(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

ROLLING STONED TOP 50 #25   Het columnistengilde van deze website is een uiteenlopend gezelschap, al zijn ze allemaal verbonden door cannabis. Zo is vanaf dag 1 ook de Amsterdamse advocaat Maurice Veldman present. Geen overbodige luxe, want er gebeurt voortdurend een heleboel in juridisch wietland en dat gaat ook vaak iedereen aan. Zoals de klassieke vraag: hoeveel wietplanten mag ik nou kweken eigenlijk? Het was de best gelezen column van Maurice, dus met de wietteelt ambities van het Nederlandse volk zit het voorlopig wel snor, denken wij 😉

top50-25

Regelmatig ontstaat bij de lezer verwarring over de vraag hoeveel planten je mag kweken zonder te mogen worden vervolgd. Wat mag wel en wat mag niet? Mag je 5 planten in een kweekkas hebben staan, of moet dat in de tuin? Advocaat Maurice Veldman geeft alle antwoorden!

Mr. Veldman: Alles wat je moet weten over het kweken van (5) wietplanten

Er staat in de Aanwijzing Opiumwet dat je maximaal vijf planten mag kweken voor eigen gebruik. De oplettende lezer beseft direct dat deze hoeveelheid planten veel meer dan vijf gram oplevert, de maximaal toegestane hoeveelheid voor eigen gebruik. Hoe zit dat nou? De Hoge Raad heeft zich al twee keer uitgelaten over deze vragen.

Buiten kweken kan en mag onder het motto 'hoe groter hoe beter'...

Buiten kweken kan en mag onder het motto ‘hoe groter hoe beter’…

In 2006 deed zich het geval voor dat de politie in de achtertuin van een woning vijf mooie hennepplanten zag staan die net waren geknipt. Eén plant was al iets voor de inval geknipt en leverde 400 gram mooie toppen op die in een slaapkamer te drogen waren gelegd. De overige vier planten deden het ook niet slecht want deze leverden een netto gewicht aan henneptoppen van 1.780 gram. Dat is een totaalgewicht van 2.180 gram. Niet slecht dus voor één oogst van vijf planten.

OM mag niet zomaar vervolgen

De juridische vraag die rees was mag dit? De Hoge Raad beantwoordde deze vraag vijf jaar later en deed een voor de lezer geruststellende uitspraak. De gedoogregels binden het openbaar ministerie als het gaat om toezeggingen dat de burger niet zal worden vervolgd als deze vijf planten kweekt. Hij moet dan wel afstand doen van de planten. In dat geval mag de officier van justitie deze burger niet zomaar tóch gaan vervolgen.

Het is namelijk volgens de president van de Hoge Raad zo dat de vervolging van burgers niet in strijd mag komen met het zogenaamde ‘beencriterium’. Deze wijsheid las ik ooit in het handboek van Mr. Corstens, ver voordat hij president van de Hoge Raad werd. Met beencriterium wordt bedoeld dat de vervolging van burgers niet afhankelijk mag zijn van ‘het verkeerde been’ waarmee de officier van justitie die ochtend uit bed is gestapt.

Betaal dus niet zomaar omdat mijn ervaring is dat de rechter dergelijke overtredingen veel milder beoordeelt

Binnen kweken is wat beter opletten, maar betaal nooit zomaar de schikking van het OM, de rechter oordeelt vaak milder bij maximaal 5 plantjes...

Binnen kweken is wat beter opletten, maar betaal nooit zomaar de schikking van het OM, de rechter oordeelt vaak milder bij maximaal 5 plantjes…

En zo zit het ook bij de teelt van vijf planten. De Hoge Raad herhaalde dit standpunt in 2012 dus dat zit wel snor. Het verhaal wordt ingewikkelder als de planten in huis staan en de politie op bezoek komt. De gedoogregels onderscheiden beroeps- of bedrijfsmatige teelt van teelt voor eigen gebruik. In principe is de teelt van maximaal vijf planten voor eigen gebruik, maar dat kan anders liggen als blijkt dat deze vijf planten dermate professioneel worden gekweekt dat tóch wordt uitgegaan van beroepsmatige teelt, ook al zeg je dat het voor eigen gebruik is.

Als je zegt dat je de planten wilde verkopen wordt je zeker niet met rust gelaten. Het gaat om minimaal twee aanwijzingen die duiden op professionele teelt, zoals kunstlicht met tijdklokken, een kweekkas, het gebruik van een thermostaat of afzuiginstallatie en dergelijke.

Mag je nu binnen 5 planten kweken?

Dat is dan toch weer een teleurstellend einde omdat veel mensen juist binnen telen en er dan bijna altijd sprake is van kunstlicht en een afzuiginstallatie. Ik heb overigens nog niet meegemaakt dat mensen daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen als zij met een kweekkas of een lamp maximaal vijf planten telen. De officier van justitie stuurt meestal een strafbeschikking waarbij de verschillen in het oog springen. De ene officier van justitie vraagt € 500,= terwijl de andere € 1.500,= vraagt.

Betaal dus niet zomaar omdat mijn ervaring is dat de rechter dergelijke overtredingen veel milder beoordeelt en je dus veel geld kan besparen door niet in te gaan op het voorstel van de officier van justitie maar de zaak laat voorkomen. Het is dus in de praktijk toch soms het been van de officier van justitie dat jouw lot bepaalt als het aan hem ligt. Trap er niet in!

(advertenties)