(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Bijna stemmen mensen. Voor 1 keer staan wij ons podium af, en wel aan de Piratenpartij. Omdat het de enige politieke partij is die 100 procent pro-cannabis is! Het woord is aan Matthijs Pontier, kandidaat gemeenteraadslid voor de Piratenpartij Amsterdam.

Piratenpartij: geef cannabisteelt vrij om criminaliteit te stoppen en banen te creëren

Tegen beter weten in blijft Nederland vasthouden aan een streng drugsbeleid. Dit is een aanpak die bewezen niet werkt en de maatschappij veel geld kost. De Piratenpartij ziet een goed alternatief in het vrijgeven van wietteelt.

Nederland had op het gebied van drugsbeleid ooit een voorbeeldrol, maar we zijn inmiddels een conservatief landje geworden. We worden ingehaald door andere landen in Europa, en zelfs door de VS. We zetten steeds meer in op streng beleid, terwijl uit onderzoek blijkt dat streng beleid niet leidt tot minder gebruik. Terwijl de rest van de wereld steeds meer begint in te zien dat de ‘war on drugs’ slechts slachtoffers, kosten en gezondheidsrisico’s oplevert, wordt er onverminderd ingezet op repressie. In Amsterdam moeten 70 coffeeshops sluiten in het kader van het miljoenen verslindende project 1012 of vanwege het afstandscriterium. Amsterdam draait zo ondernemers die jarenlang met liefde in hun zaak gewerkt hebben de nek om.

Gevolgen repressief cannabisbeleid

Dit soort harde maatregelen werken averechts. Veel van de strengere regels zijn onnodig en onwerkbaar. Ze leiden tot meer overlast, meer illegale handel, meer criminaliteit en een slechter product, dat meer gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en hogere kosten voor de maatschappij.

Trotter pp_poster3Zolang de vraag blijft, zal het aanbod van drugs nooit verdwijnen. Het aanpakken van het aanbod leidt er slechts toe dat het aanbod zich verplaatst. Repressief drugsbeleid leidt slechts tot een waterbedeffect. Als er in het waterbed gedrukt wordt, komt het altijd weer op een andere plek omhoog.

Strenger drugsbeleid heeft er niet voor gezorgd dat de consumptie, handel en teelt van cannabis afnamen. Wel had het beleid invloed op de vorm waarin dit gebeurde. Waar minder coffeeshops waren, werd bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van 06-dealers. Ook zijn er recente aanwijzingen dat het ‘hit and run’ beleid – waarbij druk gelegd wordt op handhavingsinstanties om wietkwekerijen te ontmantelen – een schaalvergroting heeft veroorzaakt. Kwekerijen worden groter en lijken vaker verweven te zijn met georganiseerde criminaliteit.

 50 procent van de politie en 75 procent van de 1300 beschikbare rechercheurs houdt zich nu bezig met drugsbestrijding

Er bestaat een simpele maatregel om deze georganiseerde criminaliteit in te perken: het reguleren van de achterdeur. Hierdoor wordt het kweken en bevoorraden van coffeeshops legaal en heeft georganiseerde criminaliteit dus geen enkele aanleiding om zich hiermee te bemoeien. Volgens de politie houdt 94 procent van de georganiseerde criminaliteit zich alleen maar bezig met wietteelt. Hoeveel hiervan zou er verdwijnen wanneer de achterdeur wordt gereguleerd en deze wiet ook legaal geteeld kan worden?

Er zou een enorme last van de politie en het justitieel systeem afvallen. 50 procent van de politie en 75 procent van de 1300 beschikbare rechercheurs houdt zich nu bezig met drugsbestrijding. We maken van agenten veredelde drugshonden. De prioriteit die – op basis van vaak valse informatie – aan hennepteelt wordt gegeven en de honderden miljoenen die erin gepompt worden hebben consequenties: de agent die naar wietplantages speurt kan niet achter dieven en verkrachters aan.

Piratenpartij-2012_imagelargeVrije teelt stimuleert economie en zorgt voor banen

Ook op financieel gebied zou het reguleren van de achterdeur erg gunstig zijn. Via onder andere extra belastinginkomsten en verminderde justitiële inzet zouden we jaarlijks meerdere miljarden per jaar kunnen besparen. Wanneer de achterdeur gereguleerd wordt, vallen de directe kosten van cannabis-gerelateerde criminaliteit en de hieruit voortvloeiende indirecte criminaliteit weg. Telers kunnen gewoon cannabis gaan verbouwen zoals elk ander gewas. De energierekening wordt door telers gewoon betaald en stroom wordt niet meer illegaal afgetapt. Er is immers geen risico meer dat de politie een kijkje komt nemen omdat je energierekening wel erg hoog is.

Verder kan door regulering van de achterdeur illegale werkgelegenheid omgezet worden in legale werkgelegenheid. We kunnen op deze manier eenvoudig duizenden legale banen creëren. Zo hoeven er minder uitkeringen uitgekeerd te worden. Mensen die nu zwart hun geld verdienen met de cannabisteelt en handel zullen dat voortaan gewoon wit doen en belasting en sociale lasten over hun salaris betalen.

Vrije teelt goed voor milieu en volksgezondheid

Ook voor de volksgezondheid kan gereguleerde teelt gunstig uitpakken omdat we kwaliteitscontroles zouden kunnen uitvoeren. Er zou zelfs cannabis gekweekt kunnen worden waar naar verhouding veel CBD in zit, dat positieve effecten heeft voor de gezondheid en negatieve effecten van THC voorkomt.

Tenslotte zou ook het milieu baat kunnen hebben bij gereguleerde teelt omdat dan gecontroleerd kan worden of deze aan milieueisen voldoet en er geen illegale bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Bovendien kan bio-restafval worden gebruikt als compost en worden kweekbenodigdheden niet meer in beslag genomen, maar kunnen ze gebruikt blijven worden totdat ze kapot gaan. Cannabisteelt zou al met al flink duurzamer worden.

Gereguleerde teelt werkt goed in andere landen

Gereguleerde teelt is ook prima mogelijk. Minister Opstelten heeft gemeenten ruimte moeten bieden voor lokaal maatwerk, en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dat dit in strijd zij met de Europese regels is klinkklare onzin volgens veel juristen, waaronder het Hoge Raadslid Ybo Buruma. Bovendien bewijzen de wietclubs in Spanje en België natuurlijk dat regulering van cannabisteelt zelfs tegen de wil van de landelijke regering in wel degelijk mogelijk is en vele voordelen biedt.

 De Piratenpartij wil coffeeshops de ruimte geven en het liefste gesloten coffeeshops heropenen. Daarnaast mogen mensen gewoon wietplantjes kweken

We kunnen niet achter blijven lopen bij Colorado, Washington en Uruguay. Ruim vijftig gemeenten hebben inmiddels aangegeven cannabisteelt te willen reguleren. Dit is een goede stap. Tot nu toe blijft het echter vooral bij roepen en blijken we op het gebied van cannabis maar weinig daden te kunnen verwachten van de zittende partijen. Ze zijn maar al te bang dat ze misschien als ‘blowers-partij’ gezien worden. De PvdA en GroenLinks die zeggen cannabisvriendelijk te zijn, jagen Cannabis Bevrijdingsdag zelfs het Westerpark uit!

PP logo paarsDe Piratenpartij durft het wel aan om van cannabisbeleid een speerpunt te maken. Om deze reden zijn wij ook als enige politieke partij aanwezig op Cannabis Bevrijdingsdag. De negatieve maatschappelijke gevolgen van slecht cannabisbeleid worden zwaar onderschat en verbetering is dringend nodig! De Piratenpartij wil coffeeshops de ruimte geven en het liefste gesloten coffeeshops heropenen. Daarnaast mogen mensen van de Piratenpartij gewoon wietplantjes kweken, net als ieder ander gewas. Of mensen dat nou zelf thuis doen, of gezamenlijk in een wietclub. De politie kan immers beter op boeven dan op plantjes jagen. En nu de werkloosheid zo hoog is zijn de duizenden banen die we door regulering van cannabisteelt kunnen creëren hard nodig!

Ga stemmen op 19 maart!

De volgende stap op het gebied van cannabisbeleid moet het hebben van lokale initiatieven. Alleen zo kunnen we Opstelten zo ver onder druk zetten dat hij toe moet gaan geven. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dus van groot belang in de strijd voor een vrijer cannabisbeleid. Ga op 19 maart dus vooral stemmen! En dan natuurlijk het liefst op de Piratenpartij. Want wij willen als enige partij echt werk maken van de strijd voor een vrijer cannabisbeleid.

Matthijs 03-2013 hoofdMatthijs Pontier is kandidaat gemeenteraadslid voor de Piratenpartij Amsterdam

Daarnaast is hij actief als vrijwilliger voor VOC Nederland en Unity drugsvoorlichting

Eerder deed hij met het project ‘Drugs in Debat’ mee aan de Jong Burgerschap Awards

(advertentie)