(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De Stichting Maatschappij en Veiligheid – voorzitter Pieter van Vollenhoven – deed onderzoek naar het Nederlandse drugsbeleid. De conclusie zal minister Opstelten van Justitie niet bepaald als muziek in de oren klinken: repressie faalt, tijd voor bezinning en regulering van de wietteelt!

SMV: Alternatieven voor de aanpak van drugs – Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan

Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, heeft weinig op met de War on Drugs van minister Opstelten & Co

Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, heeft weinig op met de War on Drugs van minister Opstelten & Co

Onlangs heeft de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof mr Pieter van Vollenhoven, een oriënterende achtergrondstudie verricht naar het drugsgebruik en drugsbeleid in Nederland. In deze studie wordt duidelijk dat er bij drugsgebruik drie problemen een rol spelen:

  1. Gezondheidsprobleem: drugsgebruik kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid
  2. Veiligheidsprobleem: het feit dat drugs verboden zijn, brengt verschillende vormen van criminaliteit met zich mee
  3. Inspanningsprobleem: het kost politie en justitie grote inspanningen om het gebruik van drugs te beheersen, gebruikers te helpen en de criminaliteit te bestrijden

Bezinning op het drugsbeleid

Het drugsbeleid wordt sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gekenmerkt door repressie. Geconcludeerd moet worden dat dit beleid níet heeft geleid tot een vermindering van het gebruik. Het tegendeel is waar: op mondiaal niveau is er al vele jaren sprake van een groei van het drugsgebruik. Daarnaast heeft de repressieve aanpak geleid tot een grote vlucht van de criminaliteit. De nadelen van de repressieve aanpak zijn groot!

Dezelfde conclusie is al terug te vinden in het rapport War on Drugs van de Global Commission on Drug Policy uit 2011. Deze commissie, bestaande uit onder anderen Kofi Annan, George Schultz en Paul Volcker, pleit in haar rapport dan ook voor bezinning met betrekking tot het huidige drugsbeleid. Ook de SMV pleit in haar achtergrondstudie voor een discussie over alternatieven, gericht op het verminderen van het gebruik van drugs én het verminderen van de negatieve bijwerkingen van de huidige sterk strafrechtelijk gedomineerde aanpak.

SMV: ‘Het cannabis- en coffeeshopbeleid in Nederland is niet uit te leggen: aan de voordeur wordt de verkoop van cannabis gedoogd, terwijl aan de achterdeur van coffeeshops de aanvoer van cannabis wordt bestreden’

Een legale wietkwekerij in Seattle, in de staat Washington. Zo zien 51 burgemeesters van Nederlandse gemeenten het ook graag geregeld

Een legale wietkwekerij in Seattle, in de staat Washington. Zo zien 51 burgemeesters van Nederlandse gemeenten het ook graag geregeld

Regulering van het drugsbeleid

De SMV stelt voor de discussie in eerste instantie toe te spitsen op het cannabisbeleid en coffeeshopbeleid in Nederland. Dit beleid is niet uit te leggen: aan de voordeur wordt de verkoop van cannabis gedoogd, terwijl aan de achterdeur van coffeeshops de aanvoer van cannabis wordt bestreden. Het voorstel van de SMV is om serieus te kijken naar een beleid rondom regulering, zoals onder andere ook wordt bepleit in het Manifest Joint Regulation dat op 31 januari 2014 door een veertigtal gemeenten is opgesteld, met als initiatiefnemers onder anderen Paul Depla, burgemeester van Heerlen, Victor Everhardt, wethouder van Utrecht en Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven.

In het manifest wordt gepleit voor:

  •          Het vooropstellen van de volksgezondheid
  •          Legaliseren van gecertificeerde coffeeshops, door het certificeren en reguleren van de cannabisteelt
  •          Repressief aanpakken van niet gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt
  •          Een strengere aanpak van de georganiseerde criminaliteit achter de illegale teelt
Het GROTE (en enige?) struikelblok voor regulering in Nederland

Het GROTE (en enige?) struikelblok voor regulering in Nederland

De Minister van Veiligheid en Justitie houdt echter onverkort vast aan het huidige beleid (zo bleek onlangs tijdens een vergadering van de Tweede Kamer commissies van Veiligheid en Justitie, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d.19 februari 2014). De behoefte aan regulering die op lokaal niveau wordt gevoeld, wordt op centraal niveau afgewezen.

Ook de korpsleiding van de Nationale Politie heeft onlangs in een notitie aan de regionale korpsen laten weten tegen het gedogen van wietteelt te zijn, met een wel heel curieus argument, namelijk: het argument dat criminelen legale kwekerijen zouden kunnen overvallen. De SMV zou liever zien dat de politie de criminelen aanpakt!

SMV: alternatief cannabisbeleid

De SMV pleit voor een nadere discussie, met aandacht voor de voor- en nadelen van het huidige en van een alternatief cannabisbeleid in Nederland.

Commentaar RollingStoned

RollingStoned is het grotendeels eens met bovenstaande conclusies en het pleidooi voor bezinning. Op 1 belangrijk punt na, uit Joint Regulation. Namelijk het ‘Repressief aanpakken van niet gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt’. Als hiermee ook de kleine thuiskwekers en hobbyisten bedoeld worden, zeggen we driewerf NEE! Verder zijn we natuurlijk heel benieuwd of minister Opstelten van Justitie dit onderzoeksrapport van SMV ook negeert, zoals hij alle andere geluiden tot dusver negeert…

Klik HIER voor de volledige, 50 pagina’s tellende oriënterende achtergrondstudie van de Stichting Maatschappij en Veiligheid

 

(advertenties)