(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Je hebt (gelukkig) burgemeesters in Nederland die het zinloze van de war on drugs inzien en pleiten voor regulering van de wietteelt. En je hebt de vijf burgemeesters van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel die nog harder gaan optreden tegen alles wat maar naar wiet riekt.

‘Krachtige aanpak hennepteelt’

‘Een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt’, dat is in het kort wat de vijf gemeenten die samen onder de naam Amstelland nastreven. Dwars tegen de gezonde trend van reguleren en oplossingsgericht denken zetten zij vanaf nu vol de aanval in op hennepplantages.

Deze hernieuwde war on drugs inspanning danken we aan een rapportje van RIEC, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, in opdracht van de vijf gemeenten. Daarin wordt gesteld: ‘Het aantal (ontdekte) hennepplantages in de regio is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In driekwart van de aangetroffen hennepkwekerijen was sprake van het illegaal aftappen van stroom met (dus) een verhoogd brandrisico. Uit onderzoek komt tevens naar voren, dat hennepteelt in veel gevallen hand in hand gaat met handel in harddrugs en andere criminele activiteiten, zoals witwaspraktijken waardoor de overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld.’

‘Direct sluiten’

Welja, het bekende kort door de bocht werk dus weer, waarbij alle wiettelers voor het gemak maar op één criminele hoop worden gegooid door de bezorgde burgervaders. Namens het clubje verlichte burgemeesters geeft die van Amstelveen, Mirjam van ’t Veld, nog wat extra toelichting op de plannen.

Vlnr.: Mevrouw Mirjam van ’t Veld burgemeester van Amstelveen, dhr. Erik Boog burgemeester van Diemen, mevrouw Dagmar Harriët Oudshoorn-Tinga burgemeester van Uithoorn, dhr. Jeroen Nobel waarnemend burgemeester van Aalsmeer en mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen burgemeester van Ouder-Amstel voor de flyer van de actie…

‘De teelt van hennep is omvangrijk en zorgt voor criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. De bestrijding van hennepteelt verdient bijzondere aandacht en een gezamenlijke aanpak in onze regio. Door een brede samenwerking van de Amstellandgemeenten, politie en Openbaar Ministerie met partijen zoals woningbouwcorporaties, institutionele beleggers, energiebedrijven, netwerkbeheerders, waterbedrijven en uitkeringsinstanties kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Met deze gezamenlijke aanpak kan een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd in de regio. Bovendien hebben we met elkaar afgesproken, dat we elkaar informeren bij vermoedens van hennepteelt, zodat de politie snel een onderzoek kan instellen. Vervolgens moeten wij als overheid direct sluiten en niet een aantal weken wachten, want anders is het effect weg.’

Huis kweker dichtgetimmerd en growshops weg

Word je voortaan dus gepakt in deze 5 gemeenten dan gaat je huis standaard drie maanden dicht. En we weten niet of er überhaupt nog growshops in Amstelland zijn, maar lang zal het sowieso niet duren. ‘Ook zijn er afspraken gemaakt over het sluiten van growshops. Zij vormen een belangrijke schakel in het ondersteunen van de professionele hennepteelt, die in hoge mate gedomineerd wordt door de georganiseerde criminaliteit. Ook deze worden op basis van de Opiumwet direct gesloten’, menen de gemeenten.

Vandaar hun flyer-actie om de door wietteelt bedreigde brave burgers ‘voor te lichten’ over de vreselijke gevolgen van al die duivels die het wagen wietplanten te kweken. Dat feestelijke (*ahum) moment van de nieuwe strenge aanpak moest natuurlijk op (bovenstaande) foto worden vastgelegd, zodat er toch nog wat te lachen valt in dit verder best wel trieste verhaal…

(advertentie)