(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Sinds 1999 zoekt onderzoeksbureau Breuer&Intraval voor het Ministerie van Justitie uit hoeveel coffeeshops er in Nederland zijn. Na een jarenlange daling lijkt het tij nu gekeerd. Eind 2018 waren er namelijk 567 zaken in de 102 coffeeshopgemeenten, slechts 6 minder dan twee jaar eerder. En in maart van dit jaar waren er weer 3 bijgekomen, zodat de actuele stand 570 coffeeshops bedraagt.

 

Eind aan jarenlange daling aantal coffeeshops

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid volgt onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval sinds 1999 de ontwikkelingen rond coffeeshops. Uit hun nieuwste publicatie ‘Coffeeshops in Nederland 2018‘ blijkt dat de situatie zich stabiliseert.

In 2016 waren er namelijk 573 coffeeshops en eind vorig jaar 567, dus dat is slechts zes shops minder in twee jaar tijd. In de jaren erna verdwenen er in totaal 14 coffeeshops en kwamen er 8 nieuwe bij. En zoals gezegd; in maart van dit jaar waren het er al weer 570, dus er is zelfs sprake van een lichte stijging! Al die shops liggen in 102 Nederlandse gemeenten. Gemiddeld is daar nu 1 shop per 33.489 inwoners.

Uit de cijfers in het rapport kunnen we ook opmaken dat het aantal coffeeshops in Amsterdam in twintig jaar (1999-2018) is afgenomen van 288 naar 168.

BIBOB en nulbeleid

Wanneer er een coffeeshop verdwijnt, heeft dat meestal te maken met een negatief BIBOB-advies (simpel gezegd komt de eigenaar dan niet door de vereiste integriteitskeuring) of overtreding van de gedoogcriteria. Wanneer er ergens een shop bij komt is dat ter vervanging van een gesloten zaak of omdat de gemeente nog ruimte heeft voor extra coffeeshops i.v.m. het inwoneraantal. Amersfoort is van dit laatste een mooi – zij het schaars – voorbeeld. In totaal zijn er 5 gemeenten waar nu nog shops mogen bijkomen van de plaatselijke politiek.

Als er in 102 gemeenten 1 of meerdere coffeeshops zijn, dan betekent dit automatisch dat er in liefst 392 Nederlandse gemeenten géén coffeeshop te vinden is. Vanwege ‘nulbeleid’ (380 gemeenten) of eenvoudigweg omdat er helemaal geen coffeeshopbeleid is (12 gemeenten). Grofweg heeft dus een kwart van de Nederlandse gemeenten een gedoogbeleid in uitvoering…

Controles en afstandscriterium

Het 54 pagina’s tellende coffeeshop rapport van onderzoeksbureau Breuer&Intraval gaat ook uitgebreid in op de gedoogcriteria. Dat is vooral (taaie) kost voor gemeentelijke en rijksambtenaren. Wat ons vooral opviel is dat er in meer dan de helft van de 102 coffeeshopgemeenten niets op papier staat over hoe en hoe vaak coffeeshops gecontroleerd moeten worden. Als de frequentie wel is vastgelegd, dan ligt deze vaak tussen twee en vijf controles per coffeeshop per jaar.

Wat wel het meeste in beleid is vastgelegd, is het beruchte afstandscriterium. Dat wordt gehanteerd in 86 van de 102 coffeeshopgemeenten, en meestal is de eis dat een shop minimaal 250 meter van een school vandaag moet liggen. In het vorige rapport waren er nog 36 shops in 9 gemeenten die hier niet aan voldeden, inmiddels is dat aantal gedaald naar 11 coffeeshops in 7 gemeenten.

Brave coffeeshops

En zijn het nou boefjes of niet die coffeeshops? Dat valt dus reuze mee: in 2018 zijn in totaal 26 overtredingen geconstateerd in 14 gemeenten. En dan ging het in 15 van die 26 gevallen ook nog eens om overtreding van de maximale handelsvoorraad van 500 gram. Iets wat in de aangekondigde wietproef niet langer zal gelden voor alle deelnemende coffeeshops, dus met andere woorden: een overtreding van niks 😉

[openingsfoto: Luca Santilli/Shutterstock]
(advertenties)