(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Politiek Den Haag staat deze week weer in het teken van de jaarlijkse Prinsjesdag en 2 dagen durende Algemene Beschouwingen. Al dit geleuter voor de bühne kunnen we gevoeglijk vergeten, waar het om draait is CANNABIS. Daarom graag jullie aandacht voor de alternatieve Troonrede van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod!

Leden van de Staten-Generaal,

Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Komend jaar is het veertig jaar geleden dat in onze Opiumwet een fundamenteel onderscheid werd aangebracht tussen cannabis en harddrugs als heroïne en cocaïne. In deze Troonrede wil ik stil staan bij dit historische feit.

Sinds de millenniumwisseling wordt steeds duidelijker hoezeer Nederland een pioniersrol heeft vervuld in de ontwikkeling van pragmatisch cannabisbeleid. Een pioniersrol die wij op vele vlakken hebben gespeeld, van het aandelensysteem van de VOC, tot ons watermanagement en ons pragmatische beleid rond kwesties als abortus en euthanasie.

Hennep op VOC-schepen

We horen het hem zeggen, onze koning... [foto: Wikimedia]

We horen het hem zeggen, onze koning… [foto: Wikimedia]

Wat velen van u wellicht niet weten is dat de cannabis- of hennepplant al in die roemruchte VOC-tijden, in de Gouden Eeuw van ons vaderland, een cruciale factor was in het Nederlandse succes. Elk VOC-schip bevatte vijftig tot honderd ton hennep; de ijzersterke vezels van de plant werden gebruikt voor de touwen en zeilen, de zaden als voeding en voor lampolie. De bloemetjes werden -ook toen- gerookt.

Terug naar het hier en nu. Na jaren van de even felle als falende ‘war on drugs’ volgt de rest van de wereld – met Uruguay, de VS en Spanje voorop – het Nederlandse voorbeeld van pragmatisme, tolerantie en decriminalisering van cannabis.

Daarom zetten we nu de volgende stap: in 2016 zal de regering cannabis volledig legaliseren. Deze eerbiedwaardige plant zal niet langer onze vijand zijn

Daarom zetten we nu de volgende stap: in 2016 zal de regering cannabis volledig legaliseren. Deze eerbiedwaardige plant zal niet langer onze vijand zijn, maar wordt opnieuw onze bondgenoot.

De regering zal in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen, TNO en andere partners een grootschalig programma starten om de hennepplant zo optimaal mogelijk te benutten voor een schoner, veiliger en rijker Nederland.

Grondstof van de toekomst

Van kleding tot bioplastic, van voeding tot biobrandstof, van papier tot vliegtuigen: hennep is dé grondstof van de toekomst. En ons land zal opnieuw voorop lopen in deze groene revolutie.

willem-alexander-waterpijp-copy

We zien het hem doen, onze koning… [fotobewerking: Derrick Bergman]

Een tweede grootschalig programma zal zich richten op de medicinale toepassingen van cannabis. Te lang heeft Nederland aan de zijlijn gestaan, terwijl onderzoekers in Israël, Spanje en de VS belangrijke doorbraken presenteerden, bij tal van ernstige ziektes.

De nieuwe focus van de regering op cannabis als kans werkt op vele beleidsterreinen door. Zo zijn substantiële besparingen mogelijk op de begroting van het ministerie van veiligheid en justitie

Het ministerie van VWS zal samen met de Universiteit Leiden, het Amsterdams Medisch Centrum, de heer James Burton en andere partners de uitdaging aangaan om de achterstand in te halen.

De nieuwe focus van de regering op cannabis als kans werkt op vele beleidsterreinen door. Zo zijn substantiële besparingen mogelijk op de begroting van het ministerie van veiligheid en justitie. Vanaf 2016 zal dit departement overigens als vanouds ministerie van justitie worden genoemd.

Een nieuwe tijd

Leden van de Staten-Generaal! Na een moeilijke periode van economische crisis, verharding van de samenleving en toename van repressie vanuit de overheid, breekt een nieuwe tijd aan. Opnieuw zal de eerbiedwaardige hennepplant ons land tot ongekende hoogten stuwen en ons welvaart, voorspoed en lachkicks brengen.

Daaraan gaat de regering werken, samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

(advertentie)