(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Goed nieuws voor patiënten uit Schagen die medicinale wiet gebruiken: naast Tilburg gaat ook de gemeente Schagen de teelt van mediwiet gedogen. Hierdoor kunnen patiënten in deze gemeente straks zelf vijf wietplanten kweken, zonder bang te zijn voor straf of inbeslagname. 

Schager patiënten die medicinale wiet gebruiken en dat zelf willen kweken, hebben dankzij een motie van Merieke Bredewold weinig meer te vrezen van de politie. De gemeente ging namelijk akkoord met de motie die ‘gedoogsteun’ geeft aan de teelt van vijf wietplanten voor medicinaal gebruik.

Wiet kweken wordt in Nederland al gedoogd. Maar alleen als je niet meer dan vijf planten kweekt en er afstand van doet als de politie daarom vraagt. Veel patiënten vinden deze risico’s onaanvaardbaar. Zij kweken immers een plantaardig medicijn en veroorzaken geen overlast. Zij vinden juist dat de gemeente hen moet helpen door het kweken van mediwiet toe te staan. En dat is precies wat de gemeente Schagen nu gaat doen.

Marjon Fisher

Katalysator in dit verhaal is Marjon Fisher, op de foto boven het artikel. Zij lijdt sinds haar zeventiende aan epilepsie en overleefde enkele jaren geleden borstkanker. Wietolie zorgt ervoor dat ze de epileptische aanvallen onder controle kan houden. En ook tijdens haar strijd tegen borstkanker speelde cannabis een enorm grote rol.

Net als vele andere patiënten zou Marjon graag thuis enkele wietplanten kweken. Wiet uit de apotheek wordt namelijk niet vergoed en kost dus veel geld. Cannabis uit de coffeeshop is eveneens een grote kostenpost. Zeker als je het dagelijks gebruikt. Thuis wiet kweken is erg goedkoop. Bovendien weet de patiënt zeker dat hij over de juiste, best werkende wietsoort beschikt.

LEES OOK: Somerenaar verzoekt gemeente: laat mij medicinale wiet kweken

Marjon is zich gaan inzetten voor legale thuiskweek van mediwiet in haar gemeente Schagen. Donderdag 27 juni was het zover. Een motie, die tot stand kwam na haar betogen, werd behandeld tijdens de raadsvergadering en grotendeels aangenomen! Het resultaat: patiënten mogen in de gemeente kweken voor medicinale doeleinden, met gedoogsteun van de burgemeester.

Keerpunt dankzij Seniorenpartij

CNNBS’ zustersite Mediwietsite.nl belde met Marjon Fisher om haar te feliciteren en te vragen hoe het succes tot stand kwam.

“Na mijn vorige betoog ben ik met raadsleden van Wens4U en de Seniorenpartij om de tafel gegaan”, vertelt ze. “We hebben toen gebrainstormd en een motie in elkaar gezet die is gebaseerd op richtlijnen van PGMCG. Uitgangspunt was om het kweken van mediwiet legaal te maken in onze gemeente. Dat is niet gelukt omdat de gemeente dan teveel tegen het landelijke beleid schopt.”

‘Laten we eens niet het braafste jongetje van de klas zijn’

Marjon vertelt ook dat het er even op leek dat de hele motie zou worden verworpen. “We hebben het woordje ‘legaal’ eruit gehaald en de motie aangepast. Toch leek het er even op dat we het niet zouden halen. Totdat meneer De Groot van de Seniorenpartij een prachtig statement maakte. Hij zei: ‘Ik heb kanker gehad, en dat is nu weg. Ik kan niet bewijzen of het door wiet komt, maar vind wel dat we een statement moeten maken. Laten we eens niet het braafste jongetje van de klas zijn.’

Toen voelde je een omslag! Dat was zo duidelijk voelbaar. Iedereen stond achter de motie, maar bleef hangen in de risico’s en formulering. Zijn statement hielp de kogel door de kerk.”

Niet legaal, wel extra gedoogd

Dankzij Marjon wordt wiet kweken veel makkelijker voor patiënten in Schagen. [Shutterstock/Steve Burch]

Dankzij Marjon Fisher’s inzet krijgen patiënten in de gemeente Schagen gedoogsteun van burgemeester Van Kampen-Nouwen om maximaal vijf wietplanten te weken voor medicinaal gebruik. Medicinale wiet kweken wordt dus niet legaal, maar kan rekenen op extra gedoogsteun van de burgemeester. Overigens mogen patiënten alleen wiet kweken, als dat gebeurt onder strikte voorwaarden, op basis van het PGMCG-model uit Tilburg.

“We hebben het PGMCG-model gebruikt als basis voor de motie”, vertelt Marjon. “Of het model een-op-een wordt overgenomen in de gemeente, is nog onduidelijk. Ik heb in ieder geval het advies gekregen om een stichting op te zetten, met als doel richtlijnen ontwikkelen voor de gemeente.

Nu is het de taak om te kijken hoe we dit gaan vormgeven. Gaan we patiënten bijvoorbeeld een pasje geven of niet. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van, omdat het zo’n stempel drukt op mensen. Maar goed, over dat soort dingen moeten we dus gaan nadenken.”

Door naar Den Haag

Marjon is vanzelfsprekend ontzettend trots op dit resultaat. Hiervoor looft ze burgemeester Van Kampen-Nouwen en de Raad voor hun progressieve houding. “Het was duidelijk dat verschillende mensen in de zaal niet onbekend zijn met medicinale cannabis”, merkt Marjon op.

De burgemeester is zelfs zo meegaand, dat ze binnenkort met de woningbouwverenigingen in Schagen wil praten over thuis wiet kweken. En ze gaf aan met het Openbaar Ministerie en de lokale driehoek te willen praten over de motie. “De burgemeester wil kijken of we met mijn verhaal en voorstellen naar de Tweede Kamer kunnen”, vertelt Marjon enthousiast. “Maar goed, dat is een volgende stap. De PvdA gaf aan dat ik mijn verhaal wat hun betreft ook bij de provincie Noord-Holland mag doen. Dat lijkt me een mooie volgende stap.”

Ze sluit af: “Weet je, we gaan gewoon stap voor stap verder en zien wel waar het eindigt. Dit is in ieder geval al een fantastisch succes voor alle patiënten in Schagen”.

[Openingsfoto: NH-Nieuws – Jurgen van den Bos]
(advertentie)