(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

In Nederland is ongeveer tweederde van de mensen voor het legaliseren van wiet, net als in de VS en veel andere Europese landen. In Suriname, waar het spul nochtans uitstekend wil groeien, is het echter andersom. Nadat meer dan tweeduizend mensen hun oordeel gaven in een poll van Dagblad Suriname, blijkt maar 38 procent voorstander van legale wiet.  

Ruim tweeduizend Surinamers stemmen over legalisatie

Volgens de wetten van de statistiek heb je 1.100 respondenten nodig om iets stellig te kunnen concluderen, zij het met nog altijd een foutmarge van drie procent. Aan de eenvoudige vraag van Dagblad Suriname afgelopen dinsdag:

Bent u voor of tegen legalisatie van softdrugs, zoals wiet?

deden uiteindelijk liefst 2.132 Surinamers mee.

Daarmee is de uitkomst dus meer dan statistisch relevant te noemen, en dat maakt het eigenlijk alleen maar erger allemaal. Immers, dit is de uitkomst die weinig aan duidelijkheid te wensen overlaat:

 

Een verrassing, maar geen al te leuke

Ook bij de Surinaamse krant zelf noemen ze deze uitkomst “enigszins verrassend, vanwege het aantal tegenstemmers”. Het Surinaamse volk wijkt met hun opvatting inderdaad nogal af van praktisch alle andere opiniepeilingen ter wereld over legalisatie van cannabis (in democratische landen).

Daar refereert Dagblad Suriname ook aan in hun artikel. “In vele landen is het gebruik van softdrugs immers gelegaliseerd en bijvoorbeeld marihuana wordt in diverse landen ook als een medicijn voorgeschreven.” Het is dus niet zo dat ze in de voormalige Nederlandse kolonie niet op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken rondom cannabis op het aardbolletje rondom hen.

Waarom sommige Surinamers wel legale wiet willen

Wij krijgen zelfs het idee dat ze bij de krant ronduit teleurgesteld zijn over de uitkomst van hun eigen wiet-poll. Na de enigszins bittere conclusie dat het (legalisatie) er voorlopig niet in zit bij het volk, volgt namelijk een veel uitgebreider stukje over de redenen waarom beter wél tot legalisatie van wiet kan worden over gegaan.

Daar trekken wij dan natuurlijk graag weer een screenshotje van:

 

Bij de krant weten ze het wel

Uitstekend verwoord waarom wiet (nog langer) verbieden een stommiteit is, zou je zeggen. En ons vermoeden dat er toch wel echt pro-cannabis mensen werken bij Dagblad Suriname, wordt helemaal bevestigd door de laatste zinnen in het aan de wietpoll gewijde artikel.

We citeren en sluiten direct af, met wederom een screenshot:

Topkrantje dit Dagblad Suriname, dat hopelijk ook niet voor niks de ondertitel ‘De stem van het volk’ voert…

[openingsbeeld: Peruvian Art/Shutterstock]
(advertentie)