(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Op 1 januari 2020 is Defensie/ABP gestopt met het vergoeden van medicinale cannabis voor militaire veteranen. Dat terwijl juist veel oud-soldaten wiet gebruiken tegen een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Gelukkig schiet de Veteranenombudsman hen nu te hulp: hij vraagt de minister om toch mediwiet te blijven vergoeden. Het besluit om te stoppen zou onvoldoende gemotiveerd zijn en militairen zijn niet vergelijkbaar met gewone burgers (die al jaren hun wietmedicijn niet meer vergoed krijgen).

Bijzondere zorgplicht voor militairen

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen werd door een verontruste militair getipt dat het ministerie van Defensie was opgehouden om zijn wiet te vergoeden die hij – naar volle tevredenheid – neemt tegen klachten die zijn veroorzaakt door een dienstongeval.

Nu vraag je je wellicht af hoe het kan dat gewone mensen al twee jaar hun medicinale cannabis niet meer vergoed krijgen en oud-militairen blijkbaar wel? Dat komt zo volgens hun Ombudsman: “Gelet op de Veteranenwet en de bijzondere zorgplicht van de minister voor veteranen, vind ik het stopzetten van de vergoeding van medicinale cannabis onvoldoende gemotiveerd. Deze wettelijk bepaalde bijzondere zorgplicht voor veteranen en de reguliere zorgverzekering zijn niet met elkaar te vergelijken.”

Resultaten Nederlandse studies afwachten

De Veteranenombudsman vraagt zich ook af hoe de besluitvorming rondom deze vergoeding zich verhoudt tot het standpunt én de lopende onderzoeken van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en de Universiteiten Leiden en Utrecht.

De eerste ervaringen met het gebruik van voorgeschreven medicinale cannabis voor veteranen met PTSS zijn positief. Daarom adviseert de ombudsman de minister de vergoeding in ieder geval voort te zetten tot de onderzoeken naar de effecten van het gebruik van dit middel afgerond zijn.

Eén onderzoek bepaalt koers zorgverzekeraars

Het ABP – het pensioenfonds voor overheid en onderwijs – kon namens Defensie op grond van de regeling Ziektekostenverzekering de kosten van medicinale cannabis aan militairen vergoeden. In 2017 werd de vergoeding van medicinale cannabis uit de basisverzekering gehaald. Dit gebeurde na een publicatie in het Journal of the American Medical Association (JAMA), waarin stond dat de werking van cannabis niet wetenschappelijk was aan te tonen.

Vanaf 1 januari 2018 werd het middel ook niet meer vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. De minister van Defensie gaf vervolgens aan op dit beleid van zorgverzekeraars aan te sluiten. Na een overgangsperiode werd de mogelijkheid op vergoeding daarom per 1 januari 2020 stopgezet. In afgelopen vijf jaar is aan acht veteranen een vergoeding voor het gebruik van medicinale cannabis verstrekt.

Middels een brief aan minister van Defensie Bijleveld-Schouten probeert de Veteranenombudsman er nu alsnog voor te zorgen dat mediwiet voor oud-militairen vergoed blijft worden.

[openingsbeeld: Bumble Dee/Shutterstock]
(advertenties)