(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Het effect van tweedehands cannabisrook op kids is nog geen actueel onderzoeksonderwerp, in tegenstelling tot het ongewild meeroken van tabak. Maar dat kan wel eens veranderen, nu researchers van de Icahn School of Medicine  aan Mount Sinai in New York hebben vastgesteld dat er bij bijna de helft van de kinderen wiens ouders wiet roken, bewijs is gevonden van blootstelling aan tweedehands wietrook. En dat gebeurt dus zelfs als je naar buiten gaat of naar een ander verstrek om effe te smoren!

Tweedehands wietrook in longen en lichaam

Het onderzoek van de New Yorkse researchers verschijnt in het decembernummer van vakblad ‘Pediatrics’, maar vooruitlopend daarop werd er al een persbericht verstuurd. “Terwijl de effecten van tabaksrook intensief zijn bestudeerd, leren we nog steeds over cannabis-exposure. Wat we in dit onderzoek vastgesteld hebben is dat tweedehands wietrook wel degelijk in de longen en kleine lichamen van kinderen terechtkomt”, zegt Karen Wilson van de Icahn School of Medicine. Zij is tevens voorzitter van de American Academy of Pediatrics Tobacco Consortium.

De studie is een secondaire analyse van gegevens en samples die verzameld zijn als onderdeel van een groter onderzoek dat de efficiëntie test van een stoppen-met-roken-programma in Colorado voor ouders van kinderen die in het ziekenhuis hadden gelegen. Een deel van deze rokende ouders gaven aan ook cannabis te gebruiken en zij vormen het bronmateriaal van het nieuwe ‘wietonderzoek’.

Zoals jullie wel weten was Colorado de eerste staat in de VS waar naast medicinaal ook recreatief gebruik van cannabis legaal werd (2012).

Tetrahydrocannabinol carboxylic acid

Onder de cannabis-ouders in Colorado was het roken van wiet de meest gebruikte consumptiemethode (30,1%), gevolgd door edibles (14,5%) en vaporizers (9,6%). Dit ligt in lijn met de landelijke trend, stellen de onderzoekers, die er ook op wijst dat het roken van wiet de meest voorkomende vorm van wietgebruik is.

Het U.S. Centers for Disease Control and Prevention testte de urine van de kinderen op ‘cannabis biomarkers’. Ze ontdekten daar bij 46 procent van de kinderen waarneembare gehaltes van de cannabis-metaboliet tetrahydrocannabinol carboxylic acid (COOH-THC).

Daarnaast had 11% van de kids waarneembare gehaltes tetrahydrocannabinol (THC), de primaire psychoactieve component in cannabis. THC wordt gezien als een betrouwbare graadmeter van zowel recente als actieve blootstelling, en van een hogere algehele blootstelling aan cannabisrook. “Dit zijn verontrustende resultaten, die suggereren dat bijna de helft van de kinderen van wie de ouders blowen worden blootgesteld en 11% zelfs nog op veel grotere schaal”, stelt Dr. Wilson.

Rook van tabak en van cannabis is schadelijk voor kinderen, dus zorg er voor dat zij niet ongewenst in aanraking komen met jouw joints… [foto: Canna Obscura/Shutterstock]

We bedoelen het goed, maar…

Veruit de meeste ouders rapporteren dat zij nooit in huis wiet roken (84%), tegenover slechts 7,4% die zegt dat zij wel dagelijks in huis blowen. Gevraagd naar wat er gebeurt als iemand in huis wil blowen terwijl er kinderen present zijn, zegt 51,8% dat er dan geen wiet gerookt wordt, 21,7% stapt naar buiten en 9,6% gaat op een andere kamer of verdieping aan de joint, bong, blunt of pijp.

Maar toch test een derde van de kids waarvan de ouders naar buiten stappen positief op COOH-THC!

Dr. Wilson: ‘Naar buiten gaan om te blowen klinkt misschien als een goed idee, maar het bewijs dat wij verzameld hebben geeft aan dat kinderen nog steeds worden blootgesteld aan tweedehands of mogelijk derdehands rook.” Derdehands rook is het residu dat ronddwaalt nadat een sigaret (of joint) is uitgemaakt. “We weten dat derdehands rook – rook die hangt in onze haren, kleren en zelfs onze huid – resulteert in biologische blootstelling die we kunnen detecteren. Wat onduidelijk blijft is de duur en de consequenties van dit exposure-mechanisme”, aldus onderzoeker Wilson.

Kinderen beschermen tegen 2e en 3e hands wietrook

“Onze bevindingen suggereren dat roken in huis, zelfs in een andere kamer, leidt tot blootstelling aan kinderen. Hoe meer we begrijpen van blootstelling aan tweede- en derdehands rook, hoe beter we kinderen in hun huis kunnen beschermen op plekken waar cannabis legaal is”, stelt Dr. Wilson.

Het onderzoek wijst er ook op dat tabaks- en cannabisrook dezelfde soort schadelijke chemicaliën bevatten, al is er naar die eerste rooksoort tot nu toe veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan. Volgens een rapport uit 2006 in Surgeon General, is de blootstelling aan tweedehands tabaksrook de oorzaak van een verhoogd risico op het ‘sudden infant death syndrome’, acute longinfecties, middenoor-ziekte en ernstigere en vaker voorkomende astma-aanvallen bij zuigelingen en kinderen.

Beetje vreemd dus wel dat er – ook op plekken met legale cannabis – steevast beperkende regels gelden voor wietgebruik in openbare ruimtes binnen en buiten, maar er nooit restricties zijn op het verbranden van wiet in het bijzijn van kinderen… Maar hé, gelukkig heb jij nu dit artikel gelezen nietwaar?

[openingsbeeld: Ambartsumian Valery/Shutterstock]
(advertentie)