(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Niet alle wetenschappelijke onderzoeken met cannabis (consumenten) zijn onverdeeld positief. Afgelopen week ontstond er met name in de Amerikaanse media wat ophef over een studie die stelt dat blowers hoge gehaltes metalen – met name cadmium en lood – in hun bloed en urine hebben zitten, vergeleken met niet-cannabis mensen. En metaal in je lijf is niet direct gezond, dat begrijp je.

Metaal-biomarkers van cannabisconsumenten vergeleken met niet-blowers

Marijuana users have more heavy metals in their bodies‘, kopte bijvoorbeeld CNN en dan hebben ze het dus niet over die muzikale stroming met gillende gitaren en langharige muzikanten.

Nee, het draait hier om de studie ‘Blood and Urinary Metal Levels among Exclusive Marijuana Users in NHANES (2005–2018)‘, die op 30 augustus werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Environmental Health Perspectives. In dit onderzoek worden de niveaus van metaal-biomarkers in het bloed en de urine van cannabisgebruikers vergeleken met die van niet-gebruikers.

Wietplant is ware kampioen in het verzamelen van metalen

De cannabisplant is een metaalvanger of hyperaccumulator (zeg maar topverzamelaar) van metalen die aanwezig zijn in de bodem, meststoffen, water en pesticiden. Er zijn hoge concentraties metalen gedetecteerd in ongefilterde wietrook en apparaten voor vaping.

De verontreiniging van metalen en metalloïden, die samen metalen worden genoemd, in wiet kan zich manifesteren tijdens de productie van cannabisplanten, wat volgens deze onderzoekers ‘aanzienlijke schade’ kan toebrengen aan consumenten.

De niveaus van metaalverontreinigingen zoals cadmium, arseen, lood en kwik in cannabisproducten zijn in de VS – waar deze studie is uitgevoerd – wettelijk gereguleerd. Maar de reguleringslimieten verschillen per Amerikaanse staat.

De wietplant is een ware kampioen in het verzamelen van metalen uit de grond om haar heen en die komen dus ook in de toppen terecht… [foto: domnitsky/Shutterstock]

Wat is het gevaar voor ons soort mensen?

Blootstelling aan deze metalen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker en cardiopulmonale aandoeningen – hartaandoeningen die optreden als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten. Daarom is het, aldus deze studie, belangrijk om metaalverontreinigingen in cannabis te evalueren.

De National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tussen 2009 en 2016 rapporteerde de aanwezigheid van cadmium in urine- en bloedmonsters van langdurige cannabisgebruikers. “Het blijft dus dringend nodig om de aanwezigheid van andere metalen naast Cd te beoordelen uit recent verzamelde biospecimens”, stellen de onderzoekers.

De huidige studie verkreeg NHANES-gegevens tussen 2005 en 2018, om meer geografisch diverse steekproeven te analyseren. Van de 70.190 NHANES-deelnemers die in de onderzoeksperiode werden geïdentificeerd, verstrekten 10.921 deelnemers gegevens over metalen in hun bloed- en urinemonsters.

Personen van 18 jaar en ouder werden opgenomen in deze studie. In totaal kwamen 7.254 deelnemers in aanmerking voor dit onderzoek, aangezien ze aan alle toelatingscriteria voldeden. Statistisch meer dan relevant dus.

Hoe stak deze studie in elkaar?

Inductively coupled plasma dynamic reaction cell mass spectrometry (ICP-DRC-MS) en high-performance vloeistofchromatografie (HPLC) werden gebruikt om de concentraties van verschillende metalen uit bloed- en urinemonsters te bepalen.

Vier NHANES-variabelen werden gebruikt om cannabis- en tabaksgebruik door deelnemers te definiëren. Deze omvatten cotininespiegels in serum, huidig roken van sigaretten, zelfgerapporteerd cannabisgebruik en recente consumptie van wiet.

Vergeleken met niet-gebruikers waren exclusieve wietgebruikers (exclusief wil hier zeggen dat ze geen tabak ernaast gebruiken) jonger, hoger opgeleid, hadden ze een hoger inkomen, waren het niet-Hispanic blanke mannen en hadden ze een lagere body mass index (BMI).

Van de deelnemers die op dit moment geen cannabis of tabak gebruikten, meldde 47% dat ze ooit wiet hadden gebruikt.

Dit is het enige metaal dat we samen met onze wiet willen zien… [foto: Cannabis_Pic/Shutterstock]

Hogere gehaltes lood en cadmium wanneer je recent cannabis hebt gebruikt

In vergelijking met mensen die geen cannabis of tabak gebruikten, vertoonde dit nationaal vertegenwoordigde cohort hogere concentraties van cadmium en lood in bloed en urine onder ‘exclusieve wietgebruikers’. Meer specifiek werden hogere gehaltes waargenomen bij mensen die ‘binnen de laatste zeven dagen voor het verzamelen van biospecimens’ cannabis nuttigden.

In vergelijking met exclusieve wietgebruikers waren de cadmiumgehaltes significant hoger bij exclusieve tabaksgebruikers. Dit verschil in niveaus zou te wijten kunnen zijn aan verschillen in gebruiksfrequentie of differentiële cadmium-accumulatie in tabak- en cannabisplanten.

Vergelijkbare loodconcentraties werden gemeten in zowel biospecimens verzameld van exclusieve tabaks- als cannabisgebruikers. Personen die zowel wiet als tabak gebruikten, vertoonden ook hogere niveaus van lood en cadmium in vergelijking met niet-gebruikers.

Regelmatige blower heeft meer lood en cadmium in zijn lijf

Deze bevindingen komen overeen met eerdere onderzoeken die een hogere concentratie cadmium rapporteerden bij cannabisconsumenten. Belangrijk is dat cadmiumniveaus positief gecorreleerd zijn met een verhoogde frequentie en duur van wietgebruik. De huidige studie benadrukt dat bloed-cadmium een robuuste maar korte termijn biomarker is van blootstelling aan cadmium, terwijl urine-cadmium een lange termijn indicator is van het roken van sigaretten in het verleden.

Vrouwelijke wietconsumenten vertoonden hogere cadmiumniveaus in de urine dan mannen. De mate van metaalaccumulatie varieerde niet naar ras en etniciteit. Er werd echter een marginaal sterk verband tussen wietgebruik en cadmium-bloedspiegels waargenomen bij de niet-Hispanic blanke deelnemers.

Een hoger loodniveau werd waargenomen bij exclusieve wietgebruikers. De loodniveaus namen echter af met toenemende tijd sinds het laatste gebruik. Exclusief tabaksgebruik werd in verband gebracht met hogere concentraties antimoon, barium, cadmium, lood, wolfraam en uranium!

LEES OP CNNBS OOKItaliaanse boer bestrijdt vervuilde grond met… hennep

Meer onderzoek naar langetermijnrisico’s en andere verontreinigingen

De conclusie van deze onderzoekers? “In de toekomst moet de langetermijnblootstelling van deze metalen aan de menselijke gezondheid worden geëvalueerd. Ook de aanwezigheid van andere cannabisverontreinigingen moet worden onderzocht om hun effect op de gezondheid van cannabisgebruikers te begrijpen.”

Nou ja, daar kan je het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Tot die tijd geldt eigenlijk wat wij op CNNBS altijd al propaganderen: kweek lekker je eigen, gezonde wietje, want dan weet je tenminste waar het vandaan komt en wat er in zit!

[openingsbeeld: mdr.Stock/Shutterstock]
(advertentie)