(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Aan de periode van bijna 20 jaar dat Nederland middels de firma Bedrocan tekende voor het overgrote deel van de commerciële legale wietproductie in Europa, komt een einde. Niet zozeer doordat er hier in eigen land een concurrent bijkomt, maar omdat overal in Europa plannen zijn gemaakt voor grootschalige productie van mediwiet. En dat leidt dan onherroepelijk tot overproductie en wellicht een Europese cannabisberg. Het is weer eens iets anders dan de melkzee of vleesberg uit vroegere EU-tijden…

Bedrocan’s exportfeestje is (bijna) voorbij

In de gouden jaren exporteerde Bedrocan – ’s lands enige legale wietteler – duizenden kilo’s wiet naar onder meer Italië en Duitsland. Wat heet; lange tijd was Bedrocan zelfs de enige legaler wietteler in heel Europa! Maar zoals het gezegde al zegt: aan al het goeie komt een eind.

Tegenwoordig is medicinale cannabis in veel meer landen gelegaliseerd en wordt er vanzelfsprekend ook op meer plekken wiet geteeld, voor zowel de thuismarkt als de export. In en buiten Europa. Het Britse consultancybureau Prohibition Partners maakte vorige week de balans op en de titel van het artikel op hun website laat weinig aan de verbeelding over: ‘Medical cannabis growers risk overcapacity in Europe as planned production scales up‘.

‘Canada-scenario’ met wietoverschotten dreigt

‘In de laatste drie jaar haalden wietteelt projecten honderden miljoenen euro’s op in heel Europa’, schrijven de onderzoekers. ‘Naast enkele kleine faciliteiten die gebruikt worden voor binnenlandse programma’s in Italië, Zwitserland en Tsjechië, worden er grootschalige operaties opgezet – met als belangrijkste doel de export – in  Denemarken, Portugal, Spanje, Griekenland, Macedonië en Malta. Deze landen beconcurreren elkaar nu allemaal om de Europese hotspot voor cannabisteelt te worden.’

En hoewel wij in de afgelopen jaren en zelfs nu nog af en toe geluiden over tekorten horen – met name in Duitsland en Italië – dreigt in Europa hetzelfde te gebeuren als in Canada. ‘Na een periode van tekorten en onderproductie zal de voorspelde stijging van de voorraden de vraag flink overstijgen’, stelt Prohibition Partners. ‘In augustus 2020 hadden alle fully licensed operators in Europa de capaciteit om ongeveer 34.000 kilo wiettoppen per jaar te produceren, die ofwel verkocht wordt als gedroogde cannabis of geëxtraheerd wordt in producten – en dat is drie keer de geschatte vraag in Europa.’

Wiettelers moeten productie aanpassen (naar beneden)

Dat is op dit moment. Wanneer alle meer dan honderd (!) geplande projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden (wat onwaarschijnlijk is, maar goed) zal er in Europa jaarlijks meer dan 300.000 kilo mediwiet geteeld kunnen worden. In de komende maanden krijgen we de eerste commerciële oogst in Duitsland, begint Denemarken met de export, komen Griekse projecten op stoom, krijgen (nog) meer Spaanse faciliteiten volledige goedkeuring van de overheid en halen de Portugezen hun eerste buitenwietoogst binnen.

De markt wacht al die duizenden extra kilo’s mediwiet niet helemaal lijdzaam af, weet Prohibition Partners. ‘In het licht van de potentiële overproductie vindt er al serieus terugschroeven van projecten plaats, en dat zal wellicht uitgebreid worden met andere producenten in de nabije toekomst.’ Het Britse onderzoeksbureau waarschuwt dan ook dat spelers die ‘falen om de huidige marktcondities te begrijpen’ en geen ‘afname-strategie’ ontwikkelen grote kans lopen om in de financiële problemen te geraken.

Export buiten EU ook geen gegarandeerd succesverhaal

Maar dan exporten wij als Europa toch gewoon onze wietoverschotten naar overzeese landen als Israël of Australië? Helaas, ook daar staan de licensed producers te trappelen om Europa als exportmarkt toe te voegen.

Is het dan een en al ellende? Nee hoor. Het ontstaan van legale recreatieve cannabismarkten biedt natuurlijk ook kansen, want dat zorgt weer voor een flinke toename van de vraag naar wiet. Prohibition Partners: ‘Zo schat bijvoorbeeld de Nederlandse regering dat er elk jaar 54.000 kilo wiet nodig zal zijn om de 80 coffeeshops te bevoorraden die deel uitmaken van hun legale keten-experiment.’

Europa zal Europa moeten redden

Maar proefprogramma’s als het onze en zoals die in Luxemburg en Zwitserland op stapel staan, ‘hebben een beperkte reikwijdte én de neiging eigen binnenlandse teelt te prioriteren’, aldus de Britse onderzoekers.

De conclusie van het bureau: ‘Het langetermijnsucces van de huidige Europese partijen zal daarom afhangen van een voortdurende toename van de vraag in belangrijke medicinale cannabismarkten als Duitsland, Groot-Brittannië en Polen, als ook van het succes van de roep om legalisering in zeer kansrijke markten als Spanje en Frankrijk.’

Eén ding wordt helder uit deze analyse: de gouden jaren waarin het wietgeld vanzelf kwam aanwaaien zijn wel voorbij, ook voor Bedrocan…

[openingsfoto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]
(advertenties)