(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Woensdag was er in Utrecht overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invulling van het door het kabinet Rutte III aangekondigde experiment met gereguleerde wietteelt. De VNG wil 4 verschillende modellen testen – liefst voor langere periode – en opvallend is dat de bestaande coffeeshops slechts in één variant nog een rol spelen.

Experimenten met gereguleerde wiet

‘Verschillende experimenten wietteelt en goede spreiding’, onder die kop vat de VNG het overleg in Utrecht over de wietproef samen. Van het nieuwe kabinet mogen zo’n 8 à 10 coffeeshopgemeenten in de komende jaren experimenteren met een vorm van gereguleerde cannabisteelt, wetgeving daarvoor moet over ongeveer een half jaar al klaar zijn. Doel van de proef is het terugdringen van de hennepgerelateerde criminaliteit en het bevorderen van de gezondheid van de consument door eindelijk eens controle uit te oefenen op de teeltwijze.

De VNG wil namens gemeenten op korte termijn om de tafel met het Rijk, het Openbaar Ministerie en de politie om gezamenlijk te werken aan de experimenten met gedoogde teelt van cannabis. En ze willen dus verschillende soorten experimenten, een goede spreiding over het land en sluitende afspraken over de veiligheid. ‘Dit is noodzakelijk opdat de experimenten écht gaan bijdragen aan het verbeteren van veiligheid en volksgezondheid bij cannabisteelt en -verkoop’, aldus de Nederlandse gemeenten.

‘Rotterdams model’ elimineert coffeeshops

Omdat volgens de VNG de problemen niet overal hetzelfde zijn in de regio’s moeten er dus ook verschillende experimenten komen, niet beperkt to 1 gemeente indien nodig (dus wel als samenwerkende gemeenten in een bepaalde regio). Vorige week gooide burgemeester Aboutaleb van Rotterdam alvast een knetterharde knuppel in het hoenderhok door te stellen dat hij ernaar streeft om bij een wietexperiment in de Maasstad de bestaande coffeeshops overbodig te maken door ook voor een andere distributievorm te verkiezen. Dat model wordt door de VNG omschreven als ‘teelt en verkoop in één hand’.

Gelukkig in Nederland, maar kunnen we nog wel voor een bakkie en plukje wiet naar de good old coffeeshops straks? [beeld: Inga Maya/Shutterstock]

Cannabis social clubs of coffeeshops?

Ook het model om wiet via cannabis social clubs naar de consument te brengen, is een van de modellen die de VNG graag getest ziet. Verder rept men nog over ‘andere distributievormen dan de coffeeshop’. Bij al deze drie experimenten is de rol van de traditionele coffeeshops dus uitgespeeld…

De enige optie waarin zij wel een rol blijven spelen in een gereguleerde toekomst is bij de ‘vergunde teelt voor coffeeshops’, een model dat bijvoorbeeld Amsterdam en Breda/Tilburg aanhangen. In het Brabants Nieuwsblad zegt Breda’s burgemeester Paul Depla: ‘In een grote regio zijn er meer coffeeshops en daardoor kun je een variatie aan soorten aanbieden. We moeten met prijs, kwaliteit en aanbod concurreren met de straathandel. Dat lukt niet als je maar één product kunt aanbieden.’

Betrokkenheid Volksgezondheid

Tot slot hameren de verenigde gemeenten op betrokkenheid van de minister van Volksgezondheid om ‘de risico’s van cannabisgebruik in het volksgezondheidsbeleid goed te borgen’. Tja, eigenlijk een gotspe dit, want toen Nederland ooit met het gedoogbeleid en coffeeshops begon in 1976 was het cannabisbeleid volledig ondergebracht bij Volksgezondheid!

Later, vanaf eind jaren tachtig zo’n beetje, werd het onderwerp weggekaapt door Justitie – lees; CDA en VVD ministers op dat ministerie – en werd heel de wietdiscussie onder druk van de war on drugs gecriminaliseerd en steeds minder gezien als een kwestie van volksgezondheid.

Eerst afspraken dan plaatsbepaling

Hoe dan ook, de VNG wil nu gaan praten met het Rijk om af te dwingen dat er ‘goed afspraken komen om de gesloten keten te waarborgen’, waaronder voldoende tijd om de diverse experimenten te testen. Pas daarna willen de gemeenten praten over waar deze het best kunnen worden uitgevoerd.

Of kabinet en gemeenten binnen de gestelde termijn – een half jaar als het aan D66 leider Pechtold ligt bijvoorbeeld – daadwerkelijk tot actie komen valt te bezien. Maar zeker is wel dat de bestaande bijna 600 coffeeshops serieus moeten vrezen voor hun toekomst als er slechts in 1 van de 4 experimenten ruimte is voor het unieke Nederlandse fenomeen…

[openingsbeeld: Zuzuan/Shutterstock]
(advertenties)