(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Tegenstanders en zelfs sommige voorstanders van cannabis waarschuwen vaak dat jongeren niet moeten worden blootgesteld aan wietgebruik, want dat zou hun tere hersenpan die nog in ontwikkeling is naar de gallemiezen helpen. Maar de onderzoeken waarmee zulke geluiden worden ondersteund, blijken nu toch minder stellig dan gedacht. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat deze negatieve resultaten vaak schromelijk worden overdreven, en bovendien meestal te wijten zijn aan cannabisresidu in het lichaam of de ontwenningsverschijnselen van blowen.

69 eerdere onderzoeken geanalyseerd

De angst dat blowen bij pubers en jongvolwassenen leidt tot onherstelbare schade aan het brein, blijkt dus gefundeerd op onderzoeken waarvan de effecten van wiet op intelligentie en andere functies worden ‘overschat’, aldus een review die weinig nadelige gevolgen vaststelde na drie dagen absentie van cannabisgebruik.

Het is slechts een voorbeeld uit de studie ‘Association of Cannabis With Cognitive Functioning in Adolescents and Young Adults‘, die in juni gepubliceerd is in het wetenschappelijke vakblad AMA Psychiatry.

Researchers van University of Pennsylvania voerden een systematische review en meta-analyse uit van liefst 69 eerdere studies die allemaal de impact van cannabis roken op tieners en adolescenten onderzochten. En ze konden weinig tot geen langetermijnschade vaststellen!

Residu-effecten en ontwenningsverschijnselen

Wél vastgesteld in eerdere wetenschappelijke studies is het feit dat cannabis 114 keer (!) minder schadelijk is dan alcohol. Maar toch is die impact van blowen op de hersenontwikkeling en mentale gezondheid altijd een véél grotere zorg voor politici en beleidsmakers in de debatten over legalisering.

Natuurlijk, de jaren als puber/adolescent zijn van essentieel belang. En eerdere onderzoeken hebben negatieve effecten gevonden t.a.v. concentratie, leervermogen, geheugen en organisatievermogen bij zware of frequente cannabisgebruikers.

Maar het lijkt er nu sterk op dat deze onderzoeken waarschijnlijk alleen de verslechtering hebben geïdentificeerd die veroorzaakt wordt door residu-effecten van cannabis of de ontwenningsverschijnselen daarvan, aldus de Amerikaanse onderzoekers.

72 uur niet blowen en alles is oké

Hoewel deze studie niet gekeken heeft naar de mentale gezondheidsimpact – denk aan psychoses bijvoorbeeld – concluderen de wetenschappers van University of Pennsylvania dat de ‘volharding en omvang van de impact’ op tieners is overdreven.

Voor hun project keken de Amerikanen naar de resultaten van cognitieve tests m.b.t. leren, geheugen, snelheid van informatieverwerking, taal en motoriek bij 2.152 cannabisgebruikers en 6.575 mensen die incidenteel blowen.

Ze stelden vast dat er sprake was van een ‘klein maar statistisch significant’ effect dat geassocieerd kan worden met zwaar of frequent wietgebruik. Maar dit effect verschrompelde in studies die vereisten dat cannabis-rokende participanten zich onthielden van blowen voor het testen. En na een periode van minimaal 72 uur (drie dagen dus) onthouding was er geen significante impact meer op hun prestaties!

Verder vonden de onderzoekers géén bewijs dat vroeg beginnen met blowen – met name bij tieners – een serieus langetermijneffect heeft…

Dus.

[foto’s: 3Dalia/Shutterstock]
(advertentie)