(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

‘In Noord-Nederland wordt in de 50 coffeeshops naar schatting jaarlijks maximaal 10 ton aan softdrugs verkocht met een omzet van bijna 90 miljoen euro. De distributieketen is erg divers met een nadrukkelijke rol voor de professionele tussenhandel die in tijden van schaarste de aanvoer waarborgt.’ Aldus bureau Intraval dat de teelt en handel in wiet in de 3 noordelijke provincies onderzocht. Helaas blinkt het in opdracht van de politie (!) gemaakte rapport verder uit in een opeenstapeling van clichés…

Alweer die wietexport

‘Niet alle geproduceerde wiet eindigt bij coffeeshops’, stelt Intraval, ‘een deel komt terecht bij (straat)dealers en een deel wordt naar het buitenland geëxporteerd’. Dat is natuurlijk zo logisch als 1 + 1 = 2, maar het onderzoek is dan ook uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap. En zoals we allemaal weten wil de politie ons al jaren doen geloven dat 80 procent (of meer) van de wietoogst bestemd is voor de export en dat daarom legalisering van de teelt voor coffeeshops geen enkele zin zou hebben…

Het verbod is het probleem

Het zal ook niet voor het eerst zijn in de onderzoekswereld dat er sprake is van een gevalletje ‘U vraagt, wij draaien’ en al helemaal niet als het onderwerp cannabis is. Intraval schuwt clichés niet met dit rapport in opdracht van de politie. Zo stelt men met droge ogen dat ‘door de tussenhandel de oorsprong van de softdrugs uiteindelijk niet meer goed te achterhalen is, ook niet voor de eindgebruikers’.

Duh! Dat is altijd al zo geweest en de enige reden daarvoor is het verbod. Zolang er uitsluitend illegaal gekweekt kan worden doet het er geen drol toe of het nou de kweker, de tussenhandel of de coffeeshop/straatdealer is die de wiet aan de man brengt – er is sowieso geen enkele (gezondheids)controle op het product wiet, laat staan dat de ‘eindgebruiker’ – dat zijn jullie en wij dus – hierover fatsoenlijk wordt voorgelicht!

Tips voor de politie

Maar in plaats van onverwijld te pleiten voor legalisering van cannabis(teelt) – de enige echte oplossing voor het ‘wietprobleem’ in Nederland –  beveelt bureau Intraval de politie aan om ‘de productie- en distributienetwerken beter in kaart te brengen’.

Tja, dat zal zoden aan de dijk zetten als de politie nóg meer diensturen en belastinggeld gaat spenderen aan het opsporen van wiettelers en distributeurs. Nu al gaat meer dan de helft van de politie-inzet in Nederland naar drugszaken, terwijl je je toch in alle ernst zou kunnen afvragen of er niet wat ernstiger bedreigingen voor de maatschappij op de loer liggen anno 2017…

Nietszeggende clichés

Mocht je het meer dan 100 pagina’s dikke rapport ‘Tussen onder en boven’ (doelend op de verwevenheid van onderwereld en bovenwereld inzake wiet) per se helemaal willen lezen, dan kan dat HIER. Maar je bent gewaarschuwd: er staan schitterende maar volkomen nietszeggende zinnen in als:

  • Om in de toekomst meer informatie uit politieregistraties te kunnen halen moeten de politiesystemen beter ingericht worden om dwarsverbanden bloot te leggen.
  • Grote kwekerijen worden vaak in bedrijfspanden of loodsen op bedrijventerreinen aangetroffen.
  • De kleine kweker verzorgt en oogst zijn planten zelf of met hulp van vrienden (vaak ook kwekers), terwijl de middelgrote kweker de hulp inroept van een bredere groep vrienden en bekenden.

En als uitsmijter én persoonlijke favoriet van de redactie nog deze:

  • De onderzoekers hebben een stappenplan voor sociale netwerkanalyse opgesteld, waarmee zij een nauwkeurig netwerk van betrokkenen kunnen construeren.
[openingsfoto:  SEASTOCK/Shutterstock]
(advertenties)