(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Het eerste land dat ooit overging tot volledige legalisering van cannabis was het Zuid-Amerikaanse Uruguay, eind 2013. En de revolutie heeft daarna ook bepaald niet stilgestaan in Latijns-Amerika. Een rapport van onderzoeksbureau Prohibition Partners voorspelt nu dat alleen de mediwietmarkt er over tien jaar al 8,5 miljard dollar waard is.

The LATAM Cannabis Report

The LATAM Cannabis Report‘, heet het allereerste marktonderzoek naar de waarde van de (medicinale) cannabismarkt in Latijns-Amerika. Het gratis te downloaden rapport is samengesteld door het in Londen gevestigde internationale onderzoeksbureau Prohibition Partners.

De researchers van het bureau hebben becijferd dat de totale wietmarkt in de landen ten zuiden van de VS over tien jaar – in 2028 dus – een omzet boekt van 12,7 miljard dollar. Op dit moment is dat nog slechts een schamele 125 miljoen per jaar. Het overgrote deel van de voorspelde cannabisomzet komt van de medicinale markt, dit in tegenstelling tot soortgelijke business voorspellingen voor Noord-Amerika en Europa, waar de recreatieve markt sterk zal domineren.

Goedkoper en beter klimaat

Maar in Zuid- en Midden-Amerika is dat dus precies omgekeerd: daar wordt tweederde van de totale wietmarkt in 2028 ingenomen door de medicinale tak, die daarmee ingeschat wordt op een jaaromzet van 8,5 miljard dollar.

De reden voor het afwijkende beeld is volgens de onderzoekers van Prohibition Partners dat de Latijns-Amerikaanse landen in staat zijn om cannabisproducten te leveren voor de export tegen lagere kosten dan dat ze dat in Noord-Amerika en Europa zelf kunnen. Hoofdzakelijk dankzij goedkopere arbeid en faciliteiten, maar ook door een beter klimaat.

Midden- en Zuid-Amerika zijn uitstekend gepositioneerd om een leidende positie te veroveren in de wereldmarkt voor met name medicinale cannabis, aldus het rapport

En daar komt ook nog bij dat 10 van de 11 landen waarop het rapport focust medicinale cannabis al hebben gelegaliseerd in de afgelopen twee jaar – enige uitzondering is Panama (maar ja, daar verdienen ze waarschijnlijk al genoeg met het witwassen van zwart-grijs Westers kapitaal, zoals bleek uit de roemruchte Panama Papers).

‘Potentiële wereldleider in wietteelt’

“Door deze brede legalisering vestigt men een thuis- en regionale markt voor deze vorm van medicijnen door de integratie in de gezondheidssystemen”, aldus het rapport. Dat gaat er dan ook van uit dat er de komende jaren wetgevende veranderingen plaatsvinden die de expansie van de markt nóg verder aanjagen.

Managing director Stephen Murphy van Prohibition Partners: “De Latijns-Amerikaanse cannabismarkt speelt een centrale rol in de groei van de internationale cannabisindustrie. Een snel groeiende economie gecombineerd met een zeer concurrerende arbeidsmarkt en rijkdom aan natuurlijke bronnen positioneert de regio als een potentiële leider voor wietteelt en -verwerking.”

War on drugs

Maar hoe zit het dan met die felle war on drugs in Latijns-Amerika, waarbij duizenden doden zijn gevallen en bijvoorbeeld n Mexico nog steeds vallen? Murphy: “Ondanks de donkere geschiedenis van deze landen met de cultivatie van narcotica, verwachten wij dat de Latijns-Amerikaanse regeringen snel de economische langetermijn-impact inzien van een bloeiende locale medicinale cannabisinudstrie.”

Volgens het businessrapport zijn met name Chili en Mexico de grootste aanjagers van de groei van de mediwietsector in de komende tien jaar. En dan zie je dat het toch allemaal wel snel kan gaan als de ‘knop’ eenmaal is omgezet; Chili legaliseerde medicinale cannabis in 2015 en Mexico pas in 2017…

[openingsfoto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]
(advertenties)