(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Stel je voor: je bent 37 jaar oud, verlamd, lijdt veel pijn en hebt last van angsten en depressies. Om je ellende te verzachten gebruik je cannabis, maar daar is jouw overheid niet van gediend, dus word je voor de rechter gesleept met rolstoel en al. En dit gebeurt niet in een bananenrepubliek, maar in het oh zo beschaafde Zweden!

Wiet in de koffie

De rechtszaak van Andreas Thörn heeft het debat in Zweden over een mogelijke legalisering van medicinale cannabis in ieder geval weer eens aangewakkerd, want gelukkig vinden veel normale mensen het een schande dat hun overheid een verlamde patiënt vervolgt omdat ie wat wiet in zijn koffie pleegde te gooien om zijn kwellingen te verlichten.

En het fraaie (nou ja) van deze zaak is dat de 37-jarige man in augustus vorig jaar nog was vrijgesproken van dezelfde drugsaanklacht als waar hij zich afgelopen week mocht komen verantwoorden. Vorige zomer had Andreas met succes geclaimd dat zijn gezondheid direct gevaar liep als hij geen cannabis voor medicinale doeleinden zou nemen!

Debat over legalisering mediwiet

De openbaar aanklager nam daar echter geen genoegen mee en ging in hoger beroep, zodat de verlamde man voor de tweede keer voor de rechter mocht proberen om zijn recht op mediwiet af te dwingen. Voor alle duidelijkheid: in Zweden mag wettelijk helemaal niks qua cannabis, niet op medicinaal en niet op recreatief gebied, op 1 uitzondering na: Sativex mondspray bij multiple sclerose.

shutterstock_310159715

In Zweden is alleen de mondspray Sativex bij MS toegestaan, alle andere vormen van (medicinaal) cannabisgebruik zijn verboden [foto: Per Bengtsson/Shutterstock]

De rechtszaak heeft het debat in Zweden dus weer aangewakkerd, waarbij voorstanders van regulering terecht wijzen op wetenschappelijk onderzoek dat aantont dat cannabis bijvoorbeeld tegen chronische pijn goed kan helpen. Andreas zegt dat wiet hem ook “helpt met angsten en geestelijk lijden”. De vervolgde Zweed brak zijn nek bij een motorongeluk in 1994 en is sindsdien verlamd. Ook lijdt hij aan neuropatische pijn (zenuwpijn), angsten en depressies.

Medicijnen werken niet

Nadat Andreas jarenlang een hele rits zware medicijnen slikte, met soms heftige bijwerkingen, bleek niets tegen de symptomen te helpen. De medici lieten hem min of meer aan zijn lot over met methadon, een extreem sterk medicijn op morfine-basis, en feitelijk zijn enige legale optie die resteerde…

Maar in plaats van zich neer te leggen bij zijn lot, begon Andreas kleine hoeveelheden wiet in zijn koffie te stoppen.

‘Krassen in de ziel’

Een ruggenwervelspecialist van het Karolinska Institute getuigde in de rechtszaak dat bij 80% van de patiënten met zenuwpijn de bestaande, traditionele medicijnen geen enkel positief effect hebben. “Het is een waarachtige hel, een leven vol moeilijkheden. Het gaat niet alleen over fysieke ellende maar kerft ook diepe krassen in de ziel.”

Aanklager Carin Lantorp heeft echter weinig boodschap aan Andreas’ lijden. Hoewel ze zegt niet te twijfelen aan de omschrijving die hij geeft van zijn symptomen, vertegenwoordigt zijn zaak geen noodgeval om cannabis te mogen gebruiken (!).

De advocaat van Andreas doet een beroep op de Zweedse medische wet: volgens de nödbestämmelsen, een clausule in die wet kan er in noodgevallen actie worden ondernomen die doorgaans als illegaal wordt beschouwd.

Verander de wet

Andreas zelf deed in de rechtszaal een beroep op de minister van Justitie, Morgan Johansson, met de vraag of deze een commissie wil opzetten die kijkt naar voorstellen om de wet te veranderen, zodat er een bredere toepassing van cannabis als medicijn mogelijk wordt in het op drugsgebied oerconservatieve Scandinavische land.

Volgende week is de uitspraak in deze geruchtmakende zaak. Hopelijk draait de wietwind ook in Zweden nu snel. En anders is het een bijzonder schrale troost dat Andreas bij een veroordeling hoogstens een geldboete krijgt, omdat hij wegens zijn medische conditie geen gevangenis- of werkstraf kan krijgen….

[openingsfoto: crazymedia007/Shutterstock]
(advertenties)