(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Regelmatig geef ik Nederlandse politici op deze plaats stevige kritiek voor de manier waarop zij met cannabis omgaan. Maar in deze column steek ik de loftrompet. En wel voor de Tilburgse burgemeester Theo Weterings en voor de Tilburgse gemeenteraad, één raadslid uitgezonderd. 

Het unieke thuisteelt-beleid van Tilburg

Het was de vorige burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, die in 2016 afspraken maakte met de stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) over het met rust laten van patiënten die hun eigen wiet kweken. Wie een doktersverklaring had en voldeed aan een aantal voorwaarden, hoefde geen inbeslagname of vervolging meer te vrezen. Een landelijke doorbraak. Verschillende gemeenten namen sindsdien moties aan om dit ‘Tilburgs model’ over te nemen, maar tot op heden is dat nog nergens gebeurd.

Sterker nog: in mei leek het erop dat burgemeester Weterings – de opvolger van Noordanus – de stekker uit het project trok. De stichting PGMCG kreeg een brief waarin de burgemeester stelde dat de afspraken niet nodig waren omdat thuisteelt van maximaal vijf planten toch al “handhavingsprioriteit nul” heeft in Tilburg. De brief leidde tot grote onrust bij de stichting en de medicinale thuiskwekers en tot vragen in de gemeenteraad.

De burgervader van Tilburg, Theo Weterings, staat pal voor medicinale thuiskwekers in zijn gemeente… [foto: Twitter]

Op 10 oktober was er een informatiebijeenkomst in de gemeenteraad, waar Weterings zijn spijt betuigde over de ontstane verwarring en het gebrek aan overleg met de stichting PGMCG. Door tijdgebrek konden er geen vragen worden gesteld aan de burgemeester.

Burgemeester: meer zekerheid voor kwekende cannabispatiënt

Daarom was er deze week, op 21 november, een tweede raadsbijeenkomst over medicinale thuisteelt. Ik moet bekennen dat ik aangenaam verrast was door Weterings, die pal ging staan voor medicinale thuistelers. De afspraken uit 2016 blijven overeind, maar hij wil de doelgroep ‘meer zekerheid’ bieden.

Elke Tilburger met een doktersvoorschrift voor medicinale cannabis kan bij de gemeente een brief krijgen van de burgemeester. Daarin staat dat je wiet kweekt voor medicinaal gebruik, binnen de gestelde voorwaarden. Er staat een telefoonnummer in dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Als er politie aan de deur staat, kunnen ze dit nummer bellen en afzien van inbeslagname. Het maximum van vijf planten blijft gehandhaafd, maar, zei Weterings ‘als je met twee personen in een huis woont die het nodig hebben mogen het er ook tien zijn’.

Op 1 CDA’er na steunt de gemeenteraad medicinale thuistelers

Je hoeft geen lid of donateur van de stichting PGMCG te zijn om de brief te krijgen. Weterings: ‘Ik stel vast dat donateur zijn van die stichting niet per se nodig is om te kunnen voorzien in de zekerheid die de medicinale wietgebruikers nodig hebben. Dan is de weg die ik voorsta éénduidiger en voor iedereen makkelijker te bereiken.’

Via Twitter reageerde de PGMCG een tikje verongelijkt, zij het niet onterecht: ‘Als wij er niet waren geweest was er ook geen debat geweest en waren de patiënten aan de goden overgeleverd’.

Marianne en Serge, de voorvechters van het liberale thuisteelt-beleid in Tilburg…

Opvallend was de zeer brede steun in de gemeenteraad voor het waarborgen van de veiligheid van medicinale thuistelers in Tilburg. Alleen CDA-raadslid Ineke Kouwenberg vond het allemaal te ver gaan: ‘Wij zijn niet tegen medicinale cannabis maar wij maken ons wel zorgen bij elk signaal wat we geven om het telen van wiet te vergemakkelijken. En wat ons betreft is dit zo’n signaal.’

Dit gesputter ten spijt is één ding duidelijk: het Tilburgs model is niet dood, maar springlevend. Hieronder staan de voorwaarden waaronder je “legaal” je eigen wiet mag verbouwen, zoals ze reeds onder burgemeester Noordanus zijn opgesteld:

Tilburg en Breda willen experiment binnen het experiment

De burgemeester wilde ook nog wat kwijt over het landelijke beleid. Weterings: ‘We hebben het over het laatste stukje, de effecten voor mensen die medicinale wiet nodig hebben, wat ook in een heel ander perspectief zou staan als dit land ondertussen besloten had om gewoon tot legalisatie over te gaan. Dat was al een voornemen van een vorig kabinet Rutte en het heeft heel lang geduurd voordat er überhaupt experimenten mochten plaatsvinden.’

Dat is geen overdrijving; Weterings’ verre voorganger Johan Stekelenburg pleitte al in 1999 voor een experiment met regulering van de achterdeur. Na alle vertraging van de wietproef is Weterings ‘nu zover dat ik samen met collega Depla de ministers voorstel om maar met een experiment binnen het experiment te komen. Want het duurt allemaal veel te lang. Landen die eerder aangaven dat je nooit legale teelt van cannabis kon toestaan, gaan Nederland nu voor. In Amerikaanse staten kun je de legaal geteelde wiet gewoon als consumptie in restaurants krijgen. Hoe kan het verkeren!’

Bravo, burgemeester. Dat maar veel collega’s dit voorbeeld mogen volgen.

(advertentie)