(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Cannabisadvocaat Maurice Veldman klom direct na bekendmaking van het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven in de pen. Hij maakt een schaderapport op van hun cannabisbeleid, blikt – met enig plezier – terug op de beruchte witwas-deal die ze de kop kostte en kijkt vooruit naar hoe het nu verder moet met het wietbeleid!

De firma List & Bedrog

Een echte (voormalige) politieman is die Fred Teeven. Al ligt het bewijs van zijn list en bedrog torenhoog opgestapeld voor zijn neus, zijn ongelijk bekennen kan hij niet. Op gepikeerde en gespeeld emotionele wijze nam hij afscheid van een publiek dat hij jarenlang heeft bedonderd. Niemand gelooft hem nog, maar hij blijft in zichzelf geloven. Dat is nog eens een echte vent!

ivo2

1 van de vele uitingen van cannabisten – Mokum TV in dit geval – van de afgelopen jaren over het wietbeleid van minister Opstelten

Het duo Opstelten en Teeven heeft het veld geruimd. Laten we eens kijken naar de schade die zij op dit slagveld hebben aangericht. Hoe heeft het duo Opstelten en Teeven anno 2015 de kluit zo lang kunnen bedonderen? Eerst even kort aandacht voor wat er vooraf ging aan deze smadelijke afgang.

De Teeven-deal

De omstreden deal sloot Teeven als officier van justitie zo’n 15 jaar geleden met een beroepscrimineel, die er 4,7 miljoen gulden aan overhield, belastingvrij wel te verstaan. Teeven wist als staatssecretaris heel goed dat hij dit had gedaan en sprak niets voor niets over de Teeven-deal. Er was bij de totstandkoming van deze deal nooit gecommuniceerd met de Tweede Kamer, Teeven had op eigen houtje gehandeld. Geen enkele minister wist van de hoogte van het bedrag en er was geen goedkeuring van het College van Procureurs- Generaal over het bedrag. De volksvertegenwoordiging wist uiteraard ook nergens van. Jaren later kwam een staartje van de aap uit de mouw. Opstelten en Teeven moesten zich vorig jaar verantwoorden over deze omstreden deal. Je zou denken, dat komt mooi uit, want wie kan de Teeven-deal beter toelichten dan Teeven zelf? De lezer komt andermaal bedrogen uit.

Draaien en onwaarheden

Er volgde een uitleg door Opstelten van gedraai en het welbewust verkondigen van onwaarheden. De deal zou ‘slechts’ gaan om 1,4 miljoen gulden. Opstelten zaaide met voorbedachte rade grote verwarring.

Opstelten wordt verweten dat hij de feiten niet op een rijtje had. Dat is natuurlijk volstrekte flauwekul, hij had de enige man in Nederland naast zich die zich de deal haarfijn herinnerde en dat ook één keer met zoveel woorden voor een camera toegaf. Probleem was dat hij de waarheid niet kon vertellen, want dat had hem direct zijn kop gekost.

Vertrouwen…

v-3

Godzijdank is de tijd van de old school regent voorbij, want luisteren stond nooit in zijn woordenboekje

Een dergelijke miljoenendeal sluiten in je eentje namens een onwetend volk en vaderland vergeet je echt niet zomaar. Als deze slippendrager van de minister van a tot z op de hoogte is van deze zwendel dan heeft hij dat uiteraard aan de minister gemeld. Deze bedacht zich geen moment en verordonneerde te doen alsof niemand het meer wist. Ze deden er een paar miljoentjes van af en zo was het Tweede Kamer! Dit waren de feiten en dat moest iedereen maar geloven, aldus de minister. Hij vroeg om vertrouwen van de Tweede Kamer. Dit moest wel misgaan.

Opstelten geeft overigens inhoudelijk nooit echt antwoord en Teeven kan alleen toegeven dat hij iedereen heeft bedonderd. Dat is nogal pijnlijk, dus verkozen beide heren het om schielijk via de achterdeur te verdwijnen

Teeven vond het gisteren onverteerbaar dat hij samen met zijn minister Opstelten moest aftreden. En dat nota bene vanwege een deal waarmee naar zijn zeggen niets mis was. De deal was gesloten voor volk en vaderland, zoals hij samen met zijn minister Opstelten dit volk en het vaderland met bloed, zweet en tranen 4,5 jaar heeft gediend.

Het is in de Amsterdamse advocatuur bekend dat Teeven als officier van justitie vaker dingen uithaalde die juridisch niet door de beugel konden, dus is deze affaire op zichzelf beschouwd niets nieuws. Wat Teeven onderschatte was dat onwaarheden die een officier van justitie verkondigt gemakkelijker onder het tapijt geschoven kunnen worden dan onwaarheden van een bewindspersoon. Hij houdt het erop dat het onverteerbaar is dat hij en zijn minister moeten opstappen omdat met de Teevendeal niets mis was. Grappige stijfkop, die Teeven.

Het kreupele kabinet

Het is wel slim om voor het debat van vandaag (dinsdag 10 maart) snel de aftocht te blazen. Nu hoeven beide heren zich niet te verantwoorden en geen pijnlijke vragen te beantwoorden. Opstelten geeft overigens inhoudelijk nooit echt antwoord en Teeven kan alleen toegeven dat hij iedereen heeft bedonderd. Dat is nogal pijnlijk, dus verkozen beide heren het om schielijk via de achterdeur te verdwijnen.

ivoVan minstens zo groot belang is dat het kreupele kabinet gewoon kan aanblijven en haar voortbestaan niet op het spel hoeft te zetten. Een nieuw duo op Veiligheid en Justitie zal de vele gedrochten van wetgeving die het licht hebben gezien echt niet in één keer aan de kant schuiven. Dit duo krijgt de opdracht om alle zeilen bij te zetten om het zwaar gehavende kabinet de rit te laten uitzitten.

Schade van het koningskoppel

Hoe groot is de schade die het koningskoppel de afgelopen 4,5 jaar heeft toegebracht aan de cannabisbranche? Die is groot. De wietpas heeft in het Zuiden des lands een ware slachting aangericht onder coffeeshops. In Brabant moeten coffeeshops in een aantal gemeenten niet-ingezetenen anno 2015 nog steeds in de kou laten staan. Voor hen is er nu hoop.

Coffeeshops

In Amsterdam moest de burgemeester met het mes op de keel een deal met de minister sluiten door zich te verplichten 70 coffeeshops te sluiten in ruil voor toestemming om voorlopig de meer dan 15 miljoen toeristen welkom te blijven heten in coffeeshops. Dit heeft geleid tot een trieste kaalslag in het centrum en veel overlast rond overblijvende coffeeshops. Een zinloze maatregel als het afstandscriterium tot middelbare scholen werd daarbij en passant met sociaaldemocratische souplesse door de strot van de Gemeenteraad geduwd. Een meerderheid is altijd tegen geweest, maar werd door de burgemeester voor het blok gezet.

Growshops en THC%

v-2En last but nog least, de growshopwet is de laatste handgranaat die minister Opstelten in de cannabisbranche smeet. De gevolgen zijn meteen in de eerste week merkbaar. Eigenaren van kweekbenodigdheden voelen zich zeer geïntimideerd en maken zich oprecht zorgen over hun nering. Hoe dit zal aflopen zullen we zien.

Over de 15 % THC maatregel maakten zich velen – naar mijn stellige overtuiging – volstrekt ten onrechte druk. Die maatregel zal er nooit komen en is om deze reden op de lange baan geschoven.

Niemand weet wanneer de rationalisering in het denken over het softdrugsbeleid een aanvang neemt. Ik hou het op het komende kabinet

Wat zullen de consequenties zijn voor het cannabisbeleid?

De rechterlijke macht zal opgelucht adem halen. De vele tikken die rechters hebben uitgedeeld aan het koningskoppel m.b.t. het vastgelopen gedoogbeleid zullen op korte termijn in de Haagse politiek niet leiden tot plotselinge nieuwe en frisse inzichten, zoals een pilot voor regulering van de achterdeur. Het kabinet Rutte II kan toch bezwaarlijk ineens de psychoactieve werking van het groene plantje propageren nadat premier Rutte bij herhaling cannabis ‘vieze troep’ noemde. Niemand weet wanneer de rationalisering in het denken over het softdrugsbeleid een aanvang neemt. Ik hou het op het komende kabinet.

Trappelende burgemeesters

v-1Het is uiteraard wel te verwachten dat er de nodige verademing komt en de verstarring in het politieke denken afneemt. Een aantal burgemeesters dat staat te trappelen om de achterdeur te reguleren zal een poging wagen bij de opvolger van Opstelten (Van der Steur wellicht?). Tot deze week moesten zij zich laten schofferen door Opstelten bij iedere aanzet tot rationeel denken over de achterdeur. Voorstellen tot regulering werden door hem zonder discussie botweg de grond ingestampt. Dat is nu voorbij.

Het valt te hopen dat het ministerie meer vergunningen voor wetenschappelijk onderzoek verstrekt voor medicinale toepassing van bijvoorbeeld CBD en THC. Nederland loopt al ver achter bij deze veelbelovende mondiale ontwikkelingen.

Oppoetsen van imago

Internationaal gezien kan Nederland beginnen met het oppoetsen van een zwaar aangetast imago. Het zal nog geruime tijd duren voordat de rookpluimen zijn weggetrokken. Er is veel werk aan de winkel om alle afgebroken verworvenheden te heroveren en te komen tot een constructief beleid: Cannabis hoort in deze maatschappij en kan niet worden verdoemd tot een criminele aangelegenheid. Bye bye domdenkers!

 

(advertenties)