(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De Vereniging Haagse Cannabis Shops (VHCS) pleit voor het reguleren van wietteelt door coffeeshops. De Vereniging wil de coffeeshop decriminaliseren en wil af van ‘de achterdeur’. Bij voorkeur willen de shops zelf de teelt onder hun hoede nemen, met toezicht van de gemeente.

Criminaliteit neemt wietteelt over

Na jaren van landelijk gedogen heeft de georganiseerde criminaliteit de wietteelt grotendeels overgenomen en in de huidige situatie hebben gemeenten onvoldoende mogelijkheden om de kwaliteit van wiet en het klantenbestand van coffeeshops te controleren. De huidige situatie werkt criminaliteit in de hand en is een risico voor de volksgezondheid, aldus de VHCS. En met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur is het legaliseren weer een thema.

Wiet kweken onder toezicht gemeente

De Haagse coffeeshops, verenigd in de VHCS, zien het liefst dat wietteelt door coffeeshops gelegaliseerd zal worden. Coffeeshops raken hiermee af van ‘de achterdeur’. Gemeenten kunnen coffeeshops een vergunning verlenen om wiet te telen onder gemeentelijk toezicht. Een kans om de coffeeshops te decriminaliseren en problemen rondom illegale wietteelt te verminderen. Regulering van wietteelt en een vergunning voor de coffeeshophouder, zorgt ervoor dat de Belastingdienst, de gemeente, de politie en diverse controlediensten de ruimtes van de coffeeshops vrij kunnen betreden. De administratie kan worden ingezien, de aanvoer en de verkoop worden gecontroleerd.

‘Gewone ondernemer’

shutterstock_74616733

Zelf de wiet kweken voor hun coffeeshop klanten, dat is volgens de ondernemers in Den Haag de beste oplossing tegen de criminaliteit die samenhangt met ‘de achterdeur’… [foto: Luc Mena/Shutterstock]

“Ik ben namelijk een gewone ondernemer en wil op een normale manier gecontroleerd worden”, aldus Gerard Smit, voorzitter van de VHCS. Het Nederlandse softdrugsbeleid is altijd onderwerp van discussie. Zo riepen gemeenten in juni tijdens de ledenvergadering van de VNG nog op tot modernisering van het cannabisbeleid en presenteerde politieke partij 50Plus het reguleren van wietteelt vorige week als één van de thema’s voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Politiek in de Haagse coffeeshops

Verschillende lokale Haagse politici waren de afgelopen maanden in de Haagse coffeeshops te vinden. De Vereniging organiseerde voor de Haagse fracties verschillende werkbezoeken. Gerard Smit, voorzitter van de VHCS en eigenaar van de Haagse Coffeeshop Cremers, ontving de afgelopen maanden samen met een aantal collega’s de Haagse fracties van de VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, HSP, SP en Groep de Mos.

In de Haagse gemeenteraad is het afgelopen jaar verschillende keren gesproken over het coffeeshopbeleid in Den Haag. “Discussie is er altijd, maar de praktijk is vaak onbekend. Dat deed ons besluiten de Haagse fracties eens uit te nodigen, om kennis te maken en ook om onze dagelijkse gang van zaken te laten zien. Wij lopen aan tegen regels die in de praktijk niet altijd te handhaven zijn” aldus Gerard Smit. Met de fracties werd gesproken over de moeilijkheden bij het controleren van de leeftijd van jongeren die de coffeeshops proberen binnen te komen, de toenemende professionaliteit van het ondernemen, de dagelijkse gang van zaken en de beveiliging. Daarnaast besprak de VHCS een mogelijke oplossing tegen de criminaliteit van ‘de achterdeur’ met de fracties: het legaliseren van wietteelt door coffeeshops.

Onderzoek problemen achterdeur

Burgemeester van Aartsen heeft in maart van dit jaar toegezegd een uitgebreid onderzoek te doen naar de effecten van illegale wietteelt in Den Haag en de problemen rondom de achterdeur van coffeeshops. Ook moet in kaart worden gebracht welke praktische oplossingen er zijn om misstanden op te lossen. De VHCS heeft haar plan ook naar de gemeenteraad gestuurd. Het is nog onbekend wanneer Van Aartsen met de uitkomsten van het onderzoek naar buiten komt.

Of het plan kans van slagen heeft is met de huidige VVD-burgemeester Josias van Aartsen de vraag (hij weigerde ‘Joint Regulation’ te ondertekenen, zo’n beetje als enige in Nederland) maar de druk staat in ieder geval op de Haagse ketel…

[bron: persbericht VHCS, openingsfoto: Ketta/Shutterstock]
(advertenties)