club

19 november – 14:00

Hof van Beroep Antwerpen

Waalse kaai, 35, 2000 Antwerpen

[de openingsillustratie is van Dutch-Passion]
(advertenties)