(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Woensdag kwam de ‘Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen’ met dat langverwachte advies. Samengevat: er moet grootschaliger geëxperimenteerd worden (in meer gemeenten dus) en als dat succesvol is na de afgesproken 4 jaar moet het NIET worden afgebouwd, maar juist landelijk worden geïmplementeerd. Verder komen er in de proef vijf tot tien wiettelers die de ‘staatswiet’ gaan verbouwen: 15 soorten wiet en 10 soorten hasj. De grote vraag is nu: gaat het kabinet hiermee akkoord?

Marktconforme staatswiet met veel waarschuwingen

Een experiment met een gesloten cannabisketen‘, zo heet het 76 pagina’s tellende rapport van de adviescommissie. Het is woensdag door professor André Knottnerus aangeboden aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) – zie de openingsfoto.

Dat er in de commissie ook een aantal mensen zitting had genomen dat eigenlijk niks ziet in vrije wiet blijkt uit de vele passages die er aan ‘preventie’ en dergelijke worden gewijd. Want we moeten vooral niet gaan denken dat als er gereguleerde cannabis op de markt komt dat dit betekent dat cannabis ook een ‘veilig en gezond product’ is. Voorkomen dat het cannabisgebuik toeneemt is daarom een speerpunt van het hele experiment. Zo moet personeel in de coffeeshops ook actief zijn op het gebied van voorlichting en preventie als het aan de commissie ligt.

Dat soort teksten, met als hoogtepunt wat ons betreft de krankzinnige redenering dat een deel van de opbrengst van de gereguleerde verkopen gereserveerd wordt voor een preventie- en voorlichtingscampagne. Belasting kan er niet geheven worden over deze verkopen (want van legalisering is geen sprake), dus noemt met het maar een ‘opslag’. De prijs van de staatswiet moet namelijk ‘marktconform’ zijn en het verschil tussen de productie- en verkoopprijs gaat dus deels naar anti-wietcampagnes die vooral de jongeren van de cannabis vandaan moeten houden.

Dat is trouwens niet zo origineel als het lijkt, in bijvoorbeeld Colorado doen ze dit ook al vanaf het begin van de legalisering daar. Bovendien zijn al deze stichtelijke passages duidelijk bedoeld om de sceptische christelijke partijen in de regering te paaien, anders kunnen we het niet verklaren.

Buitenlandse hasj(roker) is het haasje

Verder kunnen we niet anders stellen dan dat de adviescommissie een uitstekend rapport heeft gemaakt en ook terdege heeft geluisterd naar deskundigen uit het veld. Dat zie je met name terug in de hoofdstukken over de teelt en het product. Als voorbeeld dient de huidige situatie met medicinale cannabis in Nederland, die gecontroleerd wordt geteeld en via een gesloten circuit wordt gedistribueerd. Zo iets dergelijks wil de commissie ook voor de recreatieve wiet, maar dan met 5 tot 10 licentie-kwekers in plaats van 1 (Bedrocan) zoals dat bij onze mediwiet het geval is.

Op het menu van de coffeeshop die -verplicht moeten – deelnemen aan het experiment indien hun gemeente wordt uitgekozen (dat gebeurt later dit jaar), staat gelukkig wel veel variatie: 15 wietsoortjes en 10 soorten hasj. Bij dit laatste kan echter een kanttekening worden geplaatst, want het gaat NIET om de bekende Marokkaanse of Aziatische shit maar om in Nederland vervaardigde hasj. Of de 15 tot 20% van de consumenten die het liefst hasj rookt hiermee tevreden zal zijn is zeer de vraag. Tot op de dag van vandaag hebben wij in ieder geval nog nooit ‘nederhasj’ geproefd die net zo smaakvol is en rijk aan CBD als de uit nederwiet geperste hasjsoortjes…

Meer deelnemende gemeenten en niet verplicht afbouwen

Waar het kabinet Rutte III – dat zelf om dit advies heeft gevraagd – waarschijnlijk meer moeite mee heeft, zijn de politieke statements die de commissie maakt, al dan niet op aanraden van de burgemeesters/gemeenten. Zo moeten er om fatsoenlijke resultaten te behalen bijvoorbeeld meer dan 6 tot 10 gemeenten mee gaan doen aan de proef met gereguleerde wiet. En als die proef na 4 jaar succesvol is (of geen ongewenste effecten heeft ten aanzien van de huidige situatie), moet de regering het gesloten ketenmodel landelijk invoeren in plaats van het (ongeacht de uitkomst) af te bouwen zoals het kabinet nu wil.

Het lijkt ons dat met name de 2 christelijke regeringspartijen CDA en ChristenUnie hiermee nooit akkoord zullen gaan, maar ook de VVD van premier Rutte zelf heeft nog maar weinig verstandige woorden over cannabis naar buiten laten komen in het verleden. Daarmee heeft D66 dus een adviesrapport gekregen dat aansluit bij de visie van deze partij, maar staan de liberaal-democraten binnen het kabinet wellicht alleen om van dit advies ook echt beleid te gaan maken…

Strenge eisen aan wiet en wiettelers

De productie van de staatswiet moet aan strenge eisen voldoen, net als de telers zelf en hun personeel (denk aan Bibob-screening en een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag). Sommige coffeeshops willen ook teler worden in het experiment. Ook vanuit Cannabis Social Clubs wordt gepleit voor het in één hand brengen van de teelt en verkoop. De commissie denkt daar anders over: zij acht dan het risico op belangenverstrengeling aanwezig. Bovendien kan de kwaliteit onder druk komen te staan wanneer verkoopbelangen rechtstreeks invloed hebben op productieprocessen. De commissie raadt dan ook aan om de teelt en verkoop gescheiden te houden.

Wiet wordt gecontroleerd en verpakt in verpakkingen met een hoop informatie erop over de samenstelling en – daar is ie weer – preventie en misbruik. De shops of andere verkooppunten – die ruimte wil de commissie graag zien, dat er variatie is in verkooppunten – mogen zoveel cannabis in huis hebben als ze op 1 dag verkopen, wat in veel gevallen dus betekent dat het meer is dan de huidige toegestane 500 gram.

Voor we afsluiten met de eisen die aan de teelt en de kwekers worden gesteld, nog even de vraag hoe nu verder? Dit rapport wordt beoordeeld door het kabinet en dat zorgt voor een wetsvoorstel dat er overigens pas in het najaar zal liggen (en niet zoals de bedoeling was nog voor de zomervakantie). Op basis daarvan zal de commissie dan nog beslissen welke gemeenten er uiteindelijk aan de proef mogen meedoen. Nadat dat allemaal geregeld is en de ‘legale wiettelers’ bekend zijn, duurt het nog 1 jaar voordat er dan daadwerkelijk staatswiet en -hasj op het menu van honderden coffeeshops zal prijken. Op dat moment gaan de 4 jaar in die het experiment mag duren, althans volgens het kabinet.

Wil jij een legale wietkweker worden?

De commissie vindt dat de telers vanaf de start van het experiment volgens een gezamenlijke kwaliteitsstandaard zouden moeten werken. Dit proces dient uit te groeien naar een landelijk kwaliteitssysteem, ondersteund door gedegen opleiding en nascholing van het personeel.

Daarnaast worden er de nodige eisen gesteld aan mensen die bovengronds wiet willen kweken:

Verdampen en geen gammabestraling

Oh ja, nog twee kleine dingetjes die ons opvielen bij het lezen van het adviesrapport. Allereerst de herhaaldelijk geuite wens/aanbeveling dat roken van wiet met tabak (wat 90% van de Nederlandse consumenten doet) wordt ontmoedigd en of we niet willen overstappen op het verdampen/vaporizen van wiet? Zeker nu tabak overal echt en definitief verboden wordt moeten we deze ongezonde manier van cannabis gebruiken afschudden, aldus de commissie.

En het bestralen van de staatswiet – zoals standaard gebeurt met de medicinale cannabis in ons land – gaat NIET plaatsvinden met de gereguleerde recreatieve wiet. Verstandige keuze van een commissie die een prima adviesrapport heeft opgesteld in drie maanden tijd. Al is het dus nog maar de vraag of het kabinet net zo verstandig zal reageren…

(advertenties)