(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Veruit de meeste gemeenten in Nederland, bijna zeventig procent, hebben geen enkele coffeeshop. In deze gemeenten is de zogenoemde nuloptie van kracht. Hoogeveen gaat de nuloptie afschaffen, nota bene als gevolg van een motie van de plaatselijke VVD. Dat zouden de andere 245 nuloptie gemeenten ook moeten doen!

Nuloptie stamt uit de Koude Oorlog

Het woord nuloptie stamt uit de Koude Oorlog. In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren er grote protesten in ons land tegen de kernwapenwedloop tussen de NAVO en de Sovjet-Unie. De nuloptie betekende dat er geen nieuwe NAVO kernwapens in West-Europa bij zouden komen, om de Russen te bewegen hun kernwapenarsenaal te verkleinen. Het woord werd ook gebruikt voor de mogelijkheid om alle kernwapens uit West-Europa weg te halen als de Russen hetzelfde zouden doen met hun kernwapens in het Oostblok.

7 op de 10 Nederlandse gemeenten weigeren coffeeshops

Nederlandse gemeenten hebben sinds 1995 de mogelijkheid om te kiezen voor de nuloptie als het gaat om coffeeshops. In de drugsnota ‘Het Nederlandse drugsbeleid: continuïteit en verandering’ die dat jaar verscheen staat: ‘het gemeentebestuur kan besluiten om binnen haar grenzen in het geheel geen coffeeshop toe te staan’.

Volgens de meest recente cijfers van onderzoeksbureau Breuer&Intraval geldt de nuloptie in 246 van de 355 Nederlandse gemeenten, dat is 69,29 procent.

Bestuurders en raadsleden die voor de nuloptie kiezen zijn feitelijk NIMBY’s, de letters staan voor Not In My Backyard. De cannabisconsumenten in hun gemeente moeten maar naar de grote stad gaan om hun zakje wiet of hasj te kopen. Resultaat van dit nulbeleid: lokale dealers doen goede zaken én de coffeeshops in nabije gemeenten zonder nuloptie krijgen het drukker.

Tijdens corona bleek hoe essentieel de coffeeshop is

Tel daarbij op dat het aantal coffeeshops al jarenlang daalt en kunstmatig laag wordt gehouden en je begrijpt dat de druk op de coffeeshops die nog open zijn steeds groter wordt. Daardoor neemt de kans op parkeer- en verkeersoverlast toe en wordt het voor coffeeshops moeilijker om genoeg cannabis van goede kwaliteit in te kopen om aan de vraag te voldoen.

Juist door géén coffeeshops toe te staan binnen hun gemeentegrenzen zorgt de politiek er voor dat de illegale wiethandel welig tiert… [beeld: Vector Point Studio/Shutterstock]

Toen het vorige kabinet in maart 2020 binnen 24 uur terug kwam op zijn besluit om alle coffeeshops te sluiten bij wijze van corona-maatregel, erkende het daarmee dat de coffeeshop een essentiële voorziening is. Net als de supermarkt, de apotheek, de drogist en het tankstation. Het gaat niet aan dat gemeentebestuurders hun inwoners naar andere gemeenten sturen om van zulke voorzieningen gebruik te maken.

Lokale overheden moedigen straathandel aan met nuloptie

Daar komt bij dat opeenvolgende kabinetten er al jarenlang naar streven om de coffeeshops “kleiner en beheersbaarder” te maken. Alle gemeenten met een nuloptie werken dat streven actief tegen en doorkruisen daarmee landelijk beleid.

In Californië kunnen gemeenten ook kiezen voor de nuloptie; het simpelweg niet toestaan van cannabiswinkels binnen hun gemeentegrenzen. “Opt out” noemen ze dat en inmiddels wordt het beschouwd als belangrijke oorzaak van het beperkte marktaandeel van de legale cannabissector. Als je veertig kilometer moet rijden naar de dichtstbijzijnde wietwinkel, dan is het niet zo vreemd dat je ook bij illegale dealers blijft kopen.

Rapport: meer legale winkels = minder illegale verkopers

Leafly publiceerde vorige maand een onderzoek naar dit fenomeen: The Opt-Out Report 2022. De resultaten zijn overtuigend: hoe meer legale winkels, hoe minder illegale verkopers. En andersom. ‘Opt-out gemeenten zijn een serieus probleem geworden in Californië,’ aldus Leafly, ‘waar 62 procent van alle gemeenten gereguleerde cannabisverkoop verbiedt en waar de illegale markt nog steeds aan 55 procent van de vraag naar cannabis voldoet, zelfs na bijna vier jaar legale verkoop’.

Gemeenten met een nuloptie, in de VS en in Nederland, stimuleren en steunen de zwarte markt. Dat moet stoppen. Na 27 jaar is het hoog tijd om de nuloptie af te schaffen.

[openingsbeeld: InnaFelker/Shutterstock]
(advertentie)