(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Deze week vond de maandelijkse openbare VOC-vergadering plaats in Nijmegen, bij growshop Plantarium. Er zat een gemêleerd gezelschap rond de tafel en er kwam veel nieuws voorbij, bijvoorbeeld over twee weeffouten in de wietproef.

Variatie bij het VOC

Vanaf de oprichting heeft het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod een open en flexibele structuur. Iedereen is welkom op de maandelijkse VOC-vergadering, die we in verschillende steden organiseren. Het aantal deelnemers varieert en de deelnemers zelf variëren nog meer.

De vaste kern van de stichting is er altijd: ikzelf als voorzitter, secretaris Mauro Picavet en vergadervoorzitter Doede de Jong, tevens mascotte en geweten van het VOC. Die harde kern wordt aangevuld door activisten, thuistelers, patiënten, bezorgde burgers, coffeeshopondernemers, CBD-ondernemers, studenten en af en toe een journalist.

Onder de bezielende leiding van ‘mascotte’ Doede de Jong vergadert het VOC maandelijks ergens in het land…

Kennis delen en samenwerken

Deze week schoof Thomas Rau van de Legale Cannabis Coalitie / DutchCanGrow BV aan, een van de partijen die in de race is voor de wietproef. Gerrit-Jan ten Bloemendal, oprichter van coffeeshopbond PCN en drijvende kracht achter de Cannabis-Kieswijzer, was er ook. Weinig mensen hebben zoveel verstand van coffeeshop- en cannabisbeleid als hij. Bij het agendapunt ‘Wietpas in Amsterdam?’ gaf Mark Jacobsen, eigenaar van The Rookies en bestuurslid van de Amsterdamse coffeeshopbond BCD, waardevolle input.

Het idee achter de maandelijkse openbare vergadering is vanaf de eerste bijeenkomst in 2009 onveranderd: mensen met verstand van zaken uit alle geledingen van de cannabiswereld bijeen brengen om kennis te delen en waar mogelijk samen te werken. Die formule werkt nog steeds prima, ook omdat we de notulen verspreiden via de VOC mailinglist, zodat de belangrijkste informatie een veel ruimere kring betrokkenen bereikt.

Gaan de Canadezen er met onze kweekvergunningen vandoor?

Bijvoorbeeld over het ‘Canada scenario’ voor de wietproef, waar ik zelf ook nog niet bij stil had gestaan. We weten dat er 149 aanmeldingen zijn gedaan voor de wietproef. Omdat sommige aanmelders meer dan één aanmelding hebben ingediend, bijvoorbeeld voor meerdere locaties, ligt het aantal bedrijven lager. De lijst is niet openbaar, maar het zijn er waarschijnlijk zo’n 110. Daarvan zouden er zomaar dertig tot veertig buitenlands kunnen zijn, met name Canadees.

Welke teler gaat hasj maken als dat vijf keer minder oplevert dan droge wiet?

Er zijn maar tien vergunningen te vergeven en er wordt geloot als meer dan tien aanmelders aan alle criteria voldoen. Daarmee kan het Canada scenario werkelijkheid worden: na loting gaat het grootste deel van de vergunningen naar Canadese bedrijven. Zij hebben namelijk één groot voordeel boven hun Nederlandse concurrenten: ze kunnen aantonen dat ze ervaring hebben met grootschalige cannabisteelt. Dat is in Canada immers al jaren legaal.

Stel dat er dertig bedrijven door de eerste selectie komen, waarvan tien Nederlandse en twintig Canadese. Dan kan het lot beslissen dat er in de wietproef gemeenten straks vrijwel alleen maar wiet van Canadese producenten wordt verkocht. En wie de ontwikkelingen in Canada een beetje bijhoudt, weet dat vooral de grote legale wietbedrijven daar grote problemen hebben met het leveren van consistente hoge kwaliteit.

Wie gaat er met de slechts 10 kweeklicenties voor de wietproef vandoor? De Canadezen staan in ieder geval te trappelen om mee te doen! [illustratie: Spender1/Shutterstock]

Ligt er wel hasj in de coffeeshop straks?

Bij de hasj dreigt een ander probleem. In de wetteksten staat dat de vergunde telers straks niet alleen wiet, maar ook hasj moeten produceren. De wetgever dicteert dat voor het maken van 1 gram hasj 5 gram droge wiet nodig is.

Maar over de verkoopprijs van de hasj wordt niets vermeld. Terwijl elke coffeeshopbezoeker weet dat hasj even duur of goedkoper is dan wiet. Welke teler gaat hasj maken als dat vijf keer minder oplevert dan droge wiet? En wat betekent het voor de coffeeshops als zij straks maar mondjesmaat hasj kunnen inkopen?

Er is maar één oplossing

Reken maar dat het VOC deze en andere vragen zal blijven stellen. Zoals we aandacht blijven vragen voor huisuitzettingen voor cannabis en basale mensenrechten als zelfbeschikking en het recht zelf te bepalen welke planten je verbouwt voor je eigen welzijn. En we blijven de simpelste en meest effectieve oplossing bepleiten: het verbod opheffen, cannabis uit de strafwet.

Wil je ook eens een VOC vergadering bijwonen, check de agenda op de VOC-website voor de datum en locatie. Je kunt je voor de mailinglist opgeven door een mailtje te sturen naar info@voc-nederland.org

[openingsfoto: TRADOL/Shutterstock]
(advertentie)