(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Nol van Schaik is behalve eigenaar van 3 Willie Wortel coffeeshops in Haarlem, ook cannabisactivist. Recent startte hij nog het project ‘Adopt a Patient’, waarin wietkwekers en medicinale cannabispatiënten gematcht worden. Vandaag herdenkt hij de ‘Tante Beppies’, die ooit voor aanvoer van prima wiet naar de coffeeshops zorgden. Een inside verhaal over de teloorgang van de wietkwekerij in Nederland.

Postuum eerbetoon aan de Tante Beppies met hun wietzoldertje

De opkomst van het fenomeen Nederwiet liet de behoefte aan geïmporteerde hash en wiet grotendeels verdwijnen, eenvoudigweg omdat Nederwiet beter smaakt en een beter effect heeft. Door de sterke afname van de vraag naar buitenlandse cannabis werden de grote, door cowboys begeleidde cannabis transporten uit Marokko, Afghanistan, Pakistan, Colombia en Thailand zo goed als overbodig, Nederwiet maakt op dit moment 80 % uit van de gemiddelde omzet in coffeeshops.

Een centje bijverdienen

tombstone-159792_640Ik kan me de Tante Beppie’s nog goed herinneren, oudere dames die een centje bijverdienden met het kweken van Nederwiet, met een paar lampjes, geen grote producenten, maar met mooie, schone wiet, in partijtjes van een kilo, anderhalve kilo. Ik ging vaak zelf de wiet ophalen, als deze klaar was, bakkie koffie er bij, ff wegen en afrekenen, en beide partijen waren weer tevreden. Natuurlijk, deze dames betaalden geen belasting, ze konden de inkomsten uit wiet trouwens niet eens opgeven, met het oog op vervolging, maar het verdiende geld werd opgenomen in de Nederlandse economie.
Na een paar jaar had Nederwiet driekwart van de Nederlandse cannabis markt veroverd, en was driekwart van de cannabis import dus niet meer nodig. Dat betekende niet alleen dat de criminaliteit rond de cannabis handel sterk afnam, het betekende ook een einde aan de export van miljoenen en miljoenen Nederlandse guldens naar de hash landen!

 

De Tante Beppie’s hebben door het kweken van Nederwiet de grote cannabistransporten voor coffeeshops bijna overbodig gemaakt, en een einde gemaakt aan de enorme kapitaalvlucht 

Met andere woorden; de Tante Beppie’s hebben door het kweken van Nederwiet de grote cannabistransporten voor coffeeshops bijna overbodig gemaakt, en een einde gemaakt aan de enorme kapitaalvlucht die daarmee gepaard ging. Je zou denken dat de Nederlandse overheid deze dames een vetleren medaille zou geven, maar dat gebeurde niet, waarschijnlijk omdat de politiek deze enorme kentering niet doorhad, of toeschreef aan hun ingrijpen, de sufferds.

Bij Balkenende begint de ellende

Door de doctrine tegen cannabis en coffeeshops, die door de eerste regering Balkenende werd ingezet, werden Tante Beppies en andere thuiskwekers gedemoniseerd en weggezet als de grootste criminelen, onder leiding van Jan-Peter “Fuck Drugs” Balkenende.
Er werd zelfs een heus Task Force opgezet tegen de ‘hennepteelt’, om alle Tante Beppies aan te pakken, zelfs het gebruik van een (gehuurde) snuffel-helikopter werd niet geschuwd om mensen hun planten en woning af te pakken. Deze unit werd geleid door een fanatieke politieman, Commissaris Max Daniel, een strepenjager eerste klas. Zijn constante gedram over 80 % export van Nederwiet maakte dat het ingezette beleid van JPB werd doorgezet door de regeringen Rutte, met Ivo Opstelten als uh, drijvende kracht, als een soort Harry Anslinger* van de lage landen.

Politiecommissaris Max Daniel liegt als Pinokkio 

Politieman Max Daniel schroomt niet om kinderidolen te misbruiken voor zijn cannabisleugens

Politieman Max Daniel schroomt niet om kinderidolen te misbruiken voor zijn cannabisleugens

Max Daniel beschreef de ‘hennepteelt’ als zijnde een bedreiging voor de maatschappij, en alle kwekers als zware criminelen, die keihard moesten worden aangepakt. Dat hij daarvoor moest liegen als Pinokkio en in zijn powerpoint-presentatie misbruik maakt van kinderidolen Bert&Ernie kon hem niet schelen, hij loog er op los om fondsen te krijgen om op ‘hennep’ en haar producenten te jagen. Geen middel werd geschuwd om een einde aan de wietteelt, volgens Commissaris Max ter grootte van de provincie Utrecht, aan te pakken, inclusief het uit huis zetten van gezinnen waarvan een lid zich schuldig had gemaakt aan ‘hennepteelt’ in hun woning. Wat ik hem echter het meest kwalijk neem is dat hij in zijn Bert&Ernie presentatie pontificaal vermeld dat de Tante Beppies niet meer bestaan, ja, dank je de koekoek, als je dakloos wordt gemaakt omdat je wiet kweekt, stop je er mee, al was het maar voor je gezin.

Max gebruikte het uitroeien van de Tante Beppies om aan te geven dat de wietteelt zich de laatste jaren verhardt, en daar heeft hij gelijk in, maar dat komt toch echt omdat de kleine kwekers zo zwaar werden vervolgd en gestraft dat het de rest van deze producenten zodanig heeft geïntimideerd dat ze er mee zijn gestopt, en dat begrijp ik.

Er zijn steeds minder Nederwietkwekers actief, de meesten hebben hun heil in het buitenland gezocht, waar nog geen snuffelhelikopters en kliklijnen zijn

Max Daniel is inmiddels ‘bevorderd’ naar een verre post in Friesland, maar de gevolgen van zijn heksenjacht werken nog steeds door, er zijn steeds minder Nederwietkwekers actief, de meesten hebben hun heil in het buitenland gezocht, waar nog geen snuffelhelikopters en kliklijnen zijn. “Nederwiet” komt nu hoofdzakelijk vanuit de ons omringende landen, België en Duitsland, maar ook uit Spanje en veel voormalige oostbloklanden, omdat er vraag naar is, er wordt in Nederland simpelweg niet genoeg wiet gekweekt voor de 600+ coffeeshops en de zwarte markt in de 340 coffeeshoploze gemeenten.

Kapitaalvlucht en kwaliteitsverlies

Coffeeshophouder en cannabisactivist Nol van Schaik heeft geen goed woord over voor het beleid van de Nederlandse overheid in de laatste 20 jaar

Coffeeshophouder en cannabisactivist Nol van Schaik heeft geen goed woord over voor het beleid van de Nederlandse overheid in de laatste 20 jaar

Het repressieve beleid van Balkenende en opvolgers is dus een ramp, zij hebben door hun ingrijpen in de Nederwiet productie precies hetgeen teruggebracht dat de Tante Beppies en growshops hadden laten verdwijnen, de grootscheepse import van cannabis, met de daarbij komende bendes en wapens, net als in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw.

Ook hebben zij de kapitaalvlucht, die grotendeels ongedaan werd gemaakt door het grote aanbod van echte Nederwiet op de Nederlandse markt na voornoemde periode, weer op gang gebracht, want nu wordt Nederwiet gekweekt door Ome Pavel, neef Paco, nicht Goedele, Tante Trudl en andere EU familie-leden. Dat komt de kwaliteit en de inkoopprijs van Eurowiet voor de coffeeshops niet ten goede, de consument moet steeds meer geld neertellen voor opgefokte wiet van over de grens.

De 4 Vernietigers van de wietcultuur

JPB, PH Donner, Opstelten en Max Daniel zijn de 4 Vernietigers van deze sub-cultuur, en hebben de zwaar onderkende rol van de Tante Beppies en andere thuiskwekers teniet gedaan en de criminaliteit in de branche gestimuleerd en verhard. Daarnaast hebben zij het ‘probleem Nederwiet’ verspreid over een groot deel van de EU, met een groeiende kapitaal- en kennisvlucht als gevolg.
Zulke kleine wietzoldertjes zorgden in vroegere, betere tijden voor de aanvoer van topwiet naar de coffeeshops

Zulke kleine wietzoldertjes zorgden in vroegere, betere tijden voor de aanvoer van topwiet naar de coffeeshops

Deze Ode aan Tante Beppie mag dan laat zijn, ik hoop maar dat mijn schrijfsel weer enige door propaganda en doctrine vertroebelde mensen de ogen opent, zodat ook zij zien dat de eerste generatie Nederwietkwekers waardering, erkenning en een legale status hebben verdiend, in plaats van vervolging, uitroeiing en verdrijving over de grenzen. De 4 Vernietigers zouden ter verantwoording moeten worden geroepen voor benadeling van het vaderland, en voor het creëren van een cannabis probleem in de EU landen die nu Eurowiet exporteren naar Nederland, omdat er schaarste heerst op onze markt, U weet nu waarom.

Applausje voor alle Tante Beppies

Ik vraag U nu dus om een applausje voor alle Tante Beppies die ons, de coffeeshophouders en onze bezoekers, jaren hebben voorzien van stinkende, kleverige Nederwiet, van eigen zolder! Het zou de Nederlandse consument sieren ook eens op te staan tegen het Kafka-eske beleid van de B.V. Nederland en haar propaganda machine, want uiteindelijk betalen zij de prijs, een veel te hoge prijs, voor wiet die is geproduceerd door mensen die niet zelf roken, broodkwekers dus.
Zij oogsten te vroeg, drogen slecht en schuwen niet om zware bestrijdingsmiddelen in te zetten om hun financiële voordeel te garanderen. Sta op voor je recht op schone en betaalbare cannabis, het kan nog steeds. Eis legalisatie van de cannabis productie, het komt je portemonnee en je gezondheid ten goede!
Ik mis Tante Beppie
Nol van Schaik, cannabisondernemer sinds 1991
(advertenties)