(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Het VOC organiseerde met Pasen een bijeenkomst over Cannabis Social Clubs in ’t Grasje in Utrecht. De sympathieke coffeeshop zat tot de nok toe vol met geïnteresseerden en bestuursleden van 3 actieve CSC’s uit België en Amsterdam.

Utrecht wil Cannabis Social Clubs

Zo’n dertig deelnemers uit negen Nederlandse en twee Belgische steden waren naar Utrecht gekomen voor het Paasberaad. Die stad was niet alleen gekozen vanwege de centrale ligging, maar ook omdat  wethouder Victor Everhardt er al jaren probeert een Cannabis Social Club van de grond te krijgen. Tot nu toe is het niet gelukt om een ontheffing van de Opiumwet te bemachtigen, zodat de twee clubs, stichting Cannabis Social Club Utrecht en Social Cannabis Club Domstad, nog steeds niet zijn begonnen met kweken.

Paasberaad_CSCs_Utrecht_06-04-2015_0133

Het Paasberaad van de Cannabis Social Clubs in coffeeshop ’t Grasje in Utrecht

Lage Landen verenigd

Behalve bestuursleden van de Utrechtse clubs waren er mensen uit Sittard, Maastricht, Hengelo, Enschede, Eindhoven, Tilburg, Helmond, Amsterdam, Hasselt en Antwerpen. In de laatste drie steden zijn actieve Cannabis Social Clubs gevestigd: Trekt Uw Plant in Antwerpen, Mambo Social Club in Hasselt en Tree of Life in Amsterdam. Het Paasberaad bood dus een unieke kans om uit eerste hand te horen hoe het is om een Cannabis Social Club op te richten en draaiend te houden.

Coffeeshops en Cannabis Social Clubs

In zijn inleiding onderstreepte Joep Oomen (Trekt Uw Plant, Encod, VOC) de verschillen tussen de coffeeshop en de CSC. Clubs zijn verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk en werken dus op niet-commerciële basis. Het aanbod volgt de vraagt, niet andersom. De basisgedachte is dat als mensen een beperkt aantal planten voor persoonlijk gebruik mogen telen, die planten ook in een of meer gezamenlijke ruimtes kunnen worden geteeld, binnen een georganiseerd verband. Uit de contributie van de leden worden de plantverzorgers, de administratie en andere onkosten betaald.

Sommige coffeeshops zien CSC’s als een bedreiging of oneigenlijke concurrentie, maar zij zouden waarschijnlijk het meest profiteren van een juridische doorbraak

Transparantie is cruciaal voor elke Cannabis Social Club: leden moeten altijd inzage kunnen krijgen in de administratie, waarin elke gram wordt verantwoord. Voor de consument is de CSC veel minder klantvriendelijk dan de shop, waar je immers op elk moment een zakje kunt kopen. Bij een CSC moet je eerst lid worden en contributie betalen en daarna wachten tot ‘jouw’ planten klaar zijn. Groot voordeel voor de consument is dat er zicht is op de teelt en de verwerking, die conform de standaard van de biologische landbouw plaatsvinden. De plantverzorgers dienen lid te zijn van de club en niet voor andere doeleinden te kweken.

Onduidelijkheden over growshopwet

CSC-logoHet CSC concept komt oorspronkelijk uit Spanje en is altijd bedoeld als campagne gereedschap om tot regulering en legalisering van cannabis te komen. In Nederland geldt dit nu net zo. Sommige coffeeshops zien CSC’s als een bedreiging of oneigenlijke concurrentie, maar zij zouden waarschijnlijk het meest profiteren van een juridische doorbraak. Als clubs gereguleerd mogen telen, dan mogen coffeeshops dat zeker. De deelnemers uit Maastricht vertelden dat de notaris bij wie zij hun statuten wilden deponeren, zich vlak voor 1 maart terug trok, vanwege de growshopwet. Het is nog onduidelijk wat deze wet betekent voor beginnende of al bestaande clubs.

1 jaar CSC in Amsterdam

Voorzitter Rosaria Ricci en bestuurslid Ruud van Wieren van CSC Tree of Life deden verslag van het eerste jaar van hun club. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie heeft in een persbericht van 12 februari verklaard dat de activiteiten van de Tree of Life naar hun mening strafbaar zijn. Maar of de rechter dat ook vindt, is een open vraag. Voorlopig wordt de club niet actief vervolgd. Het blijven dus spannende tijden. Het Paasberaad verliep in een constructieve, positieve sfeer. Er is een vervolg gepland in Amsterdam, op 11 mei. Mail voor meer informatie naar info@voc-nederland.org

(advertentie)