(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Samen sta je sterk. Onder dat motto zoeken twee belangenverenigingen voor medicinale cannabispatiënten mensen die willen verklaren dat zij voor eigen gebruik cannabis (moeten) telen en geen baat hebben bij de bestaande officiële mediwiet uit de apotheek. Op deze manier hoopt men via rechter en vooral via de politiek het recht op medicinale thuisteelt af te dwingen!

Rechtszaak tegen medicinale cannabispatiënt Hillebrand

Directe aanleiding voor de actie is de rechtszaak tegen Rudolf Hillebrand van 30 december jongstleden in Amsterdam. Deze Hiv-patiënt moest op die dag voor de strafrechter in Amsterdam verschijnen omdat ie zijn eigen cannabis kweekt. “Die cannabis voor medicinaal gebruik heb ik nodig om de bijwerkingen van mijn hiv medicatie – misselijkheid, braken, polyneuropatie, eetlustgebrek en slaapstoornissen – afdoende te bestrijden”, zegt Hillebrand. ” Cannabis voorkomt dat bij mij een acute levensbedreigende situatie ontstaat.”

Tientallen lotgenoten

shutterstock_238224928

Zelf wiet kweken als medicijn is voor sommige patiënten de enige effectieve manier om baat te hebben bij cannabis [foto: Mr. Green/Shutterstock]

Rudolf zocht eerder de publiciteit via De Volkskrant en kreeg daarna tientallen reacties van mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Rudolf: “Het gaat om het zelfbeschikkingsrecht. Het recht op een dragelijk en menswaardig bestaan vrij van onnodige pijn en lijden. Ik weet dat ik niet de enige patiënt in deze paradoxale positie ben en ik hoop dat een positieve uitspraak er voor kan zorgen dat ik wel de laatste patiënt ben die voor het redden van zijn eigen leven voor de strafrechter moet verschijnen.”

Actie via rechter en parlement

Daarom zoekt hij met steun van zowel de Belangen Stichting Effectieve Medicinale Cannabis (BSEMC) als de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMC) patiënten die ook hun eigen cannabis kweken omdat de ‘legale’ mediwiet ontoereikend is voor hun ziekte en/of aandoeningen.

Rudolf: “De rechter gaat de wet niet veranderen, dat moet de politiek doen. Inmiddels heeft het BSEMC contact gelegd met de politiek en zou er, indien zich voldoende patiënten melden (er voldoende politiek draagvlak is) , een hoorzitting georganiseerd kunnen worden om het probleem van medicinale cannabisgebruikers uit te leggen, namelijk de politiek duidelijk te maken dat wij geen verdachten zijn die bij de strafrechter thuis horen.”

Ben jij patiënt en kweek je zelf? Doe mee!

Mede-patiënten die deze goede zaak willen steunen kunnen hun verklaringen inleveren bij de advocaat van Rudolf Hillebrand: B.G.M.C. Peters strafrechtadvocaat te Amsterdam email: info@bgmcpeters.nl

De verklaringen zullen zonder privégegevens aan de politiek worden aangeboden, dus je privacy en discretie zijn gewaarborgd. “Zo loop je geen kans op evt. vervelende vervolgacties door justitie en dergelijke. Mijn advocaat staat daar garant voor. Hoe meer verklaringen des te meer duidelijkheid we kunnen verschaffen”, vertelt Rudolf.

Help dus mee om voor deze groep patiënten een meer dan terechte uitzonderingspositie te verwerven in de bestaande Opiumwet!

Meer informatie over het hoe en wat van zo’n verklaring vind je HIER
Rudolf’s verhaal vertelt ie zelf nog eens in onderstaande AT5-reportage:

[openingsfoto: Atomazul/Shutterstock]
(advertenties)