(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Paul Depla, burgemeester van Heerlen en pleitbezorger van gereguleerde wietteelt, zet zijn kruistocht tegen minister Opstelten van Justitie voort. In de Volkskrant geeft hij details over het plan om in Limburg ‘staatswiet’ te laten produceren. Opmerkelijk: de productiekosten schat hij in op 1 euro per gram! Maar helaas ontbreekt echter ook nu weer de kleine thuiskweker in zijn plan…

Paul Depla is een van de 3 initiatiefnemers van het Joint Regulation-plan, waarin gemeenten met coffeeshops willen experimenteren met legale wietteelt. De negatieve reactie van minister Opstelten van Justitie hierop ontmoedigt de burgemeester van Heerlen geenszins. Onlangs maakte hij bekend dat er in Limburg pannen gemaakt worden voor een of twee wietplantages met vergunning! Daar zou op een oppervlakte van drie voetbalvelden 10.000 kilo cannabis gekweekt moeten gaan worden voor alle 34 coffeeshops in de provincie. Niet dat Depla en zijn collega’s de illusie hebben dat die kwekerij een lang leven beschoren is, het gaat ze erom een proefproces uit te lokken en de rechter te laten oordelen over regulering. In de Volkskrant van maandag zegt Depla het zo: “Genoeg is genoeg. Niet de minister bepaalt wat wel en niet mag in dit land. Laat een onafhankelijke rechter daar maar eens over beslissen.”

Niet pro-cannabis, wel voor gedoogbeleid

266px-Paul-depla-1337790346

Paul Depla

Ook staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA-partijgenoot van Depla) krijgt er flink van langs, omdat hij zich muisstil houdt in het cannabisdebat. “Hij laat zich de kaas van het brood eten door VVD-minister Opstelten. Cannabisbeleid gaat over volksgezondheid, net als alcoholbeleid. Van Rijn, laat je toch eens horen. Gereguleerde wiet is beter voor de volksgezondheid.” Depla zegt dat hij niet pro-cannabis is, maar wel voor het gedoogbeleid dat onderscheid maakt tussen soft- en harddrugs. “Het beleid is nu halfslachtig en moet vervolmaakt worden. Wat mij stoort is dat Opstelten geen enkele oplossing aandraagt. Hij maakt er een ideologische strijd van, verschuilt zich achter internationale verdragen en houdt ondertussen een onlogisch, hypocriet systeem in stand. De minister bromt alleen maar: boeven vangen.”

Heerlen en de andere coffeeshop steden in Limburg gaan dus door met de plannen voor een of twee wietplantages, die een vergunning krijgen. De shops mogen dan ook alleen maar die wiet – verschillende soorten, productiekosten 1 euro per gram denkt Depla, die zelf de term ‘staatswiet’ (in plaats dus van de ‘straatwiet’ van nu) gebruikt – verkopen, anders verliezen ze hun vergunning.

Kritiek op plan Depla: THC% heeft weinig met gezondheid van doen

Toch valt er ook wel wat te schieten op het verhaal van Depla. Zo denkt hij dat een maximum THC-gehalte beter is voor de gezondheid, wat echter allang bewezen onzin is. Van sterke wiet gebruik je minder en het Trimbos Instituut toonde met onderzoek dit jaar al aan dat er nauwelijks tot geen verband is tussen de sterkte van wiet en de verslavingsgevoeligheid. Zie ons bericht ‘Trimbos: THC weinig invloed’ van 18 maart. Ook stelt Depla zonder meer dat er een verband is tussen sterke wiet en psychoses, en daar valt ook een heleboel op af te dingen zo is uit onderzoek gebleken. Erfelijke aanleg (genen) zijn eigenlijk de allesbepalende factor, niet het cannabisgebruik an sich 

Waar is de kleine thuiskweker in dit verhaal?!

Geen woord over de kleine thuiskweker van  Depla. Een historische blunder in de maak?

Geen woord over de kleine thuiskweker van Depla. Een historische blunder in de maak?

Maar het grootste bezwaar tegen Depla’s plan is wel dat hij zich alleen focust op de coffeeshops. Uit een peiling eerder dit jaar op RollingStoned bleek al dat nog niet de helft van de blowers zijn wiet daar koopt. De rest komt er via-via aan of kweekt gewoon lekker zijn eigen wietje. En juist die thuisteelt door de liefhebber ontbreekt in alle plannen van Depla. En hij levert nota bene zelf in het interview het argument waarom dat een stommiteit is. Op de vraag van de Volkskrant of geen wiet niet nog beter is voor de volksgezondheid, antwoordt burgemeester Depla: “Het is een illusie om te denken dat er minder geblowd wordt als er geen coffeeshops meer zijn. In het buitenland zijn geen shops, maar het gebruik ligt daar niet lager.”

Het is een historische fout gebleken om na de invoering van het gedoogbeleid de wietteelt niet te gedogen (of beter nog; legaliseren), maar laten we nu niet opnieuw een blunder van formaat begaan door bij het reguleren van de wietteelt de kleine thuiskweker te vergeten, anders kun je wel op je tien groene vingers uitrekenen dat er een enorme zwarte (illegale) wietmarkt zal blijven bestaan! Depla wijst zelf in het interview op Uruguay en Colorado als voorbeelden hoe regulering wel kan. Nou, op die 2 plekken hebben ze de kleine hobbykweek (tot 6 planten) ook gelegaliseerd!

(advertenties)