(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Het buitenwietsezoen is ook bij Joke al lang geleden begonnen. Haar planten worden ontzettend verwend, de meeste dagen staan ze binnen onder een uitstekende kweeklamp en op rokjesdagen mogen ze naar buiten, alwaar ze door Joke flink geknuffeld worden. Als dat geen heerlijke buitenwiet oplevert weten we het niet meer.

(advertentie)