(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Uit een Mexicaans onderzoek dat deze maand is gepubliceerd, blijkt dat regelmatige cannabisgebruikers “meer begrip hebben voor de emoties van anderen”. De auteurs zeggen dat de bevindingen “de positieve effecten van cannabis op interpersoonlijke relaties en mogelijke therapeutische toepassingen benadrukken”. 

Het onderzoek van een team van neurobiologen aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, vergeleek empathiemetingen tussen een groep van 85 regelmatige cannabisgebruikers en 51 THC-geheelonthouders. Dat deden ze met de zogeheten ’33-item test’ en met MRI-beelden van de deelnemers.

De resultaten zijn onder de welluidende titel ‘Empathy-related differences in the anterior cingulate functional connectivity of regular cannabis users when compared to controls‘ gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Journal of Neuroscience Research.

Blower heeft betere antenne voor emoties van anderen

De schriftelijke 33-item test analyseert het empathisch vermogen van de proefpersoon, waarbij zowel de cognitieve als affectieve empathie wordt beoordeeld. Dat empathisch vermogen is onderverdeeld in specifieke gebieden (subschalen), zoals “het vermogen om in de huid van een ander te kruipen” en “het vermogen om emoties en indrukken van anderen te herkennen”, evenals het vermogen om positieve en negatieve emoties van anderen te voelen of er mee te kunnen leven.

Uit het onderzoek blijkt dat cannabisgebruikers hogere scores laten zien in de emotional comprehension-schalen” van de test – oftewel de schalen die gericht zijn op het vermogen om emoties van anderen te herkennen en te begrijpen.

Verschillen tussen cannabisgebruikers en niet-gebruikers in andere subschalen van empathie waren statistisch niet significant.

Wiet doet goed psychologisch werk in je hersenpan

De Mexicaanse wetenschappers zeggen dat de resultaten wijzen op een mogelijk verband tussen de consumptie van wiet en empathie. Uiteraard vergezeld van de standaard waarschuwing dat “verder onderzoek nodig is om de interacties volledig te begrijpen, omdat er veel andere factoren in het spel kunnen zijn”.

“De verschillen in psychometrische scores suggereren dat gebruikers meer empathisch begrip hebben”

In een poging om de bevindingen te verklaren, merkte het team van neurowetenschappers op dat een deel van de hersenen, de anterior cingulate cortex (ACC – een structuur in de prefrontale schors van de hersenen, die onder andere betrokken is bij de verwerking van pijn en het signaleren van conflictsituaties) een gebied is dat gevoelig is voor de effecten van cannabisgebruik én ook sterk betrokken is bij empathie.

Dat is een multicomponent proces dat op verschillende manieren kan worden beïnvloed, aldus de Mexicaanse onderzoekers. De ACC is een van de belangrijkste gebieden die CB1 [cannabinoïde] receptoren bezit en is sterk betrokken bij de “representatie van de affectieve toestand van anderen”.

“Wij denken dat de verschillen die regelmatige cannabisgebruikers laten zien in de scores voor emotioneel begrip en hun functionele hersenconnectiviteit, gerelateerd kunnen zijn aan het gebruik van cannabis”, concludeert de studie dan ook.

Cannabis consumenten blijken empathischer van aard en ze tonen meer begrip voor (positieve en negatieve) emoties van anderen dan mensen die nooit wiet gebruiken…

Opmerkingen bij het Mexicaanse onderzoek

Er zijn (uiteraard) een paar kanttekeningen. Ten eerste kunnen de onderzoekers niet uitsluiten dat zulke verschillen al aanwezig waren vóórdat de gebruikers cannabis begonnen te gebruiken. Of met andere woorden: deze studie kan niet aantonen dat cannabisgebruik het verschil veroorzaakt.

Daarnaast waren de antwoorden op de empathievragen ‘zelfgerapporteerd’ en niet gebaseerd op biochemische markers in combinatie met zulke subjectieve rapporten.

De wiet die de deelnemers aan het Mexicaanse onderzoek gebruikten, had waarschijnlijk ook een lager THC-gehalte dan de meeste producten die je bij ons in de coffeeshops vindt. De auteurs zeggen dat “vergeleken met de wiet die in de VS wordt geconsumeerd, de kwaliteit van de – illegale – cannabis in Mexico lager is en ongeveer 2 tot 20% THC bevat”. Een nogal royale marge dus, haha.

De verschillen in THC-concentraties tussen Amerikaanse/Europese en Mexicaanse cannabis zouden een differentiële invloed kunnen hebben op functionele hersenresultaten al met al…

Conclusie

Ondanks de kanttekeningen komt deze Mexicaanse studie toch met een positieve conclusie. “Gezien eerdere studies naar het effect van cannabis op stemming en emotionele detectie, geloven we dat deze resultaten bijdragen aan verdere studie naar de klinische toepassingen van het positieve effect dat cannabis zou kunnen hebben op affectie en sociale interacties.”

Dus super lieve en aardige CNNBS-bezoekers – verspreid het W(iet)-Woord!

[foto’s: Shutterstock]
(advertentie)