(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Niet elke 70-jarige is zo’n flapdrol als Ivo Opstelten. Neem dokter Eric Collier uit Evergem, Oost-Vlaanderen. Toen de politie hem ’s nachts uit bed belde voor een bloedproef bij een op cannabis betrapte automobilist, weigerde hij dit. Uit principe!

Het verhaal van onze Held van de Maand speelt zich af op 25 april vorig jaar, zoals gezegd midden in de nacht. Politieagenten in het district Assenede-Evergem hadden blijkbaar weer eens niks beters te doen dan automobilisten aanhouden en testen op cannabis. Toen ze eenmaal beet hadden, vonden ze het ook wel een goed idee om dokter Eric Collier uit zijn nest te bellen en hem terstond een bloedproef te laten uitvoeren op hun betrapte blower…

Cannabis Held van de Maand: dokter Eric Collier

Cannabis Held van de Maand: dokter Eric Collier

Niet dringend, tegen principes

Helaas voor de dienders, de dokter weigerde en vertelde erbij dat hij de zaak niet dringend vond ook. Sterker nog, deze week – toen de arts voor de rechter mocht opdraven om voor deze enorme zonde te boeten – zei Collier dat het om ‘principiële redenen’ was dat hij de agenten niet van dienst was geweest. “Zo’n bloedproef dient om strafbare feiten vast te stellen. Om iemand te straffen dus. En dat botst met mijn deontologie van arts. Ik ben er om mensen te helpen, niet om mensen te straffen.”

Hulde en applaus voor deze dokter! De Belgische rechter kon er allerminst begrip voor opbrengen, wellicht ook omdat Collier in het verleden al eens precies hetzelfde heeft gedaan. Toen in 2005 ontsnapte hij aan een veroordeling door een procedurefout, wellicht dat dit nog meespeelde bij het humeur van edelachtbare. “De dokter stelde zich simpelweg boven de wet, die voor iedereen duidelijk is. Een dokter kan weigeren, maar dan moet hij wel eerst ter plaatse komen en achteraf zijn beweegredenen om te weigeren in een verslag neerschrijven. Ook dat is niet gebeurd”, brieste de opgefokte magistraat.

1.800 euro boete

Pats boem, klonk het rechterlijke hamertje en dokter Eric Collier mag nu het lieve sommetje van 1.800 euro naar de Belgische staatskas overmaken. Schandalig natuurlijk, te meer daar de beste man volledig gelijk heeft en er niet eens serieus op zijn argumentatie om te weigeren werd ingegaan. Oh ja, dit willen we je niet onthouden tot slot; weet je hoe de rechter heet die de Held van de Maand vernederde? Dat is de edelachtbare Jos Decoker…

(advertenties)