(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Goed nieuws uit Arnhem: de gemeenteraad heeft besloten dat het sinds 1998(!) geldende uitsterfbeleid voor coffeeshops wordt afgeschaft. Dat betekent dat het niet langer zo is dat er coffeeshops verdwijnen als er onverhoopt eentje de deuren sluit. Er zijn en blijven dus 11 coffeeshops in de Hanzestad!

Uitsterfbeleid mislukt

De gemeenteraad nam maandag het voorstel van D66 raadslid Susan van Ommen aan, dat mede ingediend was door SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Belangrijkste reden voor deze partijen om een einde te maken aan de vermindering van coffeeshops in de stad is ‘het vervullen van een maatschappelijke behoefte’ en de bestrijding van overlast. “Het sluiten van coffeeshops is een beproefd recept voor meer overlast en straatdealers”, weet Ommen.

shutterstock_57143734

Een legaal – nou ja, gedoogd – jointje roken blijft nu en in de toekomst in Arnhem mogelijk in 11 coffeeshops [illustratie: Kniaz/Shutterstock]

Arnhem had in 1998 besloten dat er bij sluiting van een bestaande coffeeshop geen nieuwe eigenaar de zaak mocht overnemen. Op die manier moest het totale aantal shops terug naar acht, maar dat aantal is nooit gehaald in 18 jaar uitsterfbeleid!

Spreiding mogelijk

Volgens D66 en de andere voorstanders is een coffeeshop de beste manier om bijvoorbeeld de scheiding tussen hard- en softdrugs te waarborgen (ook ooit in 1976 de reden voor de invoering van het gedoogbeleid trouwens). Bovendien prijzen de verstandige politici in Arnhem de deskundigheid van coffeeshops, die hun klanten voorlichten en controleren op leeftijd.

Bijkomend voordeel van het beëindigen van het uitsterfbeleid is dat er nu ook een mogelijkheid is om coffeeshops in andere delen van de stad te vestigen dan St.Marten/Klarendal, waar nu bijna alle 11 shops huizen. Overigens is het aantal van 11 ook nog eens precies het streefgetal volgens de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een stad als Arnhem met 152.506 inwoners.

Ook wietteelt reguleren

D66 noemt het stopzetten van het uitsterfbeleid de eerste stap in de goede richting om overlast tegen te gaan. Coffeeshops beperken de straathandel en “dragen daarmee bij aan veiligheid en gezondheid voor onze inwoners”, aldus Ommen. Volgens cijfers van Intraval Monitor coffeeshops in Nederland 2012  wordt 70% van de wiet verkocht via coffeeshops en 30% via straatdealers. Meer coffeeshops betekent minder straathandel, eenvoudig gesteld.

En hierna wordt het volgens D66 hoogste tijd om de wietteelt te gaan reguleren…

[openingsfoto: Arjan Almekinders/Shutterstock]
(advertenties)