(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen van middelbare leeftijd en oudere volwassenen vaker geneigd zijn cannabis te gebruiken, zeker wanneer ze daar als jongere al ervaring mee op hebben gedaan. Negen procent van de de leeftijdscategorie 50 tot 64 jaar heeft in het afgelopen jaar wiet geconsumeerd, en bij 65-plussers is dat toch ook nog altijd drie procent.

Meer oudere volwassenen (weer) aan de cannabis

De studie is uitgevoerd door researchers van NYU School of Medicine and the Center for Drug Use en het Center for Drug Use and HIV/HCV Research (CDUHR) aan de NYU Rory Meyers College of Nursing. Hun onderzoek getiteld ‘Marijuana use by middle-aged and older adults in the United States, 2015–2016‘ is online gepubliceerd in het vaktijdschrift Drug and Alcohol Dependence.

De gegevens die de Amerikanen gebruikt hebben komen uit de jaren 2015 en 2016. Ze laten een ‘substantiële toename’ zien van cannabisgebruik in het laatste decennium: een verdubbeling van de 4,5% tien jaar geleden bij mensen van 50 tot 64 jaar en een verzevenvoudiging (!) van de miezerige 0,4% bij 65-plussers. Het onderzoek is een vervolg op een eerdere studie van dezelfde wetenschappers, die toen ook al constateerden dat wiet onder babyboomers aan populariteit wint.

Nieuw tijdperk

Duidelijk is dat de publieke opinie over cannabis veranderd is in de VS, nu steeds meer staten medicinale en ook recreatieve wiet hebben gelegaliseerd. En hoewel cannabis consumenten over het algemeen jongvolwassenen bekoort, is de babyboom-generatie – geboren tussen 1945 en 1955 – uniek omdat zij meer ervaring heeft met recreatief gebruik van drugs dan eerdere generaties.

‘De babyboom-generatie groeide op gedurende een periode van significante culturele veranderingen, inclusief een stijging van de populariteit van cannabis in de jaren ’60 en ’70. We zitten nu in een nieuw tijdperk van een veranderende houding rondom wiet. En terwijl het stigma afneemt en de toegankelijkheid toeneemt, lijkt het erop dat babyboomers – van wie er velen eerdere ervaring met blowen hebben – in steeds grotere aantallen wiet gaan gebruiken’, stelt hoofdonderzoeker Benjamin Han van NYU.

Wietouderen zijn blije(re) en gezondere ouderen! [illustratie: Schubb/Shutterstock]

Meer dan helft heeft ooit geblowd

Voor hun studie analyseerden de onderzoekers de antwoorden van 17.608 volwassen van 50 jaar en ouder uit de National Survey on Drug Use and Health  van 2015-2016. Participanten werden gevraagd naar hun wietconsumptie, waarbij ze ook moesten aangeven wanneer ze voor het eerst geblowd hadden en of ze dit in het laatste jaar hadden gedaan. De researchers keken ook naar de demografische gegevens van de deelnemers en diverse gezondheidsfactoren, inclusief het gebruik van andere drugs en chronische ziekten.

Tijdens het laatste jaar had dus 9% van de 50- tot 64-jarigen wiet gebruikt en 2,9% van de 65-plussers. En als er naar hun hele leven gekeken wordt, gaf 54,5% van eerstgenoemde groep aan ooit cannabis te hebben gebruikt. Bij de gepensioneerden is dat 22,4%.

Vroeg geleerd is oud gedaan

Van de groep 50 tot 64 jaar was die eerste blowervaring in liefst 92,9% van de gevallen voor hun 21ste (terwijl de leeftijdslimiet voor legale wiet nu 21 jaar bedraagt in de VS). Bij de 65-plussers deed 54,7% het voor het eerst terwijl ze jonger dan 21 jaar waren.

Bij de huidige wietconsumerende babyboomers zitten dus veel mensen die al ervaring hebben opgedaan in hun jonge jaren. Maar ook de opmars van legale mediwiet speelt een rol: van de groep 50 tot 64 jaar die in het laatste jaar wiet gebruikte deed 15% dit op aanraden van een dokter, bij de 65-plussers is dat zelfs 22,9%.

Relatie met andere middelen is risicofactor

Alleen maar goed nieuws over de babyboomers dus? Nou, niet helemaal. De onderzoekers constateerden een verband tussen cannabisgebruik en ‘andere ongezonde drugs’. Volwassenen die blowen rapporteren vaker alcoholmisbruik, nicotine afhankelijkheid, cocaïnegebruik en misbruik van prescription medication (waaronder opioïden medicijnen en kalmerende middelen) dan niet-blowers.

‘Cannabisgebruik heeft aangetoond dat het voordelen biedt in de behandeling van bepaalde aandoeningen die ouderen treffen, zoals neuropathische pijn en misselijkheid. Echter, sommige oudere volwassenen lopen wellicht een verhoogd risico op bijwerkingen die geassocieerd worden met wietgebruik, zeker als ze een onderliggende chronische ziekte hebben of ook andere ongezonde drugs gebruiken, aldus dr Han.

De onderzoekers bevelen aan dat artsen vanwege dit multiple drugs use – dat gevolgen kan hebben voor de cognitieve vermogens en motorische functies – oudere patiënten screenen op andere drugs, en zich ervan verzekeren dat ze zijn voorgelicht over de risico’s van de consumptie van meerdere soorten drugs…

[openingsfoto: Jan Mika/Shutterstock]
(advertenties)