(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, stuurde deze week een brief en twee nieuwe Trimbos onderzoeken over cannabis naar de Tweede Kamer. Conclusie: het gemiddelde THC percentage van nederwiet is vrijwel gelijk gebleven, over een verband tussen sterkte en gezondheidsrisico’s is nog steeds weinig te zeggen en last but not least: de therapeutische mogelijkheden van THC en CBD zijn veelbelovend.

THC percentage stijgt licht

Het Trimbos instituut heeft voor de zeventiende keer onderzoek gedaan naar het gemiddelde THC percentage in cannabis die in coffeeshops wordt verkocht. Dat percentage blijkt vrijwel onveranderd: “Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 16,1% ten opzichte van 15,3% in de meting van vorig jaar, maar dit verschil is niet significant. Het gemiddelde percentage THC in nederwiet zoals gemeten in dit onderzoek is dus het afgelopen jaar gelijk gebleven.”

In de Kamerbrief over de twee nieuwe Trimbos rapporten schrijft staatssecretaris Van Rijn (PvdA): “Hoewel het logisch lijkt dat cannabis met een hoger THC-percentage vaker tot verslaving leidt dan cannabis met een lager THC-percentage is een oorzakelijk verband moeilijk te bewijzen. Dit maakt het ook moeilijk om een scherpe grens te trekken tussen de effecten van sterke en niet-sterke wiet.”

THC en CBD

Na jaren van fact free gejammer over zogenaamde sterke wiet en de vermeende extra schade en risico’s daarvan, is dit statement een wonder van feitelijkheid. Er spelen zoveel meer factoren een rol dan alleen het THC percentage bij het effect van cannabis. Zoals de Trimbos onderzoekers schrijven in hun nieuwe rapport ‘THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj update 2016’:

“Het is vaak niet duidelijk in hoeverre THC of andere cannabinoïden verantwoordelijk zijn voor de lichamelijke effecten van cannabis. In recreatief gebruikers is dit moeilijk vast te stellen omdat andere factoren, zoals het roken zelf en het nuttigen van tabak hier mede verantwoordelijk voor zijn.”

Wat wel als een paal boven water staat: “Nog steeds geldt dat THC, zeker in vergelijking met veel andere stoffen, weinig toxisch is en CBD is voor zover nu bekend nog minder toxisch.”

Verheugend is de aandacht die de Trimbos onderzoekers besteden aan het sterk toegenomen onderzoek naar het zogenaamde endogene cannabinoïdsysteem, waarover elk mens beschikt

Het onzalige plan om een maximum THC-percentage in te voeren voor cannabis die coffeeshops verkopen lijkt hiermee definitief van de baan. Verheugend is ook de aandacht die de Trimbos onderzoekers besteden aan het sterk toegenomen onderzoek naar het zogenaamde endogene cannabinoïdsysteem, waarover elk mens beschikt:

“Het endogene cannabinoïdsysteem speelt een belangrijke rol bij diverse fysiologische processen. Er komen steeds meer aanwijzingen dat bij sommige psychische aandoeningen sprake is van een verstoring van het endogene cannabinoïdsysteem (veranderingen in de productie of release van endogene cannabinoïden of veranderingen in de hoeveelheid cannabisreceptoren in bepaalde hersengebieden).” Terecht constateren de Trimbos onderzoekers dat dit “nieuwe veelbelovende therapeutische mogelijkheden” biedt. “Er worden inmiddels tientallen klinische trials uitgevoerd om de mogelijkheden voor het toepassen van cannabidiol (CBD) of van gemengde THC en CBD plantenextracten te onderzoeken.”

Hasj moet blijven

Politiek gezien is een andere passage, over geïmporteerde hasj, buitengewoon interessant. Daarover schrijven de Trimbos onderzoekers: “Voor wat betreft het verschil in schadelijke effecten van hasj met relatief veel CBD (geïmporteerde hasj) ten opzichte van (sterke) wiet is er nog veel onduidelijk. Maar, maatregelen die de beschikbaarheid van deze hasj zouden tegengaan zouden echter ongewenste gevolgen kunnen hebben, zoals een verschuiving in het gebruik van producten met veel CBD ten opzichte van de hoeveelheid THC naar producten met veel THC en weinig CBD.”

Regulering

Een duidelijk signaal in de discussie over regulering van de cannabisteelt voor coffeeshops. Regulering mag er niet toe leiden dat de buitenlandse hasj, met veel CBD, uit de coffeeshops verdwijnt. Het wordt interessant om te zien hoe dit onderwerp wordt besproken bij de tweede termijn van de behandeling van de “wietwet” (Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen) van D66 in de Tweede Kamer volgende week…

Links:

[openingsfoto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]
Wat vind jij?
Leuk
Leuk Love Haha Wow Huilen Boos
(advertenties)