(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Nol van Schaik, witwasser voor de (r)overheid.  Zo ondertekent de coffeeshop-ondernemer zijn verhaal over onze overheid, die in zijn ogen de hele cannabisbranche (juridisch) uitroeit, maar tegelijk wel miljoenen euro’s belasting van diezelfde shops binnen harkt… Een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van een uniek Nederlands cannabisfenomeen: de COFFEESHOP!

Deze week oordeelde de rechter tot twee keer toe dat een coffeeshop niet veroordeeld mocht worden voor het aanhouden van een veel te grote handelsvoorraad cannabis. De betreffende rechtszaken moeten overgedaan worden, reden voor Nol van Schaik – eigenaar van 3 Willie Wortel coffeeshops in Haarlem en fanatiek pleitbezorger van een beter cannabisbeleid – om in de pen te klimmen. We citeren vanaf hier, maar geven vast weg dat Opstelten & Teeven er flink van langs krijgen…

Coffeeshop-ondernemer Nol van Schaik pleit met hart en ziel voor het unieke Nederlandse fenomeen van coffeeshops

Coffeeshop-ondernemer Nol van Schaik pleit met hart en ziel voor het unieke Nederlandse fenomeen van coffeeshops

Opstelten en Teeven zetten de rechtelijke macht opzij, coffeeshops mogen niet winnen!

Het is gvd niet te geloven, maar het gebeurt! Opstelten en Teeven, wie anders, zijn de rechtsspraak in Nederland aan her-ver-manipuleren, omdat een paar coffeeshophouders begrepen werden door een paar rechters, en niet werden bestraft voor het bezitten van een grote voorraad cannabis. (…) Waarom betalen wij eigenlijk nog belasting aan een overheid die er alles aan doet om ons te elimineren?

 Gedoogde coffeeshops: geen voorraad, geen facturen, geen rechten, maar wel belasting betalen?
Coffeeshophouders zijn de meest vindingrijke ondernemers van Nederland, gezien de bizarre omstandigheden onder welke deze groep zelfstandigen hun negotie moeten bedrijven. Bijna alles wat zij dagelijks uitvoeren is verboden, maar wordt toegelaten door middel van een beleid dat deze handelingen gedoogt, tot een bepaalde hoogte. Zij mogen niet meer dan 500 gram cannabis op voorraad hebben in hun coffeeshop, ook al is er via hun boekhouding te zien dat zij dagelijks veel meer dan deze hoeveelheid verkopen, bijvoorbeeld in de grote Amsterdamse coffeeshops en de collega’s in grote gemeentes met slechts 1 coffeeshop, zoals Haarlemmermeer, Hardenberg en Oss. Voorheen was dit ook het geval in de coffeeshops in de zuidelijke grensstreek, maar sinds de wietpas is ingevoerd zijn de omzetten daar gekelderd. Er werd, voor de invoering van de wietpas, per jaar 440 miljoen euro aan belasting afgedragen door de coffeeshops, dat zal nu ongetwijfeld minder zijn!

Overheid frustreert coffeeshops

De overheid doet er werkelijk alles aan om de coffeeshophouders het werken moeilijk te maken, in de eerste plaats door het verbod op de productie van cannabis te handhaven, hetgeen een negatieve invloed heeft op de kwaliteit en de prijs van de wiet in de coffeeshops. Het feit dat coffeeshops, die aantoonbaar meer dan 500 gram cannabis verkopen, niet meer dan 500 gram op voorraad mogen hebben, niet in de coffeeshop, maar ook niet buiten de zaak, is het toppunt van hypocrisie. De (r)overheid pakt wel met twee hebberige handen de belastingafdrachten aan van deze ondernemers, wetende dat zij hun coffeeshop bevoorraden vanuit een grotere voorraad buiten de coffeeshop, zonder vragen te stellen over de bevoorrading.

Shops betalen 51% belasting!

Coffeeshophouders betalen geen BTW over cannabis producten, omdat het door hen verkochte product niet legaal is geproduceerd en verkregen, en zij geen facturen van de aangekochte producten kunnen overleggen. Coffeeshophouders betalen echter wel belasting, in de vorm van inkomstenbelasting, hetgeen neerkomt op 51% van de behaalde winst van de coffeeshop. Dat wil dus zeggen dat de coffeeshophouder van elke €100,- winst die hij/zij maakt €51,- naar de overheid overmaakt, dezelfde overheid die probeert de aanvoer naar coffeeshops onmogelijk te maken.
Het zijn niet alleen de coffeeshophouders die zuchten onder dit achterhaalde beleid, elke belasting betalende inwoner van Nederland betaalt mee aan de kosten van het kromme gedoogbeleid, omdat onze overheid weigert in te zien dat het legaliseren van cannabis voor coffeeshops en kwekers voor eigen gebruik op alle fronten winst oplevert.

Belastingbetalers sponsoren strijd Opstelten

Nol in actie voor een beter wietbeleid, samen met twee andere bekende cannabisactivisten: Soma en Wernard

Nol in actie voor een beter wietbeleid, samen met twee andere bekende cannabisactivisten: Soma en Wernard

Als belastingbetalers dragen we allemaal bij aan Opsteltens heilloze strijd tegen illegale wietkwekers, het handhaven van de wietpas overlast in het zuiden, het overvoeren van de rechtbanken met wietzaken, het overbelasten van de politie door het opsporen van wietkwekers de hoogste prioriteit toe te kennen, etc. Wist U overigens dat de bij een coffeeshop in beslag genomen wiet aftrekbaar is? Ja, echt, als er bij een inval op een coffeeshop of in het huis van een coffeeshopondernemer een grote voorraad cannabis wordt aangetroffen, en deze in beslag genomen wordt, kan de ondernemer de geleden schade bij de volgende belastingaanslag(en) in mindering brengen. Daar betalen we dus ook allemaal aan mee, dankzij de halsstarrigheid van Opstelten en zijn versleten Justitie apparaat.

Als coffeeshop ondernemer en belastingbetaler kan ik wel kotsen op het door Opstelten gevoerde beleid, maar verder ben ik aan handen en voeten gebonden, want als ik me niet aan de wet houd, en niet netjes belasting betaal, ben ik snel werkloos, en mijn medewerkers ook.

600 overgebleven shops moet zich verenigen

Inmiddels is het aantal coffeeshopondernemers afgenomen tot ruim 600, en mogen we vrezen dat dit aantal nog verder afneemt, gezien de ontwikkelingen in Amsterdam en de voortdurende heksenjacht op coffeeshops, hun leveranciers en hun voorraad. De laatste 600 coffeeshop ondernemers zouden zich nu eindelijk landelijk moeten verenigen, om op nationaal niveau weerstand te bieden aan het repressieve beleid van Opstelten, en om progressie te bewerkstelligen op het gebied van de productie en aanvoer van cannabis. Als dit niet gebeurt zullen we 1 voor 1 worden aangepakt en gesloten, of allemaal tegelijk als er een regering Wilders zou komen na de volgende verkiezingen.

Belastingstaking van coffeeshops…

Als alle coffeeshops uit protest nu eens stoppen met betalen van winstbelasting...

Als alle coffeeshops uit protest nu eens stoppen met betalen van winstbelasting…

We zouden bijvoorbeeld met zijn allen kunnen weigeren nog langer belasting te betalen aan een overheid die ons belaagt en vervolgt, het verschuldigde belastinggeld op een derden rekening (advocaat) parkeren en eisen dat de achterdeur geregeld wordt. Uiteraard zullen we de gestalde belasting uiteindelijk moeten afdragen, maar we kunnen met zo’n actie de aandacht van de pers pakken en Opstelten en de regering onze tanden laten zien!

Via een teller op een website zouden we kunnen laten zien hoeveel belasting we nu niet afdragen, maar op de rekening van een advocaat of notaris storten. Op deze manier kunnen we laten zien dat we een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij, en de overheid onder druk zetten met ons om de tafel te gaan zitten, in plaats van over ons te oordelen en te beslissen zonder ons te consulteren, in onze afwezigheid.
Niets doen kan ook, dat heeft decennia lang goed gewerkt, maar het leidt tot steeds meer sluitingen door kromme regelgeving, vooral als de voorgestelde invoering van de limiet van 15 % THC in cannabis producten zou worden bekrachtigd, dan gaan we gewoon failliet. Elke coffeeshop die wordt gesloten is een verliespost voor de BV Nederland, en betekent meer omzet op de illegale markt, meer criminaliteit, meer politie inzet, meer overlast en meer ergernisen meer rechtszaken om een plantje, en daar willen we juist minder-minder-minder van!
Nederlanders, wees zuinig op uw coffeeshops, zij dragen op veel manieren bij aan de gemeenschap!
(advertenties)