(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Van maart vorig jaar tot aan vandaag, hebben de leden van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod niet meer in levende lijve vergaderd. Het was een gemis voor de VOC’ers, die vandaag eindelijk weer eens samenkomen bij de Canna Embassy in Den Haag.

Voor het eerst in maanden hebben we deze week een echte VOC vergadering, dus niet via Discord, maar bij de Canna Embassy in Den Haag. Gastheer is Darpan van Kuik, een van de VOC’ers van het eerste uur en een van de meest herkenbare cannabisactivisten van het land.

Nieuw bidbook

De Tweede Kamer is nog met zomerreces tot 6 september, maar als VOC hebben we alleen in de maand juli niet vergaderd en gaan we vanaf deze week weer volle kracht vooruit! Er staat een nieuw bidbook in de steigers dat volgende maand zal verschijnen en dat we weer gaan verspreiden in de Eerste en Tweede Kamer, onder lokale politici, journalisten en relevante maatschappelijke organisaties. Alle tot nu toe verschenen bidbooks zijn in PDF formaat te vinden op de VOC website, bij publicaties.

Darpan van Kuik aka The Green Ambassador bij de CannaStemBus in Breda.

Vergaderen oudste activiteit VOC

De maandelijkse VOC vergadering is onze oudste activiteit; alles is begonnen met een vergadering na het eerste Cannabis Tribunaal, dat in december 2008 plaatsvond in Nieuwspoort in Den Haag. Wijlen Joep Oomen, die het eerste Cannabis Tribunaal grotendeels in zijn eentje uit de grond had gestampt, leidde de maandelijkse VOC vergaderingen tot zijn onverwachte overlijden in 2016. Sindsdien hanteert Doede de Jong de voorzittershamer. De zeldzame keren dat Doede afwezig is, leid ik zelf de vergadering.

Onze onvolprezen secretaris Mauro Picavet notuleert de vergaderingen en zorgt dat alle aanwezigen de notulen ontvangen voordat ze naar de VOC mailinglijst worden gestuurd. Mocht er een foutje ingeslopen zijn, dan kan dat tijdig worden verbeterd.

Doede, Derrick en Darpan tijdens een van de laatste ‘live’ vergaderingen van het VOC.

Eindelijk weer bij elkaar

Vanwege de corona maatregelen hebben we sinds maart 2020 vooral digitaal vergaderd, via Discord. Dat bleek weliswaar sneller te gaan dan een gewone vergadering, maar we misten allemaal het echte onderlinge contact. Samen een jointje roken, trots je buitenwiet of een exotisch wietje aan elkaar laten zien, onderonsjes in de pauze: al die dingen vielen weg.

Met een beetje mazzel kunnen we die bladzijde nu omslaan en weer gewoon vergaderen op verschillende locaties in het land, zoals we dat sinds de oprichting van het VOC doen. Een van de leuke kanten van de openbaarheid van de VOC vergadering is dat er elke keer nieuwe gezichten binnen kunnen wandelen. Dat zijn er door de jaren heen al heel wat geweest en elke vergadering maakt het VOC netwerk weer iets groter, gevarieerder en sterker. Wil je een keer een vergadering bijwonen, check dan de agenda op de VOC website.

[Foto’s: Derrick Bergman, G0nz0 Media]
(advertentie)