(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Ook in het voormalige Oostblok denken mensen – inclusief politici – tegenwoordig genuanceerder over cannabis dan ooit. Wat heet; in Kroatië heeft de bekende centrumlinkse politicus Mirela Holy een wetsvoorstel in het parlement ingediend dat legalisering van recreatieve wiet mogelijk maakt. Medicinale cannabis is al sinds 2015 legaal in de voormalige Joegoslavische deelstaat.

Holy shit, Kroatië?!

Mirela Holy gooit geheel in lijn met haar achternaam dus maar even de knuppel in het hoenderhok, door te pleiten voor een legalisering van funwiet. Dat doet de voormalige politieke leider van de centrumlinkse Partij voor Duurzame Ontwikkeling in het kader van de ‘snelle wereldwijde hervormingen en veranderende publieke opinie’, zo meldt de Engelstalige website Total Croatia News.

De wet is vorige maand ingediend en er zal eerst over worden gediscussieerd in ‘de publieke sfeer’, voordat er een officieel parlementair debat over plaatsvindt. Mocht je kennis van het Kroatisch op niveau zijn, dan kun je het de eerbiedwaardige dame zelf horen verklaren in onderstaande reportage van RTL Direkt:

Elke volwassen Kroaat mag thuis 9 wietplanten kweken

Voor de rest van ons, Mirela Holy zegt onder andere dit over de legalisering van recreatieve cannabis in Kroatië: “Wij stellen een hybride bureau voor (dus deels privaat en deels overheid, red.) om te waarborgen dat er een hoog-kwalitatief product op de markt verschijnt. Wanneer het aankomt op het gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden, staat het voorstel toe dat iedere volwassene tot maximaal 9 vrouwelijke planten met hoge THC-gehaltes mag kweken voor zijn persoonlijke behoefte.”

Bam! Negen wietplanten, per persoon. En dan te bedenken dat er ook voor de hennep/cannabis-industrie nog voldoende mogelijkheden worden aangestipt in het wetsvoorstel van de SDP.

‘Alcohol en nicotine veel verslavender’

Op dit moment is het bezit van kleine hoeveelheden wiet in Croatië al gedecriminaliseerd. Maar het kweken en/of verkopen van de plant en de oogst wordt door de wet nog steeds als een misdrijf beoordeeld, dat bestraft dient te worden met minstens 3 jaar gevangenisstraf.

Holy: “Toen ik over legalisering begon te praten enkele jaren geleden waren de reacties erg negatief. Maar de dingen zijn veranderd. Mensen moeten eerst worden voorgelicht en dan  zullen ze hun houding veranderen. De verslavende potentie van cannabis is veel kleiner dan de verslavende potentie van nicotine of alcohol. En, voor zover ik weet, is er nog nooit iemand doodgegaan aan een overdosis van natuurlijke cannabis.”

Inderdaad mevrouw Holy, dat is correct. Haar land hervormde trouwens wel al in 2015 voor wat betreft medicinale cannabis, toen werd toegestaan dat wiet een behandeloptie is voor serieuze ziekten zoals kanker, multiple sclerose en AIDS.

[openingsbeeld afkomstig uit video van RTL Direkt]
(advertenties)