(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

CNNBS TOP 50 #19 • Het politieke jaar begon op cannabisgebied voortvarend, want na veertig jaar aanklooien met een halfslachtig gedoogbeleid werden er eindelijk beslissingen genomen in het parlement. De wietwet van D66 werd zowaar aangenomen door de Tweede Kamer, waardoor een ‘gesloten coffeeshopketen’ mét gereguleerde wietteelt ineens geen utopie meer leek. Dat was in februari, inmiddels weten we uiteraard beter en is de wietwet gereduceerd tot een tijdelijk experiment in een beperkt aantal gemeenten. Maar de hamvraag blijft voor columnist Derrick Bergman van het VOC overeind (toen en nu): wat gebeurt er met de wietteler die thuis voor eigen gebruik een stuk of 5 wietplanten kweekt?!

HET MEEST GELEZEN OVER CANNABIS IN 2017 #19

Met nog een maand te gaan voor de verkiezingen lijkt D66 Kamerlid Vera Bergkamp te slagen in haar opzet om het ‘Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen’ nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer te krijgen. De grote vraag nu is: wat gaat er nu met de thuisteelt gebeuren?!

Kamerdebat over wietteelt voor coffeeshops

Het vervolg van het Kamerdebat over het wetsvoorstel vindt dinsdagavond plaats, op Valentijnsdag. Bij de eerste termijn, op 1 februari, werd Vera Bergkamp bestookt met vragen die zij nu moet gaan beantwoorden. GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren diende een amendement in, een toevoeging aan het wetsvoorstel. De tekst luidt als volgt:

“Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.” 

Medicinale thuiskweker moet legaal worden

Beetje jammer wel dat er met geen woord over de recreatieve thuiskweker wordt gerept in de Tweede Kamer, hoewel een ‘uitzondering’ voor medicinale patiënten natuurlijk al winst zou zijn… [foto: photolona/Shutterstock]

In de toelichting schrijft Van Tongeren: “Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zelf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op toegang tot cannabisproducten verankeren.”

Wat is er op tegen om alle volwassen Nederlanders die thuis veilig en verantwoord cannabis telen voor persoonlijke consumptie te vrijwaren van politiebemoeienis?

Vooropgesteld: het is goed dat GroenLinks op komt voor de medicinale thuisteler en dat is heel hard nodig. Maar wat is er op tegen om alle volwassen Nederlanders die thuis veilig en verantwoord cannabis telen voor persoonlijke consumptie te vrijwaren van politiebemoeienis? Thuisteelt is ook onderdeel van de legalisering van cannabis in Uruguay en acht Amerikaanse staten, waaronder Californië, de zesde economie van de wereld.

Ook D66 ziet legale thuisteelt in toekomst

Zelf ziet Vera Bergkamp het wetsvoorstel als een opstapje naar legalisering, vertelde ze tegen Steven Kompier van Cannabis News Network. Bergkamp: “We gaan het goed evalueren, met een nulmeting, kijken hoe dat gaat. En op het moment dat wij kunnen aangeven dat het beter is voor de volksgezondheid, de openbare orde en veiligheid, dan is de stap naar eventueel legaliseren een kleine, hoewel die stap nu nog een heel grote is.”

Wie mag er straks legaal wiet gaan kweken?

Het is aan deze twee rechtse rakkers – De Groep Bontes / Van Klaveren die als VNL (Voor Nederland) meedoet aan de komende verkiezingen – te danken dat de wietwet van D66 wordt aangenomen in de Tweede Kamer, waarvoor dank 🙂

Hoe het nieuwe ‘gereguleerd gedogen’ van de teelt er in de praktijk uit gaat zien is nog moeilijk te zeggen. De burgemeester krijgt een belangrijke rol en bepaalt niet alleen wie er mag kweken maar ook wat de maximaal toegestane voorraad van een coffeeshop is en “kan ook een of meer bewaarplaatsen aanwijzen voor het bewaren van de handelsvoorraad”.

De minister van justitie besluit formeel of een professionele kweker gedoogd wordt en dus niet vervolgd zolang aan de gestelde criteria wordt voldaan. Na drie en na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd.

Rechtse VNL bezorgt wietwet Kamermeerderheid

Nota bene dankzij de rechtse (!) VNL – de van de PVV afgesplitste Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren – is er een nipte meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer, waar volgende week over het voorstel gestemd zal worden.

In de Eerste Kamer, die niet verandert na woensdag 15 maart, is nu geen meerderheid, maar naar verwachting draait de VVD en zal de partij vóór gaan stemmen in de Senaat.

Voor de fijnproevers onder de RollingStoned lezers is HIER de link naar de meest recente versie van het ‘Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen’.

De tweede termijn van het debat, vanaf dinsdagavond 19.45 uur, is live te volgen via Politiek 24 en TweedeKamer.nl

[openingsfoto: Desiree Walstra/Shutterstock]
(advertenties)