(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Opnieuw legt een rechter geen straf op aan een coffeeshophouder die met een voorraadje wiet op weg was naar zijn zaak. Dit keer is het de rechtbank in Den Haag die vindt dat dit – met maximaal 500 gram cannabis – nu eenmaal bij het fatsoenlijk exploiteren van een coffeeshop hoort!

Vorig jaar november werden de eigenaar en een personeelslid van een coffeeshop in de auto in Nieuwerkerk aan den IJssel betrapt met wiet. Ze waren op weg naar de zaak om daar de voorraad aan te vullen. Zoals bekend mag de handelsvooraad van een shop niet meer dan 500 gram cannabis bedragen en ook de hoeveelheid die ze in de auto hadden oversteeg de halve kilo niet.

Bevoorrading coffeeshop

1334898904818_7503497De advocaten van de coffeeshopmensen wilde dat ze om bovenstaande reden al werden vrijgesproken maar zover wilde de rechtbank in Den Haag (nu) niet gaan: ‘De verdachten zijn op de openbare weg aangehouden met de softdrugs en de bevoorrading van een coffeeshop valt niet onder het gedoogbeleid. Dat ziet namelijk enkel op de softdrugs die zich in de coffeeshop bevinden.’

Geen straf of maatregel

Maar net als vele andere rechters inmiddels hebben gedaan, signaleert men ook in deze zaak weer dat het gedoogbeleid in haar voegen kraakt. We citeren de edelachtbare in Den Haag:

‘Net als andere rechterlijke instanties al hebben geoordeeld doet zich hier volgens de rechtbank de merkwaardige situatie voor dat de exploitatie van een coffeeshop gedoogd wordt, maar dat het bevoorraden van die coffeeshop een strafbaar feit is. Verder vindt de rechtbank het belangrijk dat de coffeeshop in kwestie haar zaken goed op orde had en zich hield aan het landelijk gedoogbeleid. Ook vind de rechtbank het belangrijk dat de verdachten niet meer dan 500 gram softdrugs bij zich hadden. Om die redenen heeft de rechtbank aan de verdachten geen straf of maatregel opgelegd.’

Kortom. Weer een hoop belastinggeld en dure manuren verspild aan een zinloze zaak. Hoe lang laten we deze waanzin nog voortduren eigenlijk?

(advertenties)