(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Namens de gezamenlijke elektriciteitsboeren dropt Netbeheer Nederland elk jaar opnieuw een alarmerend persbericht over het jatten van hun stroom. ‘Energiediefstal brengt niet alleen hoge maatschappelijke kosten met zich mee, maar zorgt ook voor zeer brandgevaarlijke situaties’, heet het dan steevast. Waar we het over hebben? Wietkwekers pikken net zoveel juice als dat heel de stad Rotterdam in een jaar gebruikt!

Elke dag worden er 6 wietkwekerijen opgerold

Hennepkwekerijen stelen 114 miljoen kWh stroom in 2019‘, heeft het jaarlijkse persbericht van Netbeheer Nederland dit keer als titel meegekregen. Maar deze kop dekt de lading bij lange na niet, want die 114 miljoen kilowattuur geldt alleen nog maar voor de wietplantages die ontdekt zijn door de autoriteiten.

In 2019 was er bij 2.300 opgerolde wietkwekerijen sprake van het lenen van stroom zonder te betalen. Dat betekent met andere woorden dat er elke dag gemiddeld ruim 6 wiethokken (6,3 om pietje precies te zijn) worden ontmanteld in ons immer gezellige, groene kikkerlandje!

War on drugs

‘Zorgelijk’ noemt Netbeheer Nederland de nieuwste cijfers. ‘Vooral omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen. Netbeheerders vragen politie, openbaar ministerie en overheden werk te blijven maken van de bestrijding van illegale hennepteelt’, klinkt het dan ook.

Nou, over die laatste oproep hoeven de verenigde stroomboeren zich geen zorgen te maken, want die war on drugs dendert – alle internationale trends negerend – op ongekende snelheid door in Nederland.

Om binnen wiet te kunnen kweken heb je veel stroom nodig en zolang wiet kweken verboden blijft zal er dus veel stroom gejat worden… hoe simpel wil je het pleidooi voor LEGALISERING eigenlijk hebben? [foto: OpenRangeStock/Shutterstock]

Krakkemikkige installaties in illegale wiethokken

Neemt niet weg dat ze natuurlijk wel een punt hebben als het om de (brand)veiligheid gaat. Daar maakt menige kweker inderdaad een potje van. Hetzij door rammelende aansluitingen op het energienet, hetzij door ondeugdelijke elektrische installaties. Dus het klopt wel dat er dan sprake kan zijn van een gevaarlijke situatie.

Te meer daar de lampen dagelijks tussen de 12 en 18 uur branden, zoals Netbeheer Nederland met enige kennis van zaken meldt. ‘Door oververhitting van (slecht aangelegde) installaties kan kabelisolatie smelten en kunnen kortsluiting en brand ontstaan’, stellen de stroomboeren dan ook. En hun opmerking dat wiethokken óók voorkomen in woonwijken is terecht.

Alleen is hun roep om méér war on drugs – ofwel nog hardere repressie tegen wiettelers – natuurlijk niet de weg naar succes. Er is en blijft maar één echte remedie tegen het jatten van stroom door illegale wiettelers en dat is de wietteelt legaliseren. Dan kun je eisen stellen aan kweekapparatuur en stroomvoorziening en behoren de ‘levensgevaarlijke situaties’ waarover Netbeheer Nederland rept hopelijk snel tot het verleden.

Wietteelt = Rotterdam qua stroomverbruik

Nou ja, er moet nog heel wat stroom door de afgetapte elektriciteitskabels vloeien voordat dit besef zal doordringen tot de gestaalde anti-cannabis opponenten. Terug naar de nationale wiettelershobby: stroom jatten. Over hoeveel misgelopen poen hebben we het nu eigenlijk?

Netbeheer Nederland: ‘In totaal zijn er naar schatting zo’n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland, die elk jaar bijna 1 miljard kWh aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken.’

De netbeheerders – ‘en dus alle aangeslotenen’ klinkt het waarschuwend – draaien op voor de naar schatting 60 miljoen euro die de gejatte stroom waard is. En ook onze geliefde overheid loopt belastinggeld mis: 135 miljoen euro…

[openingsbeeld: Blablo101/Shutterstock]
(advertenties)