(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Deze week is het precies tien jaar geleden dat het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) werd opgericht. Voorzitter en CNNBS-columnist Derrick Bergman blikt terug en een beetje vooruit… ‘Hopelijk is het ons laatste lustrum’.

 

Een bont cannabis gezelschap

Op 15 januari 2009 kwam boven het Sensi Café aan de Oude Doelenstraat 20 in Amsterdam een bont gezelschap bijeen voor een follow-up bijeenkomst van het Cannabis Tribunaal. Dit tweedaagse evenement in het Haagse Nieuwspoort, georganiseerd om het tienjarig bestaan van het Cannabis College te vieren, had begin december 2018 een groot aantal mensen uit de cannabiswereld samen gebracht. Er waren activisten en patiënten, wetenschappers en Kamerleden, coffeeshopondernemers en thuistelers.

Joep Oomen – de gangmaker van o.a. het VOC – wordt herdacht op Cannabis Bevrijdingsdag 2016…

Joep Oomen (1961-2016) was de drijvende kracht achter het Cannabis Tribunaal en ook de gangmaker achter de vervolgbijeenkomst in Amsterdam. Ik heb er zijn verslag van die bijeenkomst op nageslagen; zelf was ik er die eerste keer niet bij. Dat heb ik daarna ruimschoots goed gemaakt, zullen we maar zeggen. Ik weet nog dat ik dacht: als mensen van het kaliber van Joep en Freek Polak – die ook vanaf het begin betrokken was – hun tijd en energie in dit nieuwe initiatief willen steken, wie ben ik dan om aan de kant te blijven staan?

Eendracht maakt macht

Het is mooi om het verslag van die eerste VOC bijeenkomst te herlezen en te zien hoe relevant sommige passages nog steeds zijn. Twee voorbeelden:

“Er is een strategie en plan van aanpak nodig waar zoveel mogelijk mensen in cannabisland zich in kunnen herkennen. Die strategie moet gericht zijn op het veroorzaken van politieke discussie en debat in het parlement.”

En: “Er is een parapluorganisatie nodig die de versplintering in de cannabisbeweging kan voorkomen: verschillen moeten er zijn maar tegenwerking en interne conflicten zijn onnodig en te voorkomen. Eendracht maakt macht.”

VOC-actie bij de Tweede Kamer in 2010

Tien jaar cannabisactivisme in de polder

Zo is het maar net. We hebben sinds 2009 nog twee keer een Cannabis Tribunaal in Den Haag georganiseerd, tien edities van Cannabis Bevrijdingsdag (2009-2018) in Amsterdam en een serie debatten over regulering (2010-2011). We hebben ruim honderd openbare VOC vergaderingen georganiseerd door het hele land, we hebben een reguleringsmodel gepubliceerd (2011) en vijf zogenaamde bidbooks, gericht op politici, bestuurders en journalisten.

In 2010 “spijkerde” Joep Oomen een dringende oproep op de achterdeur van de Tweede Kamer. In 2011 gaven we alle Eerste en Tweede Kamerleden en het kabinet in 2011 een DVD van de documentaire ‘What if cannabis cured cancer?’ met begeleidende brief.

Elke dag komt de opheffing van het dwaze verbod op cannabis dichterbij, ook in Nederland

Namens het VOC sprak ik bij meerdere hoorzittingen over cannabis in de Tweede Kamer en nam ik deel aan de rondetafelgesprekken van de commissie Knottnerus over de wietproef. Diverse VOC’ers, onder wie Freek Polak, Doede de Jong, Joep Oomen en Henk Poncin deden mee aan lokale debatten en discussies over cannabis en coffeeshops. Daarnaast waren er campagnes tegen de wietpas, het project Cannabis? Aangenaam!, de campagne Cannabis en Verkeer en natuurlijk de informatievoorziening via de VOC website (ruim 800 artikelen and counting), social media, het Logboek VOC in de Highlife en deze column op CNNBS

Werk aan de winkel

Komende maand keren we terug naar Nieuwspoort, om het nieuwe VOC Bidbook te presenteren aan de pers en de drugswoordvoerders in de Tweede Kamer. Later dit jaar, op tijd voor de start van het buitenseizoen, lanceren we de nieuwe campagne en website Veiligthuiskweken.nl. En we werken aan de Cannabis University on Tour, een voortzetting van de Cannabis University op Cannabis Bevrijdingsdag. Werk genoeg, kortom.

Oud-premier Dries van Agt ontmoet VOC-voorzitter Derrick Bergman op Cannabis Bevrijdingsdag…

Finish is in zicht…

Gelukkig hebben we internationaal de wind nog nooit zo hard mee gehad. Dat is goed voor de motivatie. Elke dag komt de opheffing van het dwaze verbod op cannabis dichterbij, ook in Nederland. Maar het gaat niet vanzelf. Druk van onderaf, van actiegroepen en ngo’s als het VOC, blijft nodig om de politiek en ook de media bij de les te houden en te confronteren met feiten.

We zijn aan de winnende hand, maar de strijd is nog niet gestreden. Met een beetje mazzel is dit het laatste lustrum van het VOC en is de plant in 2024 eindelijk vrij.

(advertenties)