(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Helaas blijken er in de Eerste Kamer weinig senatoren met gezond verstand ten aanzien van cannabis te zitten. Gisteren werden er weliswaar veel vragen gesteld over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van minister Opsteltens ‘growshopwet’, maar het ziet er naar uit dat een meerderheid van de Kamer de minister toch steunt.

De Eerste Kamer ging gisteren dus in debat met minister Ivo Opstelten van Justitie over diens wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van voorbereiding van illegale hennepteelt. Dit wetsvoorstel maakt via een wijziging van de Opiumwet alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om growshops , transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

Uitvoerbaar? Handhaafbaar?

De minister van Justitie is onverstoorbaar: wiet moet uitgeroeid worden, kost wat kost... [foto: GonzoMedia]

De minister van Justitie is onverstoorbaar: wiet moet uitgeroeid worden, kost wat kost… [foto: GonzoMedia]

In het debat werd door diverse woordvoerders – van zowel links als rechts – vragen gesteld over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel. Het ging daarbij met name om de vraag hoe er vastgesteld wordt dat een leverancier een ernstige reden had om te vermoeden dat er illegale hennepteelt plaatsvond. Ook werd gevraagd hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot het bredere softdrugsbeleid, dat de verkoop van cannabis in coffeeshops gedoogd.

Opstelten: “Geen behoefte aan commissie”

Senator Ter Horst (PvdA) diende een motie in die de regering verzoekt om een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. Minister Opstelten ontraadde de motie en betoogde dat het huidige softdrugsbeleid wel degelijk hennepteelt aanpakt. Het beleid moet juist (eventueel aangescherpt) worden voorgezet om resultaten te behalen. De minister benadrukte dat de Tweede Kamer zich bovendien in meerderheid achter het huidige beleid heeft geschaard. Opstelten: “Ik heb geen behoefte aan een commissie.”

“Het huidige gedoogbeleid heeft slechts geleid tot grootschalige illegale handel, verloederde straten en burgers die in angst leven” – PVV-senator Kops

De hele rechtse kliek in de 1e Kamer (die helaas een meerderheid heeft) is voor de growshopwet en het is opvallend om te zien hoe pertinente leugens (zoals dat Nederland 80% van de wiet exporteert e.d.) als waarheden worden ingebracht door de VVD, CDA en vooral de PVV. Senator Kops (PVV), die zijn maidenspeech hield, betoogde dat “onfrisse figuren die hun zakken vullen met illegale hennepteelt moeten worden aangepakt.” Volgens Kops is het beschamend dat Nederland een handelscentrum is geworden van waaruit de hele wereld wordt bevoorraad in hennep. Illegale hennepteelt is volgens Kops grote criminaliteit die keihard moet worden aangepakt. Het huidige gedoogbeleid werd door de senator gekenmerkt als “ronduit krom” en heeft slechts geleid tot grootschalige illegale handel, verloederde straten en burgers die in angst leven. Kops vroeg wat het concrete actieplan is van de minister rondom growshops en hoe wordt voorkomen dat de huidige organisaties zich versplinteren en verplaatsen naar de straat.

Minister Opstelten dreigt growshops

Teelt voor eigen gebruik is volgens minister Opstelten illegaal, maar wordt onder omstandigheden gedoogd. Teelt is alleen legaal als er een ontheffing is vanwege medicinaal gebruik van cannabis. Growshops zijn betrokken bij het voorbereiden van illegale hennepteelt en zijn onder het wetsvoorstel derhalve mogelijk strafbaar. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, worden growshops door justitie gewezen op mogelijke strafbaarheid en zullen zij volgens de minister hopelijk eieren voor hun geld kiezen.

Nou ja, volgende week dinsdag 11 november is het dan echt D-Day voor dit wetsvoorstel, want dan stemmen de 75 senatoren in de Eerste Kamer erover. Laten we hopen dat het gezond verstand in 1 week tijd nog wat terrein terugwint in de Kamer…

(advertenties)